2018-09-10 02:49:06

Val till kommunfullmäktige i Söderhamn - Valnatt

Samtliga 14 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

12,7%
22,6%
3,0%
4,8%
27,5%
8,6%
2,1%
15,1%
0,1%
1,3%
1,9%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI SPI SOS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,1%
+1,2
2014: 81,8%

Preliminär mandatfördelning - kommun Söderhamn

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 6 +1 5
C Centerpartiet 12 +5 7
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   2
KD Kristdemokraterna 2 +1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 -4 18
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 8   8
FI Feministiskt initiativ      
SPI SPI Välfärden   -2 2
SOS SOS-Ställ Om Sverige, Söderhamnsinitiativet      
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Söderhamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2126 12,7% +397 +2,4 1729 10,4%
C Centerpartiet 3777 22,6% +1238 +7,4 2539 15,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 505 3,0% -30 -0,2 535 3,2%
KD Kristdemokraterna 805 4,8% +322 +1,9 483 2,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4596 27,5% -1506 -9,0 6102 36,6%
V Vänsterpartiet 1441 8,6% +37 +0,2 1404 8,4%
MP Miljöpartiet de gröna 348 2,1% -368 -2,2 716 4,3%
SD Sverigedemokraterna 2514 15,1% -74 -0,4 2588 15,5%
FI Feministiskt initiativ 22 0,1% +17 +0,1 5  
SPI SPI Välfärden 212 1,3% -344 -2,1 556 3,3%
SOS SOS-Ställ Om Sverige, Söderhamnsinitiativet 322 1,9% +322 +1,9    
ÖVR Övriga anmälda partier 15 0,1% -20 -0,1 35 0,2%
  Giltiga röster 16683 100,0% -9   16692 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 11 0,1% +11 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 168 1,0% -22 -0,1 190 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 123 0,7% +121 +0,7 2  
VDT Valdeltagande 16985 83,1% +101 +1,2 16884 81,8%
  Antal röstberättigade 20449   -182   20631  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Söderhamn

Område M C L KD S V MP SD FI SPI SOS ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
9,5% 19,8% 2,6% 5,5% 25,9% 8,8% 1,3% 21,1% 0,1% 1,5% 3,9% 0,1% 0,2% 1,2% 0,5% 83,5%
7,8% 10,2% 2,0% 2,5% 43,4% 12,3% 1,6% 17,7% 0,2% 1,1% 1,2%     1,3% 0,3% 79,2%
12,0% 26,2% 1,6% 4,6% 22,0% 11,0% 1,1% 17,3% 0,2% 1,1% 2,7% 0,1%   1,2%   83,8%
9,6% 37,1% 2,7% 5,0% 17,6% 8,4% 1,9% 14,3%   1,3% 1,8% 0,3%   1,2%   86,5%
14,0% 17,4% 2,9% 3,1% 32,3% 8,6% 1,7% 17,4% 0,2% 1,0% 1,4% 0,1%     3,6% 83,9%
7,4% 36,6% 1,5% 5,1% 18,7% 7,2% 1,1% 19,7% 0,3% 0,5% 1,5% 0,5% 0,2% 2,5% 0,2% 82,4%
17,4% 20,3% 7,0% 6,8% 24,6% 7,9% 2,2% 11,2% 0,1% 0,5% 1,9%   0,1% 0,7%   88,6%
9,6% 32,1% 1,9% 4,4% 21,6% 7,2% 2,2% 18,7% 0,1% 0,5% 1,8% 0,1%     1,7% 83,8%
15,5% 21,6% 3,8% 5,0% 27,0% 9,4% 3,5% 11,1% 0,2% 1,8% 1,1% 0,1% 0,1% 0,8% 0,8% 81,4%
18,2% 24,3% 3,7% 5,2% 26,0% 8,6% 2,8% 8,0% 0,2% 2,1% 0,7% 0,1%   1,0%   90,0%
9,8% 16,9% 2,7% 5,1% 37,8% 7,1% 1,9% 14,9% 0,1% 1,9% 1,7% 0,1% 0,1% 0,9% 1,0% 75,8%
10,4% 18,1% 3,4% 4,2% 33,9% 8,5% 1,9% 15,9% 0,1% 1,7% 1,8%   0,1% 1,1% 0,3% 76,3%
19,8% 23,4% 4,0% 8,2% 19,7% 6,8% 3,0% 10,7% 0,2% 0,7% 3,5%     0,9% 0,1% 89,9%
18,1% 24,1% 2,8% 5,0% 22,1% 7,3% 2,5% 13,9% 0,1% 1,4% 2,7% 0,1% 0,2% 1,7% 1,0% 86,4%
Söderhamn 12,7% 22,6% 3,0% 4,8% 27,5% 8,6% 2,1% 15,1% 0,1% 1,3% 1,9% 0,1% 0,1% 1,0% 0,7% 83,1%

http://www.val.se