2018-09-10 15:03:14

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Jönköpings län

Preliminär röstfördelning per kommun - Jönköpings län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,9% 19,0% 6,1% 15,1% 23,7% 3,0% 2,5% 12,2% 0,1% 1,3%   0,9% 1,8% 78,8%
18,1% 20,1% 4,0% 8,6% 27,7% 5,0% 3,6% 12,2% 0,2% 0,4% 0,1% 1,8% 0,4% 84,2%
16,7% 19,1% 3,9% 5,0% 25,3% 2,5% 2,2% 14,0% 0,1% 11,1% 0,1% 1,1% 0,4% 80,1%
23,4% 10,9% 0,3% 15,4% 29,9% 2,3% 0,3% 17,4%     0,1% 1,4% 0,8% 79,0%
23,5% 8,8% 8,2% 14,8% 25,0% 3,0% 2,0% 11,5% 0,1% 3,1% 0,1% 1,1% 0,8% 88,8%
16,2% 8,4% 5,0% 16,4% 28,1% 5,8% 4,9% 12,5% 0,5% 2,2% 0,1% 1,0% 0,4% 83,9%
18,6% 5,1% 2,6% 16,6% 26,7% 4,8% 5,6% 15,1% 0,2% 4,8% 0,1% 1,7% 0,5% 86,2%
11,9% 8,2% 6,0% 13,8% 26,4% 3,9% 4,2% 20,7% 0,2% 4,7%   1,3% 0,5% 83,0%
17,1% 10,8% 1,7% 29,6% 21,9% 3,3% 0,1% 15,3%   0,3% 0,1% 1,1% 0,6% 82,9%
20,8% 8,0% 5,0% 7,6% 29,7% 4,8% 4,3% 19,6% 0,1%   0,1% 1,1% 0,6% 84,4%
16,7% 12,0% 7,0% 11,4% 27,6% 2,9% 3,3% 13,2% 0,1% 5,8%   1,3% 0,8% 83,6%
15,4% 10,8% 3,0% 10,4% 25,8% 3,2% 1,2% 11,5% 0,1% 18,4%   1,2% 0,5% 83,4%
16,2% 20,4% 4,2% 10,6% 28,1% 3,1% 2,7% 14,6%     0,1% 1,3% 0,5% 83,9%
Jönköpings län 16,7% 11,6% 4,6% 13,5% 27,2% 4,4% 3,6% 14,1% 0,3% 4,0% 0,1% 1,2% 0,5% 83,5%

http://www.val.se