2018-09-10 03:15:01

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - kommun Kristinehamn

Samtliga 18 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

13,3%
13,3%
7,0%
4,7%
29,3%
7,4%
2,5%
12,8%
0,3%
9,3%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,2%
+0,3
2014: 82,9%

Preliminär röstfördelning - kommun Kristinehamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2097 13,3% -249 -1,6 2346 14,8%
C Centerpartiet 2106 13,3% -55 -0,3 2161 13,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1100 7,0% +359 +2,3 741 4,7%
KD Kristdemokraterna 745 4,7% +181 +1,1 564 3,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4619 29,3% -1067 -6,7 5686 36,0%
V Vänsterpartiet 1167 7,4% +215 +1,4 952 6,0%
MP Miljöpartiet de gröna 400 2,5% -284 -1,8 684 4,3%
SD Sverigedemokraterna 2013 12,8% +842 +5,3 1171 7,4%
FI Feministiskt initiativ 49 0,3% +41 +0,3 8 0,1%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 1474 9,3% +81 +0,5 1393 8,8%
ÖVR Övriga anmälda partier 17 0,1% -76 -0,5 93 0,6%
  Giltiga röster 15787 100,0% -12   15799 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1   +1      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 347 2,1% +41 +0,2 306 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 68 0,4% +65 +0,4 3  
VDT Valdeltagande 16203 83,2% +95 +0,3 16108 82,9%
  Antal röstberättigade 19467   +34   19433  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - Kristinehamn Valnatt

Område M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
6,5% 9,1% 2,1% 3,1% 42,9% 7,4% 2,0% 18,7% 0,1% 8,2%     0,8% 0,6% 77,2%
18,2% 9,0% 9,4% 5,0% 26,6% 7,8% 2,8% 11,4% 0,4% 9,4%     2,7% 0,4% 78,7%
11,6% 25,0% 4,1% 6,7% 20,9% 5,5% 1,3% 15,3% 0,6% 8,9%     1,6% 0,6% 83,2%
18,1% 10,3% 9,4% 5,3% 26,6% 5,9% 2,6% 12,2% 0,5% 9,2%     1,8% 0,1% 86,9%
12,9% 11,3% 6,4% 3,6% 37,2% 5,2% 2,0% 11,3%   10,1%     1,8% 1,0% 77,4%
13,5% 11,3% 8,9% 4,7% 25,2% 8,9% 3,4% 11,2% 0,3% 12,6% 0,1%   2,9% 0,1% 86,0%
10,4% 8,7% 5,7% 4,2% 38,7% 9,2% 2,6% 11,4% 0,3% 8,7% 0,1%   1,5% 0,4% 76,4%
14,9% 10,4% 8,7% 4,0% 29,3% 7,0% 2,3% 14,1% 0,6% 8,5% 0,3%   1,8% 1,1% 79,0%
10,5% 9,0% 4,4% 2,9% 39,0% 9,0% 2,0% 13,1% 0,1% 9,8% 0,1%   4,1% 0,4% 78,5%
13,3% 23,9% 6,7% 7,5% 17,8% 4,1% 1,9% 12,5% 0,4% 11,6% 0,2%   2,1%   87,0%
10,4% 10,0% 6,6% 4,2% 36,6% 7,5% 2,5% 13,0% 0,3% 9,0%     2,8% 0,3% 79,6%
13,5% 11,7% 5,8% 5,1% 31,1% 8,3% 2,2% 13,0% 0,3% 8,9% 0,1%   2,8% 0,4% 82,3%
15,1% 11,8% 5,5% 5,0% 28,2% 7,9% 2,0% 13,3% 0,5% 10,6%     2,2% 0,5% 89,3%
10,0% 12,2% 8,0% 5,1% 31,1% 8,0% 3,3% 12,8% 0,1% 9,0% 0,4%   1,7% 0,5% 84,2%
15,6% 17,3% 8,9% 4,4% 22,1% 6,6% 3,4% 12,7% 0,2% 8,6%     1,5% 0,9% 89,1%
15,4% 11,9% 9,9% 4,9% 26,8% 7,2% 3,4% 11,2% 0,4% 8,6% 0,3% 0,1% 2,3% 0,1% 86,9%
13,9% 23,3% 4,8% 5,9% 21,8% 6,1% 2,2% 14,2% 0,2% 7,3% 0,3%   1,4% 0,1% 86,9%
12,2% 15,7% 7,9% 2,6% 31,5% 8,9% 1,8% 8,4% 0,2% 10,9%     2,6% 0,2% 89,7%
Kristinehamn 13,3% 13,3% 7,0% 4,7% 29,3% 7,4% 2,5% 12,8% 0,3% 9,3% 0,1%   2,1% 0,4% 83,2%

http://www.val.se