2018-09-10 02:49:15

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Västmanlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västmanlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,7% 5,5% 6,7% 3,7% 33,9% 5,1% 2,8% 14,1% 0,1% 2,3% 0,1% 1,6% 0,5% 82,7%
12,4% 1,6% 2,9% 0,8% 42,1% 19,2% 0,9% 15,8% 0,1% 4,3%   1,4% 0,9% 79,0%
17,2% 5,7% 7,2% 4,2% 39,1% 8,5% 2,6% 14,7% 0,2% 0,5%   1,3% 0,4% 79,5%
17,3% 13,9% 4,8% 3,6% 35,5% 4,7% 1,6% 17,7% 0,1% 0,9%   1,7% 0,6% 83,2%
15,5% 8,8% 4,3% 5,0% 36,0% 7,3% 1,9% 20,9% 0,2% 0,1%   1,2% 0,5% 81,5%
7,7% 4,8% 4,8% 1,8% 40,7% 10,5% 1,4% 9,6% 0,1% 18,8%   2,2% 1,1% 80,8%
10,8% 20,3% 3,5% 3,3% 28,4% 4,4% 2,0% 16,0% 1,5% 9,7% 0,1% 1,4% 0,7% 83,8%
5,5% 5,0% 21,9% 1,4% 41,2% 4,8% 0,8% 19,0% 0,2% 0,1%   1,1% 1,1% 80,2%
19,4% 7,7% 3,5% 2,7% 34,5% 8,7% 1,6% 21,4% 0,2% 0,2%   1,7% 0,4% 77,8%
23,4% 6,1% 11,2% 5,0% 28,6% 7,8% 3,4% 13,4% 0,5% 0,5%   1,0% 0,5% 82,6%
Västmanlands län 19,9% 7,6% 8,6% 4,3% 31,7% 7,8% 2,8% 15,0% 0,5% 1,9%   1,2% 0,6% 82,0%

http://www.val.se