2018-09-10 01:10:34

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Valnatt

Samtliga 53 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

19,4%
7,8%
5,6%
5,6%
29,3%
8,5%
5,6%
10,6%
0,3%
1,4%
4,8%
0,4%
0,4%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI SjvV KDL KvP K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 85,3%
+1,2
2014: 84,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Karlstad

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 12 -2 14
C Centerpartiet 5 +2 3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 -1 4
KD Kristdemokraterna 4   4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -4 22
V Vänsterpartiet 5 +1 4
MP Miljöpartiet de gröna 4 -2 6
SD Sverigedemokraterna 7 +3 4
FI Feministiskt initiativ      
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland      
KDL Karlstadpartiet Livskvalitet 3 +3  
KvP Karlstads Framtid      
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Karlstad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 11917 19,4% -1637 -3,5 13554 22,9%
C Centerpartiet 4800 7,8% +1351 +2,0 3449 5,8%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3435 5,6% +160 +0,1 3275 5,5%
KD Kristdemokraterna 3458 5,6% +388 +0,4 3070 5,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17963 29,3% -3558 -7,1 21521 36,4%
V Vänsterpartiet 5216 8,5% +1851 +2,8 3365 5,7%
MP Miljöpartiet de gröna 3437 5,6% -1775 -3,2 5212 8,8%
SD Sverigedemokraterna 6530 10,6% +2558 +3,9 3972 6,7%
FI Feministiskt initiativ 200 0,3% -722 -1,2 922 1,6%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 873 1,4% +873 +1,4    
KDL Karlstadpartiet Livskvalitet 2945 4,8% +2945 +4,8    
KvP Karlstads Framtid 222 0,4% -58 -0,1 280 0,5%
K Kommunistiska Partiet 250 0,4% +113 +0,2 137 0,2%
ÖVR Övriga anmälda partier 89 0,1% -316 -0,5 405 0,7%
  Giltiga röster 61335 100,0% +2173   59162 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 31   +31      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 760 1,2% +12   748 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 369 0,6% +354 +0,6 15  
VDT Valdeltagande 62495 85,3% +2570 +1,2 59925 84,2%
  Antal röstberättigade 73236   +2024   71212  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Karlstad

