2018-09-10 05:09:19

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Västerbottens län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västerbottens län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,5% 18,9% 7,6% 5,2% 31,5% 2,7% 0,4% 9,2% 0,1%   0,1% 0,7%   81,5%
0,7% 17,4% 16,2% 2,9% 33,0% 4,7% 0,4% 5,2% 0,3% 19,3% 0,1% 6,2% 0,9% 76,0%
18,8% 5,8% 7,8% 17,7% 35,2% 7,2% 1,0% 6,0% 0,1% 0,3% 0,1% 1,6% 0,4% 80,3%
1,2% 3,7% 11,2% 0,9% 30,8% 32,9%   3,3%   16,1%   1,6% 0,8% 80,8%
5,8% 42,7% 3,7% 4,3% 21,0% 6,8% 0,3% 7,9% 0,1% 7,4% 0,1% 0,9% 0,7% 81,0%
1,2% 9,2% 8,0% 26,0% 45,4% 7,7% 0,1% 2,3% 0,1%     1,5% 0,3% 78,3%
4,7% 30,9% 1,5% 3,6% 47,9% 4,6% 0,8% 4,4% 0,2% 1,3%   1,0% 1,0% 82,1%
14,1% 10,2% 6,6% 3,7% 44,4% 8,6% 3,4% 8,0% 0,3% 0,7%   1,4% 0,4% 84,8%
6,1% 14,0% 0,3% 0,3% 38,2% 37,1% 0,3% 3,4% 0,1% 0,2% 0,1% 3,5% 0,6% 73,4%
6,1% 31,4% 5,9% 5,7% 24,8% 12,6% 0,6% 9,2% 0,1% 3,6% 0,1% 1,6% 0,6% 77,8%
17,3% 9,9% 5,8% 3,8% 30,4% 16,2% 5,4% 5,3% 2,1% 3,8% 0,1% 1,0% 0,8% 85,0%
3,0% 29,3% 0,2% 11,0% 36,6% 5,9% 0,3% 5,1% 4,0% 4,7% 0,1% 1,9% 0,6% 80,2%
17,5% 21,1% 0,4% 7,2% 39,4% 5,4% 0,6% 8,3% 0,1%   0,6% 1,4% 0,6% 78,2%
9,6% 26,5% 3,0% 5,8% 30,8% 12,9% 4,0% 7,0% 0,2% 0,2%   1,0% 0,4% 82,2%
1,5% 28,7% 3,1% 2,0% 37,7% 7,0% 0,2% 2,2% 0,1% 17,4%   2,3% 0,7% 76,0%
Västerbottens län 14,3% 13,1% 5,8% 5,0% 35,3% 12,5% 3,7% 6,2% 1,2% 2,9% 0,1% 1,3% 0,6% 83,6%

http://www.val.se