2018-09-10 02:27:07

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Jämtlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Jämtlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
22,3% 17,1% 0,8% 1,9% 40,9% 5,2% 0,6% 11,0% 0,1%     1,4% 0,3% 78,8%
10,9% 34,2% 0,4% 1,0% 36,5% 4,2% 1,8% 8,6% 0,1% 2,5% 0,1% 2,1% 0,3% 66,4%
12,8% 20,7% 4,0% 1,9% 33,5% 6,3% 0,7% 5,0% 0,2% 14,9%   1,5% 0,5% 79,9%
12,7% 28,7% 1,2% 3,3% 31,1% 8,1% 2,5% 9,2% 0,1% 3,2% 0,1% 1,7% 0,4% 84,9%
1,4% 30,4% 0,4% 3,9% 35,6% 3,3% 0,3% 11,0% 0,1% 13,7% 0,1% 1,6% 0,8% 81,0%
10,5% 19,2% 0,4% 0,9% 45,3% 6,7% 1,3% 10,3% 0,1% 5,2%   1,6% 0,7% 78,9%
11,4% 27,7% 0,9% 2,3% 21,5% 2,9% 8,4% 5,6% 0,1% 19,1% 0,1% 1,0% 0,5% 81,7%
15,4% 22,4% 5,4% 5,7% 29,7% 8,2% 4,5% 7,8% 0,8% 0,1% 0,1% 1,3% 0,4% 84,3%
Jämtlands län 13,7% 23,7% 3,3% 3,9% 31,9% 6,9% 3,5% 8,1% 0,5% 4,4% 0,1% 1,4% 0,4% 81,9%

http://www.val.se