2018-09-10 01:23:30

Val till kommunfullmäktige i Ludvika - Valnatt

Samtliga 18 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

21,4%
8,8%
2,6%
2,3%
32,3%
8,1%
4,9%
15,7%
0,1%
1,3%
2,1%
0,4%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI NMR K ffs ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,6%
+1,5
2014: 82,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Ludvika

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 10   10
C Centerpartiet 4 +2 2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1   1
KD Kristdemokraterna 1 +1  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -2 17
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 7   7
FI Feministiskt initiativ      
NMR Nordiska motståndsrörelsen      
K Kommunistiska Partiet 1 +1  
ffs Folkkampanjen för sjukvården      
ÖVR Övriga anmälda partier   -1 1
Totalt 45   45

Preliminär röstfördelning - kommun Ludvika

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3626 21,4% +166 +0,7 3460 20,7%
C Centerpartiet 1500 8,8% +469 +2,7 1031 6,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 436 2,6% -51 -0,3 487 2,9%
KD Kristdemokraterna 393 2,3% +176 +1,0 217 1,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5475 32,3% -388 -2,8 5863 35,1%
V Vänsterpartiet 1382 8,1% +60 +0,2 1322 7,9%
MP Miljöpartiet de gröna 824 4,9% -396 -2,4 1220 7,3%
SD Sverigedemokraterna 2657 15,7% +349 +1,8 2308 13,8%
FI Feministiskt initiativ 25 0,1% +4   21 0,1%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 215 1,3% +215 +1,3    
K Kommunistiska Partiet 359 2,1% +177 +1,0 182 1,1%
ffs Folkkampanjen för sjukvården 63 0,4% +39 +0,2 24 0,1%
ÖVR Övriga anmälda partier 21 0,1% -564 -3,4 585 3,5%
  Giltiga röster 16976 100,0% +256   16720 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5   +5      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 258 1,5% -49 -0,3 307 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 113 0,7% +109 +0,6 4  
VDT Valdeltagande 17352 83,6% +321 +1,5 17031 82,1%
  Antal röstberättigade 20756   +15   20741  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ludvika

Område M C L KD S V MP SD FI NMR K ffs ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,1% 6,6% 1,4% 2,1% 31,6% 9,4% 1,6% 30,5% 0,3% 0,9% 2,3%   0,2%   2,2% 0,8% 83,8%
17,2% 9,9% 2,2% 1,8% 29,4% 8,8% 3,8% 23,1% 0,3% 2,7% 0,9%       1,1% 0,6% 85,5%
4,5% 3,8% 0,9% 1,4% 49,6% 5,3% 0,5% 11,7% 0,3% 0,3% 21,3%   0,3%   0,7% 0,7% 83,8%
27,5% 9,3% 4,3% 2,0% 29,9% 7,0% 7,7% 9,3% 0,1% 0,7% 1,8% 0,4%   0,2% 1,6% 0,5% 84,1%
23,7% 7,7% 2,2% 2,3% 32,5% 9,2% 5,1% 15,4%   0,8% 0,8% 0,3%     1,4% 1,4% 80,6%
31,0% 11,1% 3,5% 3,7% 31,0% 6,0% 4,7% 7,4%   0,4% 0,9% 0,2%   0,1% 1,6% 0,7% 93,2%
15,6% 11,9% 2,0% 2,6% 34,1% 8,2% 3,4% 16,9% 0,4% 2,5% 1,0% 0,9% 0,4%   1,4% 0,2% 80,7%
28,7% 12,0% 2,6% 2,5% 32,1% 6,6% 4,1% 10,0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,4%   0,2% 1,7% 0,4% 87,9%
15,8% 7,0% 3,0% 2,6% 38,3% 8,1% 9,2% 13,6% 0,2% 0,8% 1,3% 0,3% 0,2%   1,2% 0,6% 82,3%
26,8% 7,5% 3,5% 2,6% 33,6% 7,9% 4,1% 11,3% 0,1% 0,9% 1,4%   0,2%   1,0% 0,8% 83,0%
24,6% 7,8% 3,3% 2,0% 33,3% 7,0% 4,7% 14,0% 0,1% 0,6% 1,7% 0,6% 0,2%   2,1% 0,6% 78,8%
21,4% 7,7% 3,6% 3,0% 36,6% 6,0% 6,8% 11,3% 0,1% 0,9% 2,1% 0,4% 0,1%   1,4% 0,5% 82,2%
14,9% 2,6% 1,4% 1,4% 45,0% 6,7% 13,9% 11,6%   0,9% 1,4% 0,2% 0,2%   0,8% 0,6% 73,4%
14,5% 16,7% 1,4% 1,4% 24,7% 8,6% 2,7% 23,9% 0,2% 3,0% 2,4% 0,6%     1,8% 0,5% 87,0%
9,8% 6,8% 1,9% 2,0% 22,1% 15,0% 1,4% 33,0% 0,3% 2,0% 5,2% 0,4%     2,0% 0,8% 81,6%
28,3% 12,9% 1,2% 2,3% 23,4% 8,2% 3,3% 15,8% 0,3% 2,7% 0,7% 0,8% 0,1%   1,2% 0,8% 85,3%
32,6% 9,0% 3,1% 2,4% 25,9% 7,7% 4,1% 13,0% 0,1% 0,7% 0,5% 0,6% 0,2%   1,4% 0,6% 88,1%
12,8% 6,9% 1,9% 1,8% 28,4% 13,3% 1,8% 28,2%   2,8% 1,7% 0,3%     2,2% 1,2% 81,9%
Ludvika 21,4% 8,8% 2,6% 2,3% 32,3% 8,1% 4,9% 15,7% 0,1% 1,3% 2,1% 0,4% 0,1%   1,5% 0,7% 83,6%

http://www.val.se