2018-09-10 18:21:44

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Västra Götalands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västra Götalands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,2% 6,6% 4,7% 4,5% 26,2% 7,2% 3,7% 16,9% 0,2% 8,8% 0,1% 1,2% 0,6% 84,0%
15,8% 12,6% 11,1% 6,9% 27,0% 6,9% 6,1% 12,4% 0,4% 0,9% 0,1% 1,3% 0,6% 86,3%
19,3% 17,2% 3,7% 3,8% 37,1% 4,1% 1,0% 13,7% 0,1%     1,2% 0,7% 79,3%
16,2% 8,8% 4,0% 5,6% 23,2% 3,6% 4,7% 18,1% 0,1% 15,6%   1,1% 0,4% 86,0%
20,7% 6,7% 7,5% 6,6% 30,9% 7,8% 3,6% 15,5% 0,3% 0,5% 0,1% 1,0% 0,4% 82,2%
12,8% 39,1% 2,2% 6,6% 23,4% 2,2% 0,7% 12,8% 0,1% 0,1%   1,9% 0,6% 76,3%
43,5% 12,0% 2,3% 3,0% 21,7% 4,4% 2,2% 11,0%     0,2% 1,0% 0,5% 82,3%
16,8% 13,9% 3,4% 9,2% 30,9% 5,4% 2,7% 17,3% 0,3% 0,2% 0,1% 1,2% 0,5% 84,3%
10,1% 31,7% 5,6% 1,1% 24,1% 3,9% 1,1% 22,4% 0,1% 0,1%   2,2% 0,7% 81,8%
39,0% 18,7% 2,7% 2,8% 19,6% 0,9% 2,8% 13,4% 0,1% 0,1% 0,1% 1,0% 0,2% 85,1%
27,1% 9,9% 3,5% 0,6% 33,7% 4,2% 1,3% 9,4% 3,9% 6,4%   1,8% 0,8% 78,8%
14,5% 3,9% 7,2% 3,3% 20,4% 12,5% 6,9% 8,3% 2,3% 20,7% 0,1% 0,8% 0,5% 79,0%
13,5% 15,2% 4,7% 6,9% 26,1% 6,6% 3,4% 11,3% 0,2% 12,0%   1,8% 0,8% 84,5%
14,1% 18,8% 10,0% 7,7% 20,8% 5,0% 1,8% 11,6% 0,4% 9,7%   1,6% 0,3% 80,5%
32,8% 10,1% 4,7% 6,3% 24,9% 5,7% 0,9% 14,3% 0,2%     1,4% 0,9% 85,7%
23,9% 7,9% 8,3% 3,8% 19,3% 4,6% 6,9% 14,2% 0,7% 10,4% 0,1% 0,7% 0,3% 87,7%
15,6% 20,7% 8,9% 4,6% 31,4% 3,6% 0,7% 14,2% 0,2% 0,1% 0,1% 1,7% 0,9% 84,8%
20,0% 7,6% 7,6% 6,1% 25,2% 5,5% 3,5% 13,5% 0,3% 10,8% 0,1% 1,0% 0,6% 87,8%
26,9% 9,9% 9,1% 6,2% 21,9% 6,2% 5,6% 13,1% 0,9% 0,2% 0,1% 1,1% 0,5% 88,5%
18,6% 9,5% 9,1% 5,3% 36,5% 6,2% 3,1% 11,2% 0,4% 0,1%   1,3% 0,5% 86,8%
13,6% 19,0% 3,0% 2,6% 26,5% 7,5% 2,0% 25,6% 0,2%   0,2% 1,5% 0,6% 80,7%
10,3% 5,8% 7,3% 0,9% 24,6% 4,9% 3,8% 14,4% 0,1% 27,8%   1,7% 1,0% 84,1%
37,4% 7,5% 3,3% 3,9% 27,5% 5,5% 2,2% 7,7% 0,2% 4,7% 0,1% 1,2% 0,9% 83,6%
17,1% 16,0% 5,3% 6,6% 29,0% 7,7% 2,4% 15,4% 0,3% 0,1% 0,1% 1,5% 0,6% 83,9%
