2018-09-10 02:37:28

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Västernorrlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västernorrlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,0% 12,0% 4,1% 3,7% 32,2% 9,5% 6,4% 11,6% 1,7% 0,7% 0,1% 1,5% 0,4% 83,6%
7,4% 19,7% 2,2% 3,0% 38,2% 14,2% 1,7% 12,4% 0,4% 0,9% 0,1% 1,4% 0,6% 82,1%
5,3% 19,7% 0,7% 1,3% 34,1% 11,9% 0,9% 7,1% 0,2% 18,8%   0,7% 0,1% 82,5%
18,2% 7,6% 6,2% 4,8% 38,9% 6,8% 2,9% 11,9% 0,8% 1,8% 0,1% 1,0% 0,4% 83,8%
9,7% 7,0% 3,7% 3,5% 45,0% 7,0% 1,6% 13,4% 0,2% 9,1%   0,8% 0,5% 84,2%
12,5% 6,4% 0,6% 2,9% 46,1% 4,2% 0,2% 12,7% 0,1% 14,4% 0,2% 0,9% 0,7% 81,6%
11,4% 19,3% 2,5% 7,4% 40,6% 7,0% 1,9% 7,1% 0,1% 2,6%   1,3% 0,5% 85,9%
Västernorrlands län 13,9% 12,5% 4,0% 4,7% 38,9% 8,0% 2,6% 10,6% 0,6% 4,2% 0,1% 1,1% 0,5% 83,9%

http://www.val.se