2018-09-10 03:11:52

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Valnatt

Samtliga 44 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,7%
7,5%
5,1%
3,8%
37,7%
10,3%
3,7%
7,0%
0,3%
3,1%
2,1%
4,5%
M C L KD S V MP SD FI RS LPo ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 85,4%
+1,5
2014: 84,0%

Preliminär mandatfördelning - kommun Luleå

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 10 +1 9
C Centerpartiet 5 +3 2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3   3
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24 -7 31
V Vänsterpartiet 7 +3 4
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 5 +2 3
FI Feministiskt initiativ      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2   2
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1   1
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Luleå

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7641 14,7% +910 +1,4 6731 13,3%
C Centerpartiet 3888 7,5% +1670 +3,1 2218 4,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2667 5,1% +461 +0,8 2206 4,4%
KD Kristdemokraterna 1993 3,8% +635 +1,2 1358 2,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19525 37,7% -5217 -11,3 24742 48,9%
V Vänsterpartiet 5344 10,3% +2370 +4,4 2974 5,9%
MP Miljöpartiet de gröna 1919 3,7% -1270 -2,6 3189 6,3%
SD Sverigedemokraterna 3608 7,0% +1139 +2,1 2469 4,9%
FI Feministiskt initiativ 178 0,3% -516 -1,0 694 1,4%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1599 3,1% -251 -0,6 1850 3,7%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1114 2,1% +326 +0,6 788 1,6%
ÖVR Övriga anmälda partier 2350 4,5% +1002 +1,9 1348 2,7%
  Giltiga röster 51826 100,0% +1259   50567 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 62 0,1% +62 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 569 1,1% +30   539 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 306 0,6% +282 +0,5 24  
VDT Valdeltagande 52763 85,4% +1633 +1,5 51130 84,0%
  Antal röstberättigade 61752   +852   60900  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Luleå

Område M C L KD S V MP SD FI RS LPo ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,7% 14,2% 6,8% 4,1% 32,4% 8,3% 1,8% 7,0% 0,1% 1,8% 3,7% 4,9%   0,8% 0,8% 90,0%
16,6% 13,7% 5,2% 2,9% 38,4% 6,4% 2,5% 5,6% 0,4% 1,5% 2,4% 4,6%   0,6% 0,5% 90,7%
11,6% 12,8% 3,8% 9,2% 28,7% 8,5% 2,8% 8,0% 0,1% 3,4% 7,2% 4,1% 0,1% 1,4% 0,2% 88,2%
19,4% 10,3% 4,7% 11,7% 30,8% 7,1% 2,5% 5,7% 0,3% 2,2% 1,7% 3,7%   0,6% 0,6% 90,1%
17,3% 7,2% 4,9% 2,3% 37,0% 9,0% 4,0% 8,1% 0,3% 3,6% 1,2% 5,3%   0,9% 0,5% 84,5%
16,9% 4,9% 5,1% 2,6% 42,1% 10,0% 5,8% 5,5% 0,4% 1,8% 0,5% 4,3%   1,4% 0,9% 83,9%
13,3% 5,4% 5,0% 4,5% 41,3% 12,1% 3,7% 6,6% 0,4% 3,0% 1,0% 3,7% 0,1% 1,0% 0,4% 88,7%
12,8% 6,3% 7,2% 4,4% 41,7% 8,8% 4,4% 5,7% 0,4% 3,4% 0,7% 4,1%   0,8% 0,5% 84,4%
14,6% 3,4% 5,2% 2,6% 43,8% 11,9% 3,6% 6,5% 0,3% 3,1% 1,0% 4,1%   0,8% 0,6% 89,1%
24,5% 8,0% 6,6% 4,4% 35,6% 6,0% 3,9% 5,3% 0,3% 1,3% 0,3% 3,8% 0,1% 0,5% 0,6% 89,9%
11,8% 12,3% 6,1% 3,9% 34,6% 11,3% 4,0% 5,6% 0,3% 4,2% 1,3% 4,6%   1,1% 1,0% 84,4%
16,8% 5,7% 5,2% 4,0% 37,1% 12,2% 4,5% 5,6% 0,4% 2,6% 0,8% 5,0% 0,1% 0,7% 0,2% 86,7%
15,5% 10,6% 5,0% 3,9% 40,9% 10,1% 3,0% 4,0% 0,1% 2,5% 0,7% 3,7%   0,9% 0,2% 92,1%
8,7% 2,7% 3,5% 2,3% 44,9% 14,5% 2,3% 8,9% 0,2% 5,0% 0,9% 6,1% 0,1% 0,7% 0,4% 80,9%
8,5% 3,6% 2,6% 5,1% 47,4% 12,0% 2,3% 9,2%   4,5% 0,5% 4,3%   0,6% 1,0% 81,8%
13,0% 4,0% 3,7% 4,3% 44,5% 10,8% 1,9% 8,4% 0,3% 3,2% 1,0% 5,0%   0,8% 0,8% 81,1%
7,2% 16,8% 1,6% 2,7% 33,2% 9,6% 2,4% 8,1% 0,2% 1,8% 12,3% 4,2%   0,6% 0,3% 87,9%
15,1% 5,6% 5,6% 2,4% 36,6% 12,3% 4,2% 8,5% 0,4% 3,0% 0,8% 5,7%   1,7% 0,8% 83,9%
15,0% 6,5% 5,8% 3,6% 42,2% 10,3% 3,4% 5,9% 0,5% 1,9% 0,8% 4,1%   0,8% 0,4% 87,6%
18,5% 7,5% 7,0% 2,9% 38,8% 8,5% 3,9% 5,4% 0,3% 2,4% 0,7% 4,1%   1,0% 1,2% 87,2%
17,6% 6,3% 5,6% 2,7% 40,3% 10,5% 3,8% 6,4% 0,5% 1,7% 1,2% 3,3% 0,3% 0,7% 0,7% 85,8%
19,0% 8,2% 6,2% 5,0% 40,1% 5,8% 5,7% 3,9%   2,5% 0,5% 3,1%   1,1% 0,7% 91,0%
10,5% 4,5% 4,1% 2,3% 40,7% 14,9% 4,1% 9,1% 0,6% 5,4% 0,7% 3,3% 0,1% 1,6% 0,1% 84,5%
16,7% 6,0% 4,7% 3,0% 44,2% 9,0% 3,3% 4,4% 0,3% 1,9% 1,3% 5,2%   0,8% 0,6% 88,7%
15,8% 4,9% 4,5% 2,7% 41,5% 10,4% 4,4% 6,3% 0,7% 3,4% 0,7% 4,9%   1,1% 0,2% 85,0%
7,9% 6,4% 1,2% 2,7% 22,3% 6,0% 1,5% 9,1% 0,3% 0,8% 35,1% 6,7% 0,2% 0,7% 0,3% 84,8%
9,6% 3,6% 4,0% 2,5% 44,6% 13,2% 2,4% 8,9% 0,7% 4,7% 0,6% 5,2%   0,9% 1,0% 82,3%
20,9% 6,4% 4,6% 3,8% 36,8% 10,0% 4,7% 5,9% 0,7% 2,6% 1,0% 2,5%   0,7% 0,8% 89,2%
16,2% 11,8% 2,8% 3,8% 29,8% 7,9% 2,8% 9,6% 0,1% 1,2% 7,1% 7,0%   0,9% 1,0% 86,0%
11,5% 8,3% 6,3% 4,8% 38,2% 14,0% 4,2% 7,9%   4,0% 0,8%   3,9% 1,5% 1,0% 83,9%
28,4% 12,1% 9,5% 3,3% 20,3% 7,0% 7,1% 6,7% 0,8% 1,3% 0,8% 2,8%   3,1% 0,4% 81,0%
14,4% 8,3% 7,2% 3,4% 27,2% 15,0% 5,9% 8,0% 0,3% 3,6% 1,4% 5,1%   2,4% 0,6% 78,3%
13,7% 13,5% 6,3% 2,4% 37,8% 7,1% 2,8% 5,8%   1,6% 2,4% 6,6%   0,9% 0,4% 90,0%
10,9% 4,7% 2,8% 2,8% 37,1% 8,6% 2,1% 10,2% 0,1% 1,4% 12,4% 6,7%   1,0% 0,3% 84,7%
13,7% 4,7% 4,8% 2,8% 39,2% 12,9% 4,6% 6,4% 0,4% 4,2% 0,6% 5,7%   1,4% 1,0% 85,3%
16,3% 7,6% 6,1% 3,3% 38,6% 10,9% 3,9% 5,4% 0,4% 2,4% 0,8% 4,4%   0,9% 0,7% 84,7%
13,1% 5,9% 5,9% 6,7% 41,3% 8,8% 3,2% 6,9% 0,3% 2,6% 1,1% 4,2%   1,0% 0,5% 86,8%
15,1% 18,3% 5,5% 4,9% 32,8% 8,8% 3,5% 5,1% 0,1% 2,0% 1,6% 2,5% 0,1% 1,3% 0,7% 88,9%
10,2% 5,0% 4,3% 4,1% 29,7% 14,1% 5,4% 8,2% 0,7% 12,8% 0,6% 4,9%   1,4% 0,5% 82,6%
8,3% 3,3% 3,0% 3,4% 34,7% 17,1% 2,4% 12,7% 0,9% 7,7% 1,1% 5,5% 0,1% 1,4% 0,4% 72,5%
8,7% 4,4% 3,0% 3,4% 39,3% 13,8% 3,7% 10,5% 0,3% 5,5% 0,9% 6,6% 0,2% 1,2% 0,4% 76,0%
16,2% 6,1% 6,9% 3,5% 39,7% 8,7% 3,0% 6,8% 0,4% 2,0% 0,6% 6,1%   1,0% 0,1% 89,2%
13,0% 8,3% 4,9% 5,1% 38,5% 9,8% 3,7% 6,8% 0,2% 3,0% 1,4% 5,4% 0,1% 1,4% 0,6% 87,3%
16,2% 8,2% 6,0% 3,2% 37,7% 10,1% 6,1% 5,0% 0,4% 2,7% 0,8% 3,6%   1,2% 0,4% 85,3%
Luleå 14,7% 7,5% 5,1% 3,8% 37,7% 10,3% 3,7% 7,0% 0,3% 3,1% 2,1% 4,5% 0,1% 1,1% 0,6% 85,4%

http://www.val.se