14,0% 19,3% 2,7% 5,6% 26,0% 3,3% 2,7% 18,9% 0,1% 7,3%   1,0% 0,8% 80,0%
19,3% 12,7% 6,9% 4,9% 22,9% 5,6% 2,6% 24,7% 0,2% 0,2%   1,4% 0,4% 80,8%
23,6% 6,8% 10,7% 5,3% 24,3% 8,2% 6,2% 13,5% 0,7% 0,6% 0,2% 1,1% 0,6% 84,9%
16,8% 14,4% 8,1% 3,9% 23,2% 5,5% 6,1% 13,4% 0,3% 8,5% 0,2% 2,9% 0,9% 83,2%
26,2% 8,7% 6,4% 6,7% 20,8% 9,8% 7,0% 13,8% 0,3% 0,2% 0,1% 0,9% 0,6% 83,5%
28,5% 8,9% 2,9% 5,3% 29,8% 5,9% 3,3% 15,0% 0,2% 0,3% 0,1% 1,2% 0,6% 81,7%
24,6% 9,4% 6,8% 6,7% 29,8% 5,1% 3,7% 12,3% 0,9% 0,5%   1,6% 0,9% 83,7%
37,6% 10,8% 7,6% 3,3% 25,5% 3,5% 2,8% 8,6% 0,2% 0,1%   1,4% 0,5% 84,5%
25,0% 6,8% 7,2% 5,3% 27,2% 5,1% 4,0% 13,3% 0,2% 5,9% 0,1% 1,3% 0,7% 85,8%
16,0% 11,2% 11,3% 6,6% 27,5% 5,0% 4,6% 14,4% 3,4%   0,1% 1,4% 1,1% 74,5%
14,8% 20,6% 3,1% 3,0% 21,6% 2,8% 1,9% 17,1% 0,1% 15,0%   1,6% 0,9% 81,8%
29,5% 19,5% 7,5% 2,3% 21,3% 4,2% 3,2% 10,8% 0,3% 1,4%   1,3% 0,9% 81,6%
15,4% 9,3% 11,2% 9,0% 31,7% 3,9% 0,8% 18,4% 0,1% 0,1%   1,3% 0,8% 81,8%
18,2% 6,6% 6,9% 4,8% 43,3% 5,2% 2,8% 12,0% 0,1% 0,1% 0,1% 1,6% 0,5% 85,0%
19,8% 6,1% 15,2% 8,0% 21,0% 3,6% 3,7% 10,0% 0,2% 12,5%   1,2% 0,8% 87,1%
14,1% 22,3% 3,2% 6,1% 33,8% 3,8% 3,2% 13,1% 0,1% 0,3% 0,1% 2,0% 0,7% 83,9%
20,6% 5,9% 5,1% 3,4% 38,1% 6,7% 3,9% 13,1% 0,2% 3,1% 0,1% 1,1% 0,7% 83,0%
28,5% 16,4% 3,5% 1,5% 31,1% 4,5% 0,8% 13,2% 0,3% 0,2% 0,1% 1,8% 0,8% 81,2%
14,7% 6,9% 5,8% 7,1% 26,0% 7,0% 4,4% 14,3% 0,5% 13,1% 0,1% 1,3% 0,9% 83,8%
15,7% 16,2% 4,6% 4,6% 20,5% 4,9% 3,0% 12,6% 0,1% 17,9% 0,1% 1,1% 0,7% 83,6%
27,5% 10,4% 3,9% 1,6% 26,8% 4,0% 1,0% 14,5% 0,1% 10,1% 0,1% 1,5% 0,6% 82,2%
14,5% 21,0% 4,6% 13,4% 23,1% 4,7% 5,5% 13,1% 0,1% 0,1%   1,2% 0,6% 85,6%
18,5% 8,5% 5,0% 6,1% 28,0% 8,8% 3,8% 17,4% 0,2% 3,7% 0,1% 1,6% 0,9% 84,3%
10,7% 10,5% 3,6% 5,1% 44,3% 4,5% 3,5% 14,6% 0,1% 3,1% 0,1% 1,2% 0,7% 81,7%
20,8% 1,9% 8,8% 27,7% 18,5% 4,0% 7,0% 10,6% 0,2% 0,5% 0,1% 1,0% 0,3% 89,5%
Västra Götalands län 18,8% 8,2% 6,9% 5,0% 25,3% 8,2% 4,9% 12,2% 1,0% 9,5% 0,1% 1,1% 0,6% 82,4%

http://www.val.se