2018-09-12 14:05:27

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Stockholms län

Preliminär röstfördelning per kommun - Stockholms län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,2% 3,2% 4,0% 8,1% 30,6% 9,1% 4,9% 11,5% 0,4% 13,1%   0,7% 0,5% 68,5%
30,9% 23,6% 15,2% 9,8% 7,5% 1,5% 4,1% 5,7% 0,2% 1,6% 0,1% 0,3% 0,5% 86,3%
27,4% 8,0% 11,7% 7,7% 15,3% 2,7% 6,6% 10,7% 0,2% 9,8% 0,1% 0,6% 0,5% 86,8%
24,5% 6,0% 6,3% 4,4% 25,8% 6,8% 4,7% 17,4% 0,4% 3,7% 0,1% 1,0% 0,6% 72,0%
24,2% 5,6% 6,6% 4,0% 25,3% 8,5% 5,2% 11,4% 0,5% 8,7% 0,1% 0,7% 0,6% 75,1%
24,8% 5,3% 9,0% 5,8% 28,3% 8,6% 4,7% 12,5% 0,3% 0,8% 0,1% 0,7% 0,7% 78,6%
26,0% 16,9% 11,6% 6,4% 10,4% 3,5% 5,1% 5,9% 0,3% 13,9% 0,1% 0,4% 0,4% 85,7%
30,6% 10,1% 8,0% 4,2% 17,4% 5,5% 6,5% 7,7% 0,6% 9,4% 0,1% 0,5% 0,4% 84,2%
22,9% 10,6% 8,8% 3,2% 25,2% 5,3% 4,0% 15,5% 0,3% 4,1% 0,1% 1,3% 0,5% 82,9%
18,2% 7,0% 2,9% 1,7% 18,7% 2,1% 3,0% 15,3% 0,1% 31,1%   1,1% 0,8% 84,8%
22,8% 4,8% 5,9% 3,9% 25,0% 5,3% 3,6% 14,9% 0,2% 13,6% 0,1% 0,7% 0,7% 79,4%
33,5% 5,5% 7,2% 4,4% 20,8% 4,5% 3,3% 10,0% 0,1% 10,8%   0,8% 1,0% 81,8%
32,6% 5,6% 5,3% 5,1% 24,3% 5,7% 3,5% 13,0% 0,2% 4,5%   0,8% 0,6% 73,9%
31,4% 6,7% 10,4% 7,6% 20,3% 5,6% 5,5% 7,9% 0,3% 4,2% 0,1% 0,6% 0,6% 82,3%
30,3% 6,5% 7,9% 3,9% 23,6% 8,6% 7,4% 7,2% 0,7% 3,9% 0,1% 0,5% 0,8% 77,9%
21,0% 7,9% 10,2% 5,1% 22,2% 13,0% 8,4% 8,0% 3,3% 1,1% 0,1% 0,6% 0,6% 80,6%
24,0% 8,0% 8,1% 5,0% 26,0% 11,1% 6,0% 9,4% 0,6% 1,9%   0,7% 0,7% 77,6%
16,9% 6,6% 5,4% 8,7% 31,3% 6,7% 5,4% 14,4% 0,4% 4,0% 0,1% 0,8% 0,6% 67,5%
27,7% 5,5% 10,0% 4,2% 28,6% 5,2% 5,1% 12,8% 0,2% 0,7%   0,7% 0,8% 83,7%
38,2% 8,7% 18,6% 7,0% 13,3% 2,0% 4,1% 7,7% 0,2% 0,2%   0,5% 0,5% 85,8%
25,3% 4,9% 9,4% 6,5% 26,4% 6,3% 3,4% 17,1% 0,2% 0,3%   0,8% 0,5% 78,7%
23,4% 4,7% 5,2% 5,7% 25,5% 7,5% 4,7% 13,0% 0,2% 10,1% 0,1% 0,7% 0,8% 76,6%
30,6% 12,0% 9,9% 5,6% 19,2% 3,8% 4,9% 13,2% 0,2% 0,4% 0,1% 0,8% 0,7% 82,8%
22,4% 14,6% 6,2% 2,3% 13,1% 6,3% 4,6% 5,3% 0,2% 25,1% 0,1% 0,7% 0,4% 88,9%
27,3% 8,8% 6,8% 5,5% 27,0% 4,5% 6,6% 12,8% 0,5% 0,2% 0,1% 0,8% 0,5% 84,6%
33,9% 6,2% 7,8% 4,3% 17,4% 4,8% 4,7% 9,2% 0,2% 11,4%   0,8% 0,9% 83,4%
Stockholms län 24,2% 7,8% 9,2% 5,3% 22,5% 9,1% 6,5% 9,8% 1,6% 3,9% 0,1% 0,7% 0,6% 79,5%

http://www.val.se