2018-09-10 09:00:50

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Örebro län

Preliminär röstfördelning per kommun - Örebro län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,0% 9,3% 2,5% 6,0% 32,9% 6,5% 2,3% 14,0% 0,1% 2,3%   1,1% 0,6% 85,5%
10,0% 5,3% 2,6% 2,2% 30,4% 35,7% 1,5% 12,1% 0,2%     1,4% 0,6% 82,9%
15,2% 10,7% 2,8% 4,9% 40,0% 6,6% 2,8% 16,7% 0,1% 0,2%   1,1% 0,9% 84,1%
18,6% 10,8% 0,4% 1,4% 28,2% 21,0% 0,4% 13,6% 0,1% 5,5% 0,1% 1,8% 0,5% 80,1%
32,3% 5,5% 4,4% 3,6% 31,7% 7,8% 3,4% 10,0% 0,1% 1,1%   1,2% 0,8% 83,3%
16,4% 9,4% 10,8% 7,7% 33,4% 5,1% 2,7% 14,4% 0,2%   0,1% 1,7% 0,5% 84,7%
10,2% 8,3% 0,3% 39,2% 22,5% 8,9% 3,2% 7,2% 0,2% 0,1% 0,1% 2,3% 1,2% 80,1%
12,9% 31,2% 2,9% 4,8% 20,1% 3,6% 2,4% 16,5% 0,1% 5,6% 0,2% 1,5% 1,4% 85,0%
17,2% 12,1% 2,9% 4,6% 31,5% 5,9% 2,9% 20,0% 0,2% 2,8% 0,1% 1,3% 0,7% 83,4%
11,7% 7,0% 4,1% 1,0% 39,6% 6,4% 3,8% 26,2% 0,1% 0,2% 0,1% 1,3% 1,0% 76,1%
13,8% 9,3% 2,7% 3,6% 34,1% 6,4% 2,4% 9,6% 1,2% 16,9%   1,1% 0,7% 80,8%
17,7% 8,4% 7,2% 7,8% 32,0% 8,1% 5,1% 9,9% 0,4% 3,5% 0,1% 1,1% 0,6% 84,1%
Örebro län 18,5% 9,2% 5,7% 6,8% 32,0% 8,5% 3,9% 12,1% 0,3% 3,1% 0,1% 1,2% 0,7% 83,6%

http://www.val.se