2018-09-10 03:35:33

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - kommun Arvika

Samtliga 16 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,5%
10,0%
3,5%
4,7%
36,9%
8,0%
3,2%
12,2%
1,1%
5,7%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 81,0%
+2,2
2014: 78,8%

Preliminär röstfördelning - kommun Arvika

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2388 14,5% +164 +0,7 2224 13,8%
C Centerpartiet 1639 10,0% +35   1604 9,9%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 571 3,5% -139 -0,9 710 4,4%
KD Kristdemokraterna 780 4,7% +265 +1,6 515 3,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6062 36,9% -943 -6,5 7005 43,4%
V Vänsterpartiet 1308 8,0% +195 +1,1 1113 6,9%
MP Miljