2018-09-10 01:42:40

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Valnatt

Samtliga 17 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

8,6%
11,2%
9,9%
3,0%
29,8%
5,6%
2,2%
11,7%
0,1%
2,7%
15,1%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI SJVB Bollp ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 82,3%
+0,9
2014: 81,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 4   4
C Centerpartiet 5   5
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4 +2 2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14   14
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 5 -1 6
FI Feministiskt initiativ      
SJVB Sjukvårdspartiet Bollnäs 1   1
Bollp Bollnäspartiet 7   7
Totalt 45   45

Preliminär röstfördelning - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1479 8,6% -101 -0,7 1580 9,4%
C Centerpartiet 1915 11,2% -92 -0,7 2007 11,9%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1692 9,9% +1056 +6,1 636 3,8%
KD Kristdemokraterna 518 3,0% -7 -0,1 525 3,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5106 29,8% -231 -1,8 5337 31,6%
V Vänsterpartiet 967 5,6% +33 +0,1 934 5,5%
MP Miljöpartiet de gröna 370 2,2% -261 -1,6 631 3,7%
SD Sverigedemokraterna 2013 11,7% -70 -0,6 2083 12,3%
FI Feministiskt initiativ 22 0,1% +9 +0,1 13 0,1%
SJVB Sjukvårdspartiet Bollnäs 470 2,7% -77 -0,5 547 3,2%
Bollp Bollnäspartiet 2593 15,1% +6 -0,2 2587 15,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 18 0,1%     18 0,1%
  Giltiga röster 17163 100,0% +265   16898 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3   +3      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 217 1,2% -38 -0,2 255 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 69 0,4% +64 +0,4 5  
VDT Valdeltagande 17452 82,3% +294 +0,9 17158 81,5%
  Antal röstberättigade 21199   +137   21062  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Bollnäs

Område M C L KD S V MP SD FI SJVB Bollp ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
10,8% 12,5% 8,9% 2,8% 28,3% 5,4% 1,5% 14,0% 0,1% 2,3% 12,9% 0,4%   0,5%   76,8%
8,8% 10,8% 10,3% 3,5% 27,6% 7,0% 2,1% 13,2% 0,1% 3,2% 13,2% 0,1%   1,2% 1,0% 78,1%
12,6% 16,7% 12,3% 2,7% 23,5% 5,3% 3,6% 12,3% 0,4% 2,4% 7,8% 0,3% 0,1% 1,0%   85,0%
8,2% 8,2% 12,9% 2,4% 28,7% 4,1% 2,2% 10,9% 0,2% 3,6% 18,6% 0,1%   0,9% 0,6% 86,0%
10,8% 9,7% 11,7% 3,6% 33,3% 4,5% 1,5% 10,4% 0,1% 1,7% 12,8%     1,0% 0,5% 77,6%
7,4% 7,9% 8,7% 2,2% 31,1% 6,0% 2,6% 14,0%   3,1% 16,8% 0,1%   2,2%   80,7%
6,6% 7,0% 6,3% 3,3% 43,0% 7,4% 2,1% 10,5% 0,1% 1,8% 11,6% 0,1%   0,9% 0,4% 74,6%
8,1% 7,6% 11,9% 3,6% 32,7% 6,6% 2,9% 9,1% 0,1% 2,4% 15,0%     1,2% 0,8% 83,3%
8,2% 12,7% 11,6% 2,0% 29,4% 4,9% 1,0% 12,1%   3,4% 14,7% 0,1%   1,5% 0,1% 87,1%
7,6% 9,7% 10,2% 2,8% 32,0% 5,1% 1,2% 9,4% 0,1% 3,0% 18,8%     1,8% 1,2% 85,2%
10,8% 10,8% 10,4% 2,5% 20,4% 5,5% 1,3% 16,5%   4,3% 17,6%     1,5%   84,8%
5,7% 11,9% 11,7% 2,8% 32,3% 4,8% 2,7% 8,3%   2,4% 17,3%     0,7% 0,1% 84,1%
8,1% 11,3% 8,1% 3,8% 29,2% 6,6% 3,9% 12,6% 0,4% 2,9% 13,0% 0,1%   1,1% 0,1% 79,6%
8,9% 15,1% 11,6% 2,8% 22,9% 4,3% 2,8% 11,3% 0,3% 2,6% 17,1% 0,3%   1,2% 0,7% 87,5%
8,4% 9,8% 6,6% 3,4% 32,1% 6,5% 1,3% 12,1% 0,2% 2,6% 16,8% 0,3%   1,3% 0,3% 83,5%
6,8% 15,3% 8,7% 2,5% 26,2% 5,7% 1,8% 13,6%   2,3% 17,1%     1,5% 0,1% 86,9%
10,1% 18,0% 7,5% 3,9% 21,4% 4,8% 2,3% 11,3% 0,1% 3,4% 17,3%   0,2% 1,8% 0,4% 86,6%
Bollnäs 8,6% 11,2% 9,9% 3,0% 29,8% 5,6% 2,2% 11,7% 0,1% 2,7% 15,1% 0,1%   1,2% 0,4% 82,3%

http://www.val.se