2018-09-10 02:43:33

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Uppsala län

Preliminär röstfördelning per kommun - Uppsala län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,6% 11,7% 4,0% 4,3% 25,4% 4,1% 3,5% 14,7% 0,4% 11,4%   1,0% 0,6% 83,5%
10,2% 24,2% 4,0% 5,5% 28,7% 5,7% 3,0% 18,3% 0,3% 0,1% 0,2% 1,7% 0,1% 83,0%
25,9% 7,7% 3,9% 3,0% 26,0% 3,9% 2,4% 19,5% 0,2% 7,4%   1,3% 0,4% 83,8%
16,7% 9,3% 5,8% 12,8% 16,8% 5,1% 5,1% 12,2% 0,1% 16,1%   0,7% 0,4% 85,7%
13,1% 22,6% 2,8% 4,0% 29,5% 6,8% 3,3% 15,9% 0,3% 1,6%   1,3% 0,5% 77,5%
17,4% 9,6% 9,3% 7,2% 25,2% 10,6% 7,1% 9,2% 2,6% 1,9% 0,1% 0,8% 0,4% 84,4%
12,6% 6,0% 2,4% 2,9% 38,3% 5,4% 2,5% 18,2% 0,2% 11,4% 0,1% 1,6% 0,9% 80,7%
14,7% 14,8% 3,5% 6,2% 31,3% 3,9% 2,3% 15,0% 0,2% 8,2%   1,7% 0,5% 83,8%
Uppsala län 17,4% 11,2% 7,2% 6,5% 25,9% 8,3% 5,5% 11,8% 1,7% 4,5%   1,0% 0,4% 83,7%

http://www.val.se