2018-09-10 03:11:52

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Norrbottens län

Preliminär röstfördelning per kommun - Norrbottens län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
0,6% 18,7% 10,0% 0,8% 39,8% 27,0% 0,5% 2,6% 0,1% 0,1% 0,1% 3,4% 1,0% 77,7%
4,0% 34,5% 8,6% 0,3% 36,8% 13,2% 0,2% 2,3% 0,1%   0,1% 1,9% 0,2% 79,9%
16,0% 5,4% 3,0% 1,7% 34,4% 6,4% 2,1% 9,4% 1,1% 20,5% 0,4% 1,1% 0,6% 83,8%
17,5% 0,8% 0,6% 0,4% 34,5% 12,9% 11,9% 12,3% 0,1% 9,0% 0,1% 1,1% 0,8% 78,4%
11,1% 21,5% 0,3% 5,7% 34,1% 3,6% 0,7% 3,2% 0,2% 19,7%   1,0% 0,7% 62,2%
5,0% 0,5% 1,7% 0,3% 40,0% 6,7% 13,6% 6,7% 0,3% 25,3%   1,4% 0,5% 78,3%
20,8% 7,2% 5,2% 0,5% 41,0% 6,9% 4,5% 8,2% 0,2% 5,5% 0,4% 2,1% 0,7% 84,2%
6,6% 33,0% 1,2% 2,8% 25,1% 6,9% 1,3% 3,2% 3,6% 16,3% 0,1% 1,0% 0,5% 81,7%
14,7% 7,5% 5,1% 3,8% 37,7% 10,3% 3,7% 7,0% 0,3% 9,8% 0,1% 1,1% 0,6% 85,4%
7,4% 2,3% 1,4% 14,3% 29,3% 18,1% 0,3% 1,8% 0,1% 25,2%   1,8% 0,6% 76,7%
11,8% 10,9% 2,5% 3,5% 37,6% 11,4% 2,6% 6,4% 0,3% 13,0%   0,9% 0,6% 87,0%
1,0% 18,8% 10,4% 5,3% 39,4% 9,8% 0,2% 9,6%   5,2%   0,8% 0,7% 80,3%
9,0% 16,4% 1,4% 0,2% 53,0% 12,2% 1,0% 6,7%   0,1%   2,3% 0,4% 80,8%
0,5% 20,7%   8,1% 38,2% 6,2% 0,1% 7,1%   19,0%   1,0% 0,7% 65,1%
Norrbottens län 12,6% 11,3% 3,7% 3,2% 36,2% 9,8% 3,4% 6,9% 0,6% 12,3% 0,1% 1,2% 0,6% 82,5%

http://www.val.se