2018-09-10 02:44:25

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Gotlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Gotlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,1% 25,2% 4,6% 2,3% 26,2% 9,3% 6,1% 8,4% 2,2% 0,6% 0,1% 1,3% 0,4% 84,6%
Gotlands län 15,1% 25,2% 4,6% 2,3% 26,2% 9,3% 6,1% 8,4% 2,2% 0,6% 0,1% 1,3% 0,4% 84,6%

http://www.val.se