2018-09-10 01:48:43

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Östergötlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Östergötlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,3% 15,0% 1,5% 4,0% 43,9% 3,9% 1,0% 12,8% 0,2% 0,3%   1,4% 0,5% 84,1%
16,7% 7,6% 5,0% 5,2% 36,3% 8,6% 3,2% 16,8% 0,2% 0,4%   1,4% 0,8% 84,2%
15,7% 13,0% 7,9% 7,1% 22,8% 8,4% 3,8% 14,3% 0,1% 7,0%   1,5% 0,8% 85,7%
21,8% 9,3% 8,9% 7,5% 27,6% 6,0% 6,5% 10,6% 0,7% 0,9%   1,0% 0,5% 85,0%
19,8% 8,8% 9,5% 5,1% 30,6% 6,8% 2,9% 16,2% 0,2% 0,1% 0,1% 1,6% 0,4% 85,0%
25,5% 7,6% 7,3% 4,9% 30,7% 6,7% 2,7% 13,1% 0,2% 1,4% 0,1% 1,5% 0,5% 84,9%
23,5% 5,7% 5,6% 5,4% 30,2% 8,1% 3,4% 15,6% 1,4% 1,2% 0,1% 1,0% 0,9% 82,1%
19,9% 18,9% 8,0% 7,1% 20,7% 6,7% 2,2% 13,8% 0,3% 2,4%   1,5% 0,7% 87,0%
23,7% 8,0% 1,8% 4,0% 22,9% 6,0% 4,1% 7,1% 0,1% 22,4%   1,0% 0,5% 86,0%
19,8% 16,4% 1,7% 4,1% 29,6% 4,3% 1,7% 12,5% 0,1% 9,7%   1,5% 0,7% 84,9%
21,6% 31,8% 0,6% 6,7% 22,2% 4,9% 3,9% 8,0% 0,2%   0,1% 1,4% 0,8% 85,6%
21,1% 11,9% 5,2% 2,9% 32,7% 5,0% 2,0% 18,7% 0,2% 0,2%   2,2% 0,8% 86,5%
12,2% 11,0% 1,2% 34,3% 20,2% 1,0% 2,6% 10,7% 2,2% 4,5% 0,1% 0,9% 0,3% 77,6%
Östergötlands län 21,9% 8,8% 7,0% 6,4% 29,1% 6,8% 4,2% 13,3% 0,8% 1,7% 0,1% 1,2% 0,7% 84,1%

http://www.val.se