2018-09-10 02:10:57

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Hallands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Hallands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,6% 19,7% 4,9% 4,7% 33,6% 4,2% 2,7% 12,4% 0,1% 0,1%   1,1% 0,5% 83,1%
22,0% 9,8% 5,3% 6,3% 31,1% 5,7% 3,7% 13,7% 0,2% 2,2% 0,1% 1,1% 0,6% 83,6%
9,6% 16,4% 4,6% 0,9% 37,4% 3,5% 1,5% 20,1% 0,1% 6,0%   1,7% 0,7% 76,2%
30,3% 13,4% 9,4% 5,7% 15,4% 3,2% 3,9% 14,4% 0,2% 4,0% 0,1% 0,8% 0,4% 88,0%
16,2% 17,3% 4,7% 5,6% 19,8% 3,2% 3,1% 17,1% 0,1% 13,0% 0,1% 1,7% 0,4% 82,9%
20,3% 13,1% 7,5% 5,7% 28,2% 5,5% 2,9% 12,1% 0,2% 4,5%   1,1% 0,6% 86,9%
Hallands län 22,4% 13,5% 6,7% 5,6% 26,2% 4,6% 3,3% 13,8% 0,2% 3,8% 0,1% 1,1% 0,5% 85,0%

http://www.val.se