2018-09-10 02:24:34

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Kalmar län

Preliminär röstfördelning per kommun - Kalmar län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,8% 13,9% 1,4% 4,1% 34,0% 3,6% 1,7% 9,5% 0,2% 16,0% 0,1% 1,0% 0,4% 84,2%
15,6% 15,6% 1,6% 3,4% 37,2% 3,9% 1,9% 13,1% 0,1% 7,6%   1,8% 0,5% 81,4%
8,4% 33,8% 1,3% 8,2% 26,5% 8,1% 1,0% 12,4% 0,1% 0,1% 0,1% 1,1% 0,4% 80,2%
11,0% 20,1% 0,4% 9,1% 33,0% 3,3% 0,4% 22,4% 0,1% 0,1%   1,1% 0,3% 78,6%
15,4% 8,0% 5,5% 5,4% 42,7% 6,1% 3,7% 12,5% 0,7% 0,2%   1,2% 0,5% 85,3%
5,0% 39,1% 2,0% 3,2% 30,8% 3,0% 1,5% 15,3%     0,1% 0,8% 0,4% 83,8%
22,5% 18,4% 3,1% 4,0% 28,5% 5,0% 2,5% 13,7% 0,2% 1,9%   1,4% 0,5% 88,3%
10,3% 26,1% 3,1% 6,2% 29,4% 6,5% 1,1% 15,5% 0,1% 1,6% 0,2% 1,4% 0,3% 81,7%
15,6% 5,4% 10,9% 6,7% 32,8% 8,1% 1,5% 18,8% 0,1% 0,1%   1,3% 0,5% 84,2%
7,1% 23,3% 5,0% 4,5% 31,5% 3,7% 1,0% 20,8% 0,2% 2,9% 0,1% 1,1% 0,4% 83,6%
12,6% 28,4% 1,1% 9,3% 24,9% 9,0% 1,9% 11,0% 0,1% 1,6%   1,7% 0,4% 83,5%
20,2% 9,5% 4,7% 3,9% 32,2% 5,0% 2,8% 11,7% 0,1% 9,9%   1,3% 0,4% 83,5%
Kalmar län 14,7% 15,8% 4,5% 5,5% 34,2% 5,9% 2,3% 13,8% 0,3% 3,1% 0,1% 1,3% 0,5% 83,9%

http://www.val.se