2018-09-10 00:10:54

Val till kommunfullmäktige i Sandviken - Valnatt

Samtliga 18 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

15,2%
8,7%
7,1%
3,3%
35,4%
8,2%
2,1%
18,7%
0,2%
1,0%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI LPo ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 82,8%
+0,1
2014: 82,7%

Preliminär mandatfördelning - kommun Sandviken

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 8   8
C Centerpartiet 4 +1 3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4 +2 2
KD Kristdemokraterna 2 +1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -3 21
V Vänsterpartiet 4 -1 5
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 10 +3 7
FI Feministiskt initiativ      
LPo Landsbygdspartiet Oberoende   -2 2
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Sandviken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3762 15,2% +47   3715 15,2%
C Centerpartiet 2163 8,7% +708 +2,8 1455 6,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1761 7,1% +549 +2,1 1212 5,0%
KD Kristdemokraterna 812 3,3% +271 +1,1 541 2,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8777 35,4% -1328 -6,0 10105 41,4%
V Vänsterpartiet 2023 8,2% -120 -0,6 2143 8,8%
MP Miljöpartiet de gröna 522 2,1% -478 -2,0 1000 4,1%
SD Sverigedemokraterna 4625 18,7% +1608 +6,3 3017 12,4%
FI Feministiskt initiativ 45 0,2% +14 +0,1 31 0,1%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 259 1,0% -801 -3,3 1060 4,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 27 0,1% -98 -0,4 125 0,5%
  Giltiga röster 24776 100,0% +372   24404 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 13 0,1% +13 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 314 1,2% +45 +0,2 269 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 69 0,3% +58 +0,2 11  
VDT Valdeltagande 25172 82,8% +488 +0,1 24684 82,7%
  Antal röstberättigade 30386   +548   29838  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Sandviken

Område M C L KD S V MP SD FI LPo ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,3% 5,6% 8,6% 3,1% 35,0% 9,6% 2,0% 19,4% 0,2% 0,8% 0,4% 0,1% 0,8% 0,9% 83,5%
10,4% 4,1% 6,3% 2,7% 49,7% 7,3% 2,6% 16,6% 0,1% 0,1%   0,1% 1,6%   71,7%
13,9% 15,0% 2,9% 4,1% 26,6% 10,1% 2,0% 23,9% 0,4% 1,1% 0,1%   0,8% 0,1% 80,3%
13,3% 5,3% 7,7% 2,3% 41,4% 9,1% 2,0% 17,9% 0,1% 0,6% 0,2% 0,1% 1,7%   86,3%
18,8% 5,8% 12,3% 4,2% 33,0% 8,5% 3,1% 13,4% 0,1% 0,7% 0,1%   1,3%   89,0%
10,9% 8,9% 4,6% 3,6% 41,8% 7,0% 1,8% 20,0% 0,2% 1,2%   0,1% 1,8%   72,9%
13,8% 10,6% 4,5% 4,3% 29,5% 8,1% 1,5% 25,2% 0,3% 2,2% 0,1%   1,1% 0,3% 84,9%
18,0% 8,9% 4,0% 3,9% 29,8% 6,9% 1,1% 24,5% 0,2% 2,2% 0,4% 0,2% 1,1%   85,5%
7,0% 6,2% 3,1% 1,2% 54,2% 10,3% 1,9% 15,2%   0,7% 0,2%   1,2%   66,9%
17,7% 6,2% 9,7% 2,5% 34,8% 8,1% 2,7% 17,5% 0,2% 0,5% 0,1%   1,0% 0,5% 86,7%
14,8% 4,8% 7,0% 2,3% 38,4% 11,5% 2,1% 18,9%   0,4%   0,1% 0,9% 1,1% 81,4%
21,6% 6,7% 10,7% 3,8% 32,5% 5,2% 3,0% 16,0% 0,1% 0,4%   0,1% 1,0% 0,2% 87,7%
10,4% 5,9% 5,6% 3,4% 46,1% 9,6% 2,7% 15,4% 0,2% 0,7% 0,1%   0,9%   82,3%
19,6% 11,1% 4,4% 3,5% 25,3% 9,6% 1,8% 22,0% 0,7% 1,9%     1,2% 0,3% 87,1%
18,2% 5,1% 13,9% 2,8% 33,9% 7,4% 2,2% 16,0%   0,6%     0,9% 0,1% 90,9%
15,1% 6,3% 9,8% 3,5% 40,3% 8,4% 1,6% 14,2% 0,3% 0,5% 0,1% 0,1% 1,3% 0,6% 83,6%
15,0% 15,8% 6,0% 3,5% 30,5% 5,0% 1,8% 19,7% 0,1% 2,5% 0,2% 0,1% 1,9% 0,1% 86,1%
15,5% 33,1% 3,0% 4,1% 14,6% 7,1% 2,2% 18,1% 0,2% 1,9% 0,2%   2,6% 0,8% 84,1%
Sandviken 15,2% 8,7% 7,1% 3,3% 35,4% 8,2% 2,1% 18,7% 0,2% 1,0% 0,1% 0,1% 1,2% 0,3% 82,8%

http://www.val.se