2018-09-12 12:45:08

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Skåne län

Preliminär röstfördelning per kommun - Skåne län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,9% 4,2% 3,1% 3,2% 34,9% 3,0% 1,1% 33,5% 0,2% 1,0%   1,2% 0,3% 74,9%
13,8% 2,7% 5,4% 2,4% 30,4% 3,9% 1,7% 29,1% 0,1% 10,7%   1,5% 0,2% 83,1%
20,1% 5,0% 6,7% 1,6% 32,1% 5,9% 3,7% 24,0% 0,7% 0,2% 0,1% 1,0% 0,8% 74,0%
24,8% 14,3% 8,7% 1,9% 14,1% 0,9% 4,0% 8,5% 0,2% 22,5% 0,1% 1,3% 0,4% 82,9%
17,5% 11,0% 4,9% 2,1% 28,7% 5,6% 3,0% 26,5% 0,3% 0,4%   1,5% 0,4% 80,7%
27,0% 4,4% 5,1% 4,0% 28,4% 4,5% 5,1% 20,2% 0,5% 0,7% 0,1% 0,9% 0,5% 80,4%
16,7% 8,0% 4,5% 5,9% 24,0% 3,8% 3,2% 25,7% 0,2% 8,0% 0,1% 1,6% 0,6% 81,7%
40,0% 8,4% 7,7% 4,5% 18,0% 2,8% 6,1% 12,2% 0,2% 0,1%   1,0% 0,7% 84,8%
10,9% 11,4% 9,9% 4,0% 14,7% 3,3% 2,8% 35,4% 0,3% 7,4% 0,1% 1,1% 0,8% 82,6%
19,3% 9,9% 12,6% 3,9% 14,6% 6,2% 6,1% 22,6% 0,9% 3,9% 0,1% 1,4% 0,4% 84,1%
17,4% 7,0% 3,1% 6,0% 24,5% 3,4% 2,6% 30,5% 0,2% 5,3% 0,6% 1,3% 0,8% 76,7%
19,5% 5,9% 13,8% 4,6% 25,5% 4,1% 2,7% 23,2% 0,2% 0,4% 0,1% 1,2% 0,4% 82,0%
31,4% 7,1% 8,8% 2,7% 24,7% 1,9% 3,8% 19,2% 0,1% 0,2%   0,8% 0,5% 87,8%
6,8% 2,2% 34,5% 0,6% 27,9% 4,4% 3,1% 19,3% 0,9% 0,4%   0,9% 0,6% 78,5%
38,9% 5,8% 8,8% 3,1% 18,2% 1,8% 3,4% 9,6% 0,2% 10,3%   0,5% 0,5% 91,3%
16,4% 6,2% 13,5% 2,7% 20,4% 8,5% 9,5% 9,5% 2,8% 10,5% 0,1% 0,9% 0,4% 84,6%
20,7% 4,2% 6,0% 2,3% 31,0% 11,0% 5,4% 16,4% 1,9% 1,1% 0,1% 0,8% 0,5% 76,8%
14,6% 16,5% 2,3% 5,7% 31,9% 2,6% 1,5% 23,0%   1,8% 0,1% 1,2% 1,0% 83,1%
10,1% 8,5% 1,5% 2,9% 23,9% 1,4% 2,1% 18,8% 0,1% 30,7% 0,1% 1,4% 1,2% 67,4%
25,1% 8,0% 6,0% 3,3% 23,1% 3,5% 3,8% 17,8% 5,7% 3,6% 0,1% 1,2% 0,3% 84,0%
24,8% 9,2% 2,7% 6,6% 16,2% 3,5% 2,4% 27,7% 1,3% 5,6% 0,1% 1,5% 0,5% 81,9%
23,6% 7,5% 4,2% 0,9% 23,6% 4,2% 3,1% 26,2% 0,2% 6,5%   1,2% 0,6% 83,9%
42,9% 5,4% 7,7% 2,2% 21,6% 2,4% 5,5% 11,1% 0,3% 0,9%   0,7% 0,4% 87,5%
11,3% 18,6% 5,5% 2,4% 21,7% 3,6% 2,4% 31,5% 2,0% 0,9%   1,4% 0,6% 80,9%
23,8% 5,1% 4,8% 3,0% 19,7% 2,3% 3,4% 27,0% 0,2% 10,6%   1,0% 0,3% 87,6%
19,3% 19,2% 2,4% 2,4% 22,7% 4,0% 3,2% 24,2% 0,3% 2,2%   2,1% 0,7% 80,6%
22,4% 5,1% 4,5% 4,8% 23,5% 2,9% 3,8% 25,3% 0,1% 7,6% 0,2% 1,4% 0,8% 82,4%
50,6% 7,5% 13,9% 2,0% 7,9% 0,5% 3,2% 13,3% 0,2% 0,9%   0,4% 0,5% 90,8%
24,2% 9,6% 5,1% 4,4% 31,6% 3,2% 4,0% 17,5% 0,3% 0,2% 0,1% 1,4% 0,5% 85,7%
18,0% 6,1% 4,9% 3,2% 32,0% 2,8% 1,6% 31,0% 0,1% 0,2%   1,1% 0,7% 74,8%
29,6% 8,6% 5,1% 4,9% 23,3% 2,7% 3,3% 17,2% 0,1% 5,2%   1,3% 0,5% 82,5%
22,5% 8,9% 1,4% 11,0% 19,6% 1,0% 2,2% 31,8% 0,2% 1,4%   1,3% 0,8% 78,3%
42,7% 5,4% 1,3% 3,4% 21,5% 2,6% 1,9% 16,1% 0,1% 4,9% 0,1% 1,4% 0,5% 81,7%
Skåne län 22,9% 6,4% 8,1% 3,3% 25,3% 5,7% 4,6% 19,1% 1,0% 3,6% 0,1% 1,0% 0,5% 81,1%

http://www.val.se