2018-09-10 02:13:04

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Värmlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Värmlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,5% 12,5% 3,4% 2,8% 39,3% 6,7% 3,0% 11,8% 1,9% 0,2% 0,1% 1,4% 0,5% 81,7%
12,5% 18,8% 3,3% 4,3% 30,2% 5,5% 0,3% 11,9%   13,1% 0,1% 2,4% 0,7% 67,8%
22,7% 5,7% 2,4% 1,6% 43,2% 7,0% 1,4% 15,9%     0,1% 1,9% 0,4% 79,7%
14,6% 12,6% 2,1% 3,8% 42,6% 5,5% 2,0% 12,9% 0,2% 3,7%   1,4% 0,9% 84,6%
11,6% 9,0% 0,7% 1,0% 56,3% 3,4% 3,0% 14,8% 0,1% 0,1% 0,1% 1,2% 0,9% 80,1%
3,1% 8,4% 2,6% 0,3% 35,5% 5,0% 0,7% 7,4%   36,9%   0,9% 0,2% 79,2%
21,9% 6,4% 8,4% 6,9% 35,8% 5,8% 5,4% 9,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,9% 0,3% 88,4%
19,4% 7,8% 5,6% 5,6% 29,3% 8,5% 5,6% 10,6% 0,3% 7,1%   1,2% 0,6% 85,3%
14,8% 20,1% 4,7% 1,4% 33,3% 5,5% 4,3% 15,7% 0,1% 0,1%   1,6% 0,5% 83,7%
17,0% 16,0% 11,5% 3,2% 27,3% 8,0% 3,1% 13,6% 0,2% 0,1%   1,8% 0,6% 83,3%
1,9% 16,2% 2,1% 0,8% 64,3% 4,2% 0,3% 8,2% 1,9%   0,1% 1,3% 0,7% 76,6%
9,6% 15,1% 0,9% 2,9% 45,3% 9,5% 0,4% 10,1%   6,1%   0,8% 1,3% 78,3%
11,9% 27,2% 6,2% 2,1% 25,1% 3,3% 2,4% 12,3% 0,1% 9,3% 0,1% 1,9% 0,5% 84,1%
11,0% 30,4% 2,1% 2,5% 22,4% 2,4% 1,8% 18,2% 0,1% 9,1%   1,4% 0,2% 82,2%
15,8% 16,2% 4,3% 2,5% 37,6% 7,4% 1,5% 14,3% 0,1% 0,2%   1,8% 0,7% 77,3%
8,8% 15,6% 5,4% 19,6% 35,5% 1,8% 2,2% 10,9% 0,1% 0,2% 0,2% 1,3% 0,2% 74,3%
Värmlands län 16,2% 12,8% 5,1% 4,3% 33,4% 6,6% 3,6% 12,1% 0,4% 5,6% 0,1% 1,4% 0,6% 82,5%

http://www.val.se