2018-09-10 02:49:06

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Gävleborgs län

Preliminär röstfördelning per kommun - Gävleborgs län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
8,6% 11,2% 9,9% 3,0% 29,8% 5,6% 2,2% 11,7% 0,1% 18,0%   1,2% 0,4% 82,3%
19,0% 5,7% 7,2% 4,5% 31,8% 8,9% 4,6% 17,3% 0,8% 0,2% 0,1% 1,2% 0,6% 83,6%
9,2% 6,8% 8,2% 2,3% 32,7% 10,3% 0,9% 11,9% 0,1% 17,6% 0,1% 1,0% 0,9% 77,5%
15,6% 20,5% 2,0% 3,7% 31,4% 10,3% 4,1% 11,7% 0,3% 0,2%   1,4% 0,4% 81,4%
13,1% 14,8% 3,8% 2,9% 33,4% 6,8% 3,6% 12,1% 0,2% 9,4%   2,7% 0,5% 78,9%
14,0% 14,6% 4,4% 5,1% 30,0% 9,1% 1,4% 16,9% 0,1% 4,2% 0,1% 2,2% 0,4% 79,6%
6,4% 16,8% 0,9% 2,7% 40,2% 4,9% 2,8% 25,0% 0,1% 0,1%   1,6% 1,2% 78,4%
9,1% 29,2% 2,4% 10,3% 33,1% 3,1% 1,8% 10,9% 0,1% 0,1%   1,5%   83,4%
15,2% 8,7% 7,1% 3,3% 35,4% 8,2% 2,1% 18,7% 0,2% 1,2% 0,1% 1,2% 0,3% 82,8%
12,7% 22,6% 3,0% 4,8% 27,5% 8,6% 2,1% 15,1% 0,1% 3,3% 0,1% 1,0% 0,7% 83,1%
Gävleborgs län 15,0% 12,2% 5,8% 4,2% 32,0% 8,3% 3,3% 15,4% 0,4% 3,6%   1,4% 0,5% 82,3%

http://www.val.se