2018-09-10 02:16:42

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Kronobergs län

Preliminär röstfördelning per kommun - Kronobergs län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,8% 13,4% 2,2% 3,9% 27,5% 4,8% 2,0% 14,5% 0,1% 11,6% 0,1% 1,6% 0,4% 84,3%
15,6% 13,9% 1,1% 3,5% 41,6% 6,6% 2,8% 14,4% 0,4% 0,1%   1,5% 0,7% 82,5%
25,8% 11,8% 2,5% 5,3% 25,2% 5,7% 2,4% 15,9% 0,1% 5,3%   1,6% 0,6% 80,9%
6,7% 5,9% 0,2% 39,4% 24,0% 1,8% 1,9% 18,5% 0,1% 1,5% 0,3% 0,9% 1,1% 75,4%
13,7% 21,7% 1,1% 7,5% 30,1% 4,8% 0,8% 15,4% 0,2% 4,7% 0,1% 1,6% 0,3% 79,3%
10,4% 18,6% 1,7% 3,5% 33,8% 5,5% 1,0% 18,5% 0,1% 6,9%   1,7% 0,9% 80,0%
29,7% 7,5% 4,3% 5,7% 30,6% 8,1% 4,1% 8,7% 0,3% 1,0%   1,1% 0,4% 84,9%
18,3% 22,4% 4,0% 5,2% 29,4% 5,0% 3,1% 11,2% 0,1% 1,3%   1,3% 0,4% 82,5%
Kronobergs län 23,6% 11,6% 3,1% 6,9% 29,7% 6,5% 3,1% 12,1% 0,2% 3,2% 0,1% 1,3% 0,5% 82,9%

http://www.val.se