2018-09-10 00:56:43

Val till kommunfullmäktige i Lindesberg - Valnatt

Samtliga 16 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

17,2%
12,1%
2,9%
4,6%
31,5%
5,9%
2,9%
20,0%
0,2%
2,7%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI LPo ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,4%
+0,8
2014: 82,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Lindesberg

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 8 +1 7
C Centerpartiet 6   6
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1   1
KD Kristdemokraterna 2 +1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 -4 18
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 9 +1 8
FI Feministiskt initiativ      
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 +1  
Totalt 45   45

Preliminär röstfördelning - kommun Lindesberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2586 17,2% +263 +1,7 2323 15,5%
C Centerpartiet 1823 12,1% +1   1822 12,1%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 435 2,9% +31 +0,2 404 2,7%
KD Kristdemokraterna 690 4,6% +208 +1,4 482 3,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4736 31,5% -1069 -7,2 5805 38,7%
V Vänsterpartiet 884 5,9% +224 +1,5 660 4,4%
MP Miljöpartiet de gröna 429 2,9% -286 -1,9 715 4,8%
SD Sverigedemokraterna 3001 20,0% +408 +2,7 2593 17,3%
FI Feministiskt initiativ 28 0,2% +12 +0,1 16 0,1%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 404 2,7% +303 +2,0 101 0,7%
ÖVR Övriga anmälda partier 20 0,1% -71 -0,5 91 0,6%
  Giltiga röster 15036 100,0% +24   15012 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 15 0,1% +15 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 194 1,3% +22 +0,1 172 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 106 0,7% +103 +0,7 3  
VDT Valdeltagande 15351 83,4% +164 +0,8 15187 82,5%
  Antal röstberättigade 18411   +10   18401  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Lindesberg

Område M C L KD S V MP SD FI LPo ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
9,4% 27,3% 2,1% 3,9% 31,5% 3,6% 2,9% 16,8% 0,4% 1,5% 0,7%   1,6%   81,7%
12,4% 25,6% 1,3% 3,9% 27,9% 3,8% 1,5% 21,8% 0,2% 1,0% 0,5% 0,1% 2,1% 0,3% 84,2%
14,6% 9,5% 2,0% 5,5% 43,5% 3,6% 1,7% 18,9% 0,1% 0,5% 0,1%   1,3% 0,4% 84,7%
17,4% 12,7% 3,1% 4,9% 34,5% 6,1% 2,9% 17,0% 0,3% 1,0% 0,1% 0,2% 2,0%   86,5%
13,2% 9,5% 1,9% 3,3% 32,6% 7,6% 2,8% 26,1% 0,1% 2,9%   0,1% 1,2% 0,8% 79,7%
17,1% 10,2% 1,8% 4,9% 19,1% 4,4% 2,7% 32,7%   7,1%   0,2% 1,5% 0,2% 86,0%
20,6% 14,2% 2,3% 5,7% 19,9% 4,6% 3,8% 25,7% 0,2% 2,8% 0,2% 0,2% 1,5% 0,6% 87,3%
20,4% 11,0% 6,4% 3,7% 32,5% 6,2% 4,1% 14,2% 0,1% 1,3% 0,1% 0,1% 0,8% 1,2% 82,6%
16,9% 4,7% 3,2% 4,9% 48,3% 6,0% 2,1% 12,4%   1,3% 0,2% 0,1% 0,8% 0,2% 77,3%
23,2% 5,7% 3,3% 4,5% 33,5% 8,6% 2,7% 16,3% 0,3% 2,0%     1,1% 1,3% 84,1%
20,6% 5,7% 3,2% 5,7% 32,9% 6,7% 3,4% 18,8% 0,3% 2,5% 0,2%   1,3% 0,6% 82,9%
25,5% 7,8% 3,9% 4,3% 33,0% 6,2% 2,7% 15,6% 0,1% 1,0%   0,1% 1,5% 0,4% 86,9%
11,5% 16,6% 1,2% 3,1% 20,5% 6,4% 5,1% 20,5% 0,2% 14,8%   0,6% 1,2% 0,6% 83,6%
13,4% 25,2% 1,7% 5,8% 16,6% 6,8% 2,6% 24,1% 0,2% 3,4% 0,2%   1,1% 0,2% 82,4%
12,7% 10,4% 2,1% 3,9% 26,2% 6,6% 2,2% 29,5% 0,2% 6,2%   0,2% 0,5% 2,0% 80,4%
14,2% 15,6% 2,5% 6,4% 28,4% 5,4% 3,5% 20,8% 0,3% 2,9% 0,1%   1,3% 1,0% 85,7%
Lindesberg 17,2% 12,1% 2,9% 4,6% 31,5% 5,9% 2,9% 20,0% 0,2% 2,7% 0,1% 0,1% 1,3% 0,7% 83,4%

http://www.val.se