2018-09-09 23:22:31

Val till kommunfullmäktige i Ljusdal - Valnatt

Samtliga 13 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

13,1%
14,8%
3,8%
2,9%
33,4%
6,8%
3,6%
12,1%
0,2%
7,1%
1,1%
1,1%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI LjP LPo DemRä ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 78,9%
+0,7
2014: 78,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Ljusdal

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 6 -1 7
C Centerpartiet 6 +2 4
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 +2 12
V Vänsterpartiet 3 -1 4
MP Miljöpartiet de gröna 1 -2 3
SD Sverigedemokraterna 5   5
FI Feministiskt initiativ      
LjP Ljusdalsbygdens parti 3 +1 2
LPo Landsbygdspartiet Oberoende      
DemRä Demokratisk Rättvisa      
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Ljusdal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1515 13,1% -428 -3,7 1943 16,8%
C Centerpartiet 1716 14,8% +381 +3,3 1335 11,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 443 3,8% -326 -2,8 769 6,6%
KD Kristdemokraterna 333 2,9% +77 +0,7 256 2,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3875 33,4% +453 +3,8 3422 29,6%
V Vänsterpartiet 791 6,8% -300 -2,6 1091 9,4%
MP Miljöpartiet de gröna 413 3,6% -399 -3,5 812 7,0%
SD Sverigedemokraterna 1405 12,1% -1   1406 12,1%
FI Feministiskt initiativ 22 0,2% +13 +0,1 9 0,1%
LjP Ljusdalsbygdens parti 821 7,1% +316 +2,7 505 4,4%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 126 1,1% +126 +1,1    
DemRä Demokratisk Rättvisa 131 1,1% +131 +1,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 12 0,1% -13 -0,1 25 0,2%
  Giltiga röster 11603 100,0% +30   11573 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1   +1      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 320 2,7% -9 -0,1 329 2,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 57 0,5% +53 +0,4 4  
VDT Valdeltagande 11981 78,9% +75 +0,7 11906 78,2%
  Antal röstberättigade 15184   -40   15224  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ljusdal

Område M C L KD S V MP SD FI LjP LPo DemRä ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,6% 14,2% 4,7% 2,7% 34,1% 4,6% 3,0% 15,9% 0,2% 7,9% 0,8% 0,1% 0,1%   2,7% 0,1% 80,5%
12,8% 25,0% 3,2% 3,2% 24,8% 6,9% 5,8% 10,0% 0,1% 7,1% 0,7% 0,4%     2,6% 0,6% 77,9%
10,2% 25,7% 3,5% 3,3% 27,3% 7,8% 4,8% 10,1% 0,4% 5,5% 0,3% 0,9% 0,2% 0,1% 3,3% 0,2% 79,2%
9,5% 30,2% 2,4% 3,6% 21,6% 8,9% 6,0% 9,0% 0,3% 6,5% 1,5% 0,3% 0,3%   2,0%   85,9%
8,8% 16,8% 2,8% 3,1% 33,2% 5,7% 4,0% 16,3% 0,3% 8,0% 0,7% 0,5%     3,3% 0,5% 80,5%
15,7% 8,0% 4,9% 2,4% 40,0% 8,3% 2,5% 8,8% 0,1% 8,0% 0,6% 0,6%     2,9% 0,7% 73,7%
18,6% 11,1% 4,4% 2,2% 34,8% 6,0% 3,0% 10,8% 0,1% 6,8% 0,9% 1,1% 0,1%   1,9% 1,2% 81,3%
16,1% 8,8% 4,0% 2,6% 35,1% 6,1% 2,4% 13,8% 0,3% 8,2% 1,5% 1,0% 0,1%   2,2% 0,5% 76,2%
15,7% 12,9% 5,0% 3,7% 31,8% 8,4% 3,6% 9,3% 0,1% 7,6% 1,3% 0,6% 0,2%   3,2% 0,3% 84,5%
12,2% 8,7% 5,1% 2,9% 43,8% 6,6% 4,7% 8,2%   6,2% 0,2% 1,3% 0,1%   1,9% 0,8% 71,9%
5,7% 10,1% 2,7% 3,0% 41,9% 7,6% 0,7% 19,7% 0,2% 4,7% 1,0% 2,7%     1,0% 0,2% 71,0%
5,4% 4,4% 1,5% 1,3% 36,9% 7,2% 1,3% 19,7% 0,3% 6,4% 3,1% 12,1% 0,5%   1,7% 1,5% 74,1%
16,6% 10,6% 2,3% 2,6% 34,9% 5,9% 2,4% 14,0% 0,1% 7,2% 2,7% 0,8%     4,1% 0,2% 81,9%
Ljusdal 13,1% 14,8% 3,8% 2,9% 33,4% 6,8% 3,6% 12,1% 0,2% 7,1% 1,1% 1,1% 0,1%   2,7% 0,5% 78,9%

http://www.val.se