2018-09-10 03:13:01

Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Valnatt

Samtliga 25 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

19,3%
8,1%
5,5%
4,5%
32,2%
7,0%
3,5%
16,2%
0,3%
2,2%
1,1%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI Ofa MPPS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,7%
+0,7
2014: 82,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Borlänge

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 12 +3 9
C Centerpartiet 5   5
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4 +2 2
KD Kristdemokraterna 3 +1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20 -2 22
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 10 -2 12
FI Feministiskt initiativ      
Ofa Omsorg för alla 1 -1 2
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Borlänge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6286 19,3% +1557 +4,5 4729 14,8%
C Centerpartiet 2628 8,1% +539 +1,5 2089 6,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1789 5,5% +566 +1,7 1223 3,8%
KD Kristdemokraterna 1448 4,5% +536 +1,6 912 2,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10477 32,2% -446 -2,1 10923 34,3%
V Vänsterpartiet 2282 7,0% -89 -0,4 2371 7,4%
MP Miljöpartiet de gröna 1124 3,5% -673 -2,2 1797 5,6%
SD Sverigedemokraterna 5255 16,2% -738 -2,6 5993 18,8%
FI Feministiskt initiativ 99 0,3% +48 +0,1 51 0,2%
Ofa Omsorg för alla 703 2,2% -344 -1,1 1047 3,3%
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 371 1,1% +371 +1,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 47 0,1% -673 -2,1 720 2,3%
  Giltiga röster 32509 100,0% +654   31855 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 35 0,1% +35 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 384 1,2% -95 -0,3 479 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 178 0,5% +162 +0,5 16  
VDT Valdeltagande 33106 83,7% +756 +0,7 32350 82,9%
  Antal röstberättigade 39574   +571   39003  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Borlänge

Område M C L KD S V MP SD FI Ofa MPPS ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,2% 7,0% 9,3% 4,8% 29,2% 6,4% 4,1% 14,4% 0,3% 2,4% 0,8%     1,9% 0,2% 89,3%
12,9% 3,9% 3,8% 2,7% 46,2% 9,2% 3,9% 13,8% 0,3% 1,9% 1,2% 0,2%   0,7% 2,0% 72,7%
23,4% 8,1% 4,9% 3,8% 26,8% 8,9% 3,2% 16,2% 2,4% 1,1% 0,9% 0,4% 0,1% 1,7% 1,3% 82,5%
19,7% 7,4% 5,4% 4,8% 31,3% 7,2% 4,4% 14,8% 0,2% 2,8% 1,7% 0,2% 0,1% 1,6% 0,4% 84,7%
19,8% 7,4% 4,2% 5,1% 32,9% 7,2% 2,6% 17,1%   1,9% 1,9%     1,7% 0,1% 84,3%
25,2% 7,3% 7,4% 5,4% 30,9% 5,6% 2,8% 11,5% 0,1% 2,2% 1,4% 0,3% 0,1% 0,6% 0,6% 90,9%
19,0% 6,8% 4,9% 5,4% 32,7% 6,6% 2,6% 18,0% 0,1% 2,2% 1,6% 0,1% 0,1% 1,6% 0,7% 85,7%
23,9% 12,2% 3,9% 5,3% 26,5% 5,5% 2,6% 16,7% 0,1% 1,9% 1,3% 0,1% 1,2% 1,0% 0,2% 88,8%
15,2% 6,6% 4,5% 3,5% 36,8% 9,8% 3,5% 16,9% 0,4% 1,9% 0,8% 0,1% 0,3% 1,8% 0,4% 73,6%
19,7% 4,9% 6,1% 3,1% 35,0% 8,5% 2,7% 16,3% 0,4% 2,3% 0,9% 0,1%   1,6% 1,3% 81,1%
16,7% 4,9% 5,8% 4,2% 37,2% 7,4% 3,6% 16,6% 0,3% 1,7% 1,5% 0,2%   1,0% 1,1% 79,1%
14,3% 6,3% 5,9% 4,0% 34,1% 9,3% 3,8% 16,5% 0,3% 3,7% 1,5% 0,3%   1,8% 0,8% 83,1%
13,6% 4,9% 4,0% 2,6% 39,9% 8,9% 8,2% 15,8% 0,1% 1,3% 0,4% 0,3%   1,0% 0,1% 78,2%
19,5% 6,1% 5,7% 3,7% 34,6% 6,2% 2,6% 17,5% 0,2% 3,0% 0,8% 0,1% 0,1% 0,7% 0,1% 88,0%
15,0% 4,4% 5,6% 5,4% 39,2% 5,7% 2,0% 17,9% 0,4% 2,6% 1,8% 0,1%   2,2% 0,3% 80,0%
23,2% 14,5% 4,6% 4,8% 21,6% 4,5% 2,1% 19,5% 0,2% 2,0% 2,8% 0,1%   1,1% 0,4% 84,4%
21,7% 9,2% 7,7% 6,0% 29,9% 8,2% 3,2% 11,6% 0,3% 1,3% 0,9% 0,1%   0,5% 0,4% 90,7%
18,0% 9,0% 4,8% 5,7% 25,7% 5,2% 2,0% 24,1% 0,1% 3,8% 1,4% 0,1%   1,6% 0,3% 88,3%
24,8% 11,6% 6,4% 6,1% 23,5% 5,6% 2,7% 16,8% 0,1% 1,8% 0,5% 0,2%   0,8% 0,4% 90,4%
20,5% 7,7% 5,9% 6,5% 28,6% 8,8% 3,2% 16,3% 0,3% 1,0% 0,8% 0,4% 0,1% 1,0% 0,6% 87,7%
10,8% 7,9% 7,3% 2,3% 48,1% 6,1% 6,9% 8,7% 0,2% 1,4% 0,3%   0,2% 0,2% 0,1% 77,2%
14,0% 7,9% 5,8% 2,4% 40,5% 7,4% 4,0% 13,0%   4,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 84,5%
31,3% 17,2% 4,4% 7,8% 19,0% 2,1% 2,4% 13,1% 0,3% 1,3% 1,1%     0,5% 0,4% 91,3%
19,4% 13,7% 2,6% 3,9% 22,9% 4,5% 2,4% 28,2% 0,2% 1,4% 0,8%   0,2% 1,0% 0,7% 85,5%
21,8% 6,5% 5,9% 4,4% 27,7% 10,9% 3,1% 15,3% 0,5% 2,5% 1,2% 0,2% 0,1% 1,4% 0,8% 79,4%
Borlänge 19,3% 8,1% 5,5% 4,5% 32,2% 7,0% 3,5% 16,2% 0,3% 2,2% 1,1% 0,1% 0,1% 1,2% 0,5% 83,7%

http://www.val.se