2018-09-10 01:51:28

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - kommun Torsby

Samtliga 9 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

13,1%
12,6%
3,1%
4,5%
36,9%
6,4%
1,6%
13,8%
0,2%
7,5%
0,3%
M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 76,7%
+2,5
2014: 74,2%

Preliminär röstfördelning - kommun Torsby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 948 13,1% -115 -1,6 1063 14,7%
C Centerpartiet 915 12,6% +154 +2,1 761 10,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 224 3,1% +35 +0,5 189 2,6%
KD Kristdemokraterna 327 4,5% +169 +2,3 158 2,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2677 36,9% -645 -8,9 3322 45,8%
V Vänsterpartiet 461 6,4% -18 -0,2 479 6,6%
MP Miljöpartiet de gröna 115 1,6% -59 -0,8 174 2,4%
SD Sverigedemokraterna 1003 13,8% +332 +4,6 671 9,3%
FI Feministiskt initiativ 14 0,2% +7 +0,1 7 0,1%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 546 7,5% +151 +2,1 395 5,4%
ÖVR Övriga anmälda partier 19 0,3% -12 -0,2 31 0,4%
  Giltiga röster 7249 100,0% -1   7250 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3   +3      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 154 2,1% +19 +0,2 135 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 29 0,4% +29 +0,4    
VDT Valdeltagande 7435 76,7% +50 +2,5 7385 74,2%
  Antal röstberättigade 9690   -260   9950  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - Torsby Valnatt

Område M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
7,4% 20,5% 2,2% 2,7% 38,5% 11,1% 1,0% 9,1% 0,2% 7,2%     1,9%   75,0%
15,9% 11,3% 3,5% 4,6% 37,9% 4,6% 2,5% 11,2% 0,1% 8,4%     3,0% 0,1% 85,3%
8,2% 19,4% 2,5% 4,6% 32,9% 7,2% 1,3% 14,6% 0,4% 8,2% 0,8%   2,6% 0,7% 66,3%
16,5% 8,6% 3,8% 4,0% 36,3% 6,3% 2,2% 13,7% 0,3% 7,9% 0,3%   2,4% 0,8% 81,9%
7,0% 19,2% 1,3% 2,4% 42,8% 4,7% 1,2% 14,6% 0,3% 6,5%     1,2%   69,5%
13,2% 10,5% 3,2% 5,1% 38,1% 5,9% 1,6% 14,2% 0,1% 7,9% 0,3% 0,1% 1,7% 0,8% 79,0%
17,5% 10,4% 4,5% 5,5% 39,7% 4,4% 1,6% 9,0% 0,1% 7,0% 0,4%   2,1% 0,2% 79,9%
11,1% 11,3% 2,7% 4,0% 32,1% 9,9% 1,0% 19,1%   8,2% 0,6% 0,2% 1,6%   70,7%
11,4% 13,3% 1,9% 6,0% 30,1% 8,4% 0,7% 21,8% 0,3% 6,0%   0,1% 2,0% 0,3% 72,4%
Torsby 13,1% 12,6% 3,1% 4,5% 36,9% 6,4% 1,6% 13,8% 0,2% 7,5% 0,3%   2,1% 0,4% 76,7%

http://www.val.se