2018-09-10 00:52:33

Val till kommunfullmäktige i Timrå - Valnatt

Samtliga 11 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

9,7%
7,0%
3,7%
3,5%
45,0%
7,0%
1,6%
13,4%
0,2%
8,9%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI TimP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,2%
+1,4
2014: 82,8%

Preliminär mandatfördelning - kommun Timrå

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 4   4
C Centerpartiet 3 +1 2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -2 20
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna   -1 1
SD Sverigedemokraterna 6 +2 4
FI Feministiskt initiativ      
TimP Timråpartiet 4 +1 3
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Timrå

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1143 9,7% -29 -0,4 1172 10,1%
C Centerpartiet 828 7,0% +137 +1,1 691 6,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 435 3,7% -275 -2,4 710 6,1%
KD Kristdemokraterna 409 3,5% +155 +1,3 254 2,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5304 45,0% -419 -4,4 5723 49,3%
V Vänsterpartiet 824 7,0% +67 +0,5 757 6,5%
MP Miljöpartiet de gröna 188 1,6% -180 -1,6 368 3,2%
SD Sverigedemokraterna 1578 13,4% +520 +4,3 1058 9,1%
FI Feministiskt initiativ 19 0,2% +12 +0,1 7 0,1%
TimP Timråpartiet 1054 8,9% +215 +1,7 839 7,2%
ÖVR Övriga anmälda partier 17 0,1% -7 -0,1 24 0,2%
  Giltiga röster 11799 100,0% +196   11603 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2   +2      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 98 0,8% -4 -0,1 102 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 61 0,5% +53 +0,4 8 0,1%
VDT Valdeltagande 11960 84,2% +247 +1,4 11713 82,8%
  Antal röstberättigade 14209   +60   14149  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Timrå

Område M C L KD S V MP SD FI TimP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
10,9% 9,8% 3,3% 3,9% 32,6% 6,4% 1,0% 16,1%   15,6% 0,4%   0,6% 0,9% 86,2%
13,0% 5,1% 5,9% 3,6% 47,3% 5,1% 1,0% 10,7% 0,1% 8,3%     0,7% 0,9% 89,0%
10,3% 6,5% 5,7% 3,5% 47,6% 7,1% 2,7% 10,1% 0,4% 6,2%     1,3% 0,1% 91,6%
6,3% 4,3% 1,7% 2,9% 57,1% 6,9% 1,3% 12,7% 0,2% 6,4% 0,1% 0,1% 1,1% 0,8% 78,2%
7,8% 19,5% 2,6% 5,3% 34,7% 5,0% 0,5% 19,6%   4,6% 0,5% 0,2% 1,4%   83,2%
7,4% 3,3% 3,1% 3,5% 52,6% 7,5% 1,1% 14,5% 0,1% 6,8% 0,1%   0,7% 1,3% 73,6%
12,2% 5,8% 4,2% 3,4% 45,9% 6,8% 2,0% 11,7% 0,2% 7,7% 0,2%   0,6% 0,3% 86,8%
8,3% 10,4% 2,8% 2,1% 36,0% 9,1% 2,7% 13,6% 0,1% 14,8% 0,1%   0,5% 0,5% 83,3%
11,1% 6,3% 3,5% 3,9% 44,6% 6,2% 1,3% 15,0% 0,2% 7,7% 0,2%   0,9%   85,5%
8,1% 12,4% 3,5% 3,0% 31,2% 7,4% 1,3% 13,5% 0,2% 19,2% 0,4%   0,9% 0,2% 86,8%
8,8% 2,8% 3,0% 4,0% 49,9% 8,6% 1,5% 14,5% 0,2% 6,6% 0,1%   0,5% 0,6% 82,2%
Timrå 9,7% 7,0% 3,7% 3,5% 45,0% 7,0% 1,6% 13,4% 0,2% 8,9% 0,1%   0,8% 0,5% 84,2%

http://www.val.se