Område M C L KD S V MP SD FI SjvV KDL KvP K ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,2% 13,1% 3,8% 7,1% 23,4% 6,6% 4,2% 11,3% 0,1% 1,9% 3,7% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 0,4% 90,8%
21,2% 7,2% 6,1% 5,4% 27,3% 7,8% 6,2% 9,2% 0,3% 1,7% 6,5% 0,6% 0,3% 0,3%   0,8% 0,4% 90,3%
22,7% 6,0% 5,0% 5,3% 22,3% 8,7% 4,6% 11,6% 0,3% 2,4% 10,0% 0,9% 0,2% 0,1% 0,2% 0,9% 1,3% 87,3%
15,7% 8,4% 2,8% 4,6% 31,5% 6,2% 3,1% 22,1% 0,3% 1,5% 3,1% 0,6% 0,1%     1,7% 0,2% 81,8%
21,5% 7,7% 6,1% 5,0% 27,4% 7,2% 4,7% 12,6% 0,2% 1,3% 5,0% 0,3% 0,5% 0,4%   1,2% 0,4% 88,0%
18,1% 5,4% 6,1% 5,5% 35,9% 6,8% 5,0% 10,6%   1,8% 4,0% 0,3% 0,4%     1,2% 0,8% 86,3%
21,4% 12,8% 4,5% 6,7% 20,2% 5,0% 4,2% 17,6% 0,2% 1,6% 4,8% 0,8% 0,2%   0,2% 1,3% 1,9% 89,8%
7,9% 5,0% 3,4% 3,4% 41,9% 10,7% 4,0% 13,1% 0,5% 1,9% 6,1% 0,5% 1,1% 0,5%   2,1% 0,2% 74,1%
23,8% 8,0% 6,8% 6,7% 23,6% 9,1% 6,3% 8,8% 0,3% 1,4% 4,9% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,9% 1,1% 86,9%
19,1% 6,0% 5,2% 7,1% 29,8% 7,6% 5,2% 7,8% 0,4% 1,7% 9,2% 0,3% 0,4% 0,1%   0,5% 0,2% 84,0%
20,7% 5,5% 6,2% 5,7% 25,9% 13,0% 5,8% 9,4% 0,4% 1,7% 4,6% 0,2% 0,7% 0,2%   1,5% 0,1% 84,1%
24,4% 6,0% 6,7% 6,3% 25,7% 11,2% 4,7% 8,5% 0,3% 1,1% 4,4% 0,2% 0,4% 0,1% 0,2% 1,4% 1,2% 88,9%
21,8% 6,5% 5,5% 3,4% 28,4% 13,4% 6,3% 7,2% 0,5% 1,7% 4,6%   0,7% 0,1% 0,1% 1,7% 0,7% 87,1%
19,4% 6,2% 6,7% 7,5% 30,7% 7,3% 3,7% 6,8% 0,1% 1,5% 9,9% 0,1% 0,1%     1,2% 0,1% 92,0%
28,9% 7,7% 6,7% 6,6% 20,2% 7,9% 5,5% 8,3% 0,4% 1,9% 5,4%   0,2% 0,2%   0,9% 0,9% 88,9%
11,6% 7,0% 5,6% 1,9% 37,2% 12,6% 10,6% 9,1% 0,7% 0,8% 1,2% 0,2% 1,2% 0,1% 0,1% 2,5% 1,3% 74,4%
8,6% 3,7% 2,9% 3,0% 43,3% 13,6% 10,2% 10,1% 0,5% 1,3% 1,8% 0,1% 0,6% 0,2%   0,9% 1,2% 70,3%
18,0% 5,6% 5,2% 5,1% 33,9% 11,2% 7,7% 8,3% 0,5% 0,9% 2,4% 0,4% 0,5% 0,4%   1,1% 0,6% 79,3%
11,0% 5,7% 3,2% 4,6% 40,5% 12,0% 9,7% 7,0% 0,2% 1,2% 3,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 1,3% 0,8% 75,9%
23,3% 5,3% 7,3% 7,6% 29,7% 5,8% 7,5% 6,5% 0,3% 1,0% 5,3% 0,2% 0,1% 0,2%   0,6% 0,3% 91,0%
17,9% 6,2% 7,0% 5,3% 29,0% 12,4% 6,0% 7,8% 0,6% 1,2% 5,3% 0,4% 0,7% 0,2% 0,3% 1,7% 0,6% 85,7%
19,5% 6,2% 8,7% 7,4% 30,3% 7,2% 7,1% 6,3% 0,4% 1,0% 4,9% 0,7% 0,2% 0,1% 0,2% 0,9% 0,6% 94,5%
24,6% 8,3% 8,0% 5,4% 23,7% 7,9% 10,1% 5,9% 0,4% 0,9% 4,5% 0,1% 0,2% 0,1%   0,8% 0,3% 88,9%
12,5% 18,6% 3,1% 3,2% 30,5% 8,6% 5,1% 14,1% 0,5% 1,2% 1,7% 0,3% 0,2% 0,4%   1,4% 0,4% 83,9%
19,1% 7,0% 6,6% 4,2% 30,0% 8,4% 5,5% 11,6% 0,2% 1,6% 5,5%   0,4%     1,5% 0,9% 85,6%
22,9% 7,8% 6,0% 5,1% 27,4% 8,9% 4,8% 9,1% 0,7% 1,8% 5,1%   0,3%     1,0% 0,4% 86,9%
20,2% 7,2% 5,4% 5,8% 28,9% 9,5% 5,4% 10,2% 0,4% 1,6% 5,0% 0,2% 0,1% 0,2%   1,6% 0,1% 85,2%
19,4% 5,2% 4,5% 7,1% 33,1% 9,1% 4,6% 10,1% 0,6% 0,6% 4,1% 0,1% 1,5%     1,6% 0,6% 83,1%
12,0% 24,1% 2,9% 4,6% 23,5% 7,5% 3,4% 17,9% 0,1% 1,9% 1,6% 0,1% 0,1% 0,2%   1,3%   84,4%
10,6% 3,8% 5,4% 3,5% 40,2% 12,5% 3,8% 11,0% 0,3% 1,6% 5,9% 0,1% 1,2% 0,3%   1,5%   83,1%
24,9% 7,3% 7,3% 6,7% 22,4% 7,4% 6,7% 6,2% 0,2% 1,0% 8,8% 0,7% 0,5%     1,1% 0,1% 89,1%
8,3% 3,2% 3,6% 4,3% 40,6% 13,5% 4,7% 14,4% 0,7% 1,2% 3,7% 0,3% 0,9% 0,5% 0,3% 1,9%   74,8%
12,0% 4,9% 3,1% 5,2% 38,6% 10,4% 4,4% 13,0% 0,2% 2,2% 4,1% 0,3% 1,6% 0,1% 0,1% 1,1% 1,6% 78,5%
26,5% 7,9% 8,8% 6,5% 24,0% 4,9% 6,8% 8,2% 0,1% 1,9% 3,8% 0,5% 0,1%     1,2% 0,4% 91,7%
26,4% 7,9% 8,5% 6,1% 21,9% 5,2% 8,7% 8,2% 0,3% 1,2% 5,4% 0,2%     0,1% 0,3% 0,7% 92,2%
18,2% 6,3% 5,3% 7,0% 31,6% 6,4% 4,4% 12,9% 0,2% 1,5% 5,9% 0,1% 0,1% 0,1%   1,7% 0,8% 87,4%
16,3% 6,5% 5,3% 5,9% 34,6% 4,6% 7,6% 11,9% 0,4% 1,3% 4,0% 0,7% 0,4% 0,4% 0,1% 1,8% 0,2% 86,9%
23,2% 7,1% 8,7% 5,5% 24,2% 6,1% 12,2% 6,5% 0,2% 0,9% 4,8% 0,5%       0,4% 0,3% 92,8%
22,5% 8,2% 6,9% 6,1% 30,4% 6,1% 5,9% 7,7% 0,3% 0,9% 4,3% 0,3% 0,3%   0,2% 0,6% 0,1% 93,0%
20,3% 8,5% 6,3% 7,7% 32,1% 4,7% 6,6% 7,7% 0,1% 0,9% 4,9% 0,3%       0,9% 0,1% 93,7%
26,9% 5,2% 8,1% 7,1% 21,7% 7,0% 4,8% 9,7% 0,3% 1,4% 6,7% 0,4% 0,4% 0,3%   0,8% 0,7% 86,1%
27,5% 6,6% 5,6% 7,8% 23,7% 8,2% 5,5% 9,8% 0,3% 0,7% 3,2% 0,5% 0,3% 0,2%   1,2% 0,4% 83,2%
31,8% 7,1% 7,9% 7,3% 20,3% 7,0% 5,7% 7,6% 0,3% 0,9% 2,6%   1,1% 0,3%   1,1% 0,6% 85,5%
17,7% 6,5% 6,3% 4,8% 25,6% 15,0% 6,4% 11,8% 0,3% 1,1% 4,0% 0,1% 0,5%     1,9% 0,9% 86,3%
35,0% 6,0% 6,6% 7,3% 23,2% 6,2% 4,7% 6,9% 0,6% 0,7% 2,5% 0,1% 0,1% 0,1%   1,2% 0,1% 90,1%
17,4% 8,9% 5,2% 5,1% 36,2% 7,9% 6,4% 7,1% 0,5% 1,3% 3,4%   0,4% 0,1%   1,1% 1,1% 87,7%
16,9% 6,8% 7,0% 6,5% 31,4% 7,4% 4,4% 10,7% 0,2% 1,5% 6,7%   0,4% 0,1%   1,6% 0,9% 85,1%
12,2% 3,9% 3,2% 4,4% 38,2% 8,0% 1,9% 20,3% 0,2% 1,4% 4,0% 2,0% 0,1% 0,2% 0,1% 1,0% 1,0% 81,9%
15,3% 7,5% 1,8% 3,4% 30,1% 6,5% 2,6% 21,7% 0,4% 2,5% 6,7% 1,2% 0,3% 0,2% 0,2% 1,7% 0,2% 76,1%
9,7% 3,2% 3,5% 2,8% 39,3% 11,6% 5,4% 15,5% 0,2% 3,1% 4,4% 0,7% 0,6% 0,2%   1,2% 1,3% 75,6%
9,1% 3,0% 3,8% 4,2% 43,5% 10,3% 3,2% 14,5% 0,2% 2,2% 4,6% 0,7% 0,5% 0,2%   1,5% 1,5% 75,9%
12,1% 25,8% 2,6% 6,3% 21,7% 7,7% 2,8% 15,2% 0,4% 0,7% 3,3% 0,9% 0,3% 0,1%   1,3% 0,8% 87,8%
18,4% 16,1% 4,8% 6,2% 21,7% 6,5% 3,0% 15,0% 0,4% 1,3% 5,4% 0,8% 0,2% 0,1%   1,4%   90,6%
Karlstad 19,4% 7,8% 5,6% 5,6% 29,3% 8,5% 5,6% 10,6% 0,3% 1,4% 4,8% 0,4% 0,4% 0,1%   1,2% 0,6% 85,3%

http://www.val.se