2018-09-10 02:13:50

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Södermanlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Södermanlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,7% 5,7% 5,5% 3,5% 35,2% 7,7% 3,5% 19,5% 0,2% 0,6% 0,1% 1,2% 0,7% 79,9%
16,3% 13,4% 4,4% 4,1% 30,0% 8,5% 3,0% 19,0% 0,2% 1,0% 0,2% 1,3% 0,5% 79,6%
23,3% 16,2% 3,0% 1,4% 26,2% 6,8% 6,7% 13,8% 2,3% 0,2% 0,4% 1,4% 0,5% 82,9%
13,5% 7,4% 5,8% 6,5% 46,3% 5,2% 3,2% 11,8% 0,2% 0,1%   1,3% 0,4% 83,3%
25,7% 8,1% 4,6% 5,0% 32,4% 5,8% 5,5% 11,8% 0,9% 0,2%   1,2% 0,6% 84,6%
26,3% 3,1% 3,3% 2,9% 38,9% 11,6% 3,4% 10,2% 0,3% 0,1% 0,1% 1,3% 0,7% 81,0%
30,5% 9,4% 3,9% 5,8% 21,1% 7,3% 4,5% 14,9% 0,2% 2,4%   1,5% 0,6% 79,9%
40,6% 6,7% 4,7% 3,6% 22,7% 5,4% 5,0% 10,7% 0,2% 0,3%   0,6% 0,7% 85,6%
17,6% 8,3% 1,5% 4,8% 35,9% 5,6% 2,7% 19,0% 0,2% 4,3% 0,1% 1,4% 1,6% 83,9%
Södermanlands län 22,2% 7,7% 4,7% 4,4% 33,2% 7,0% 4,1% 15,4% 0,4% 0,8% 0,1% 1,2% 0,6% 81,7%

http://www.val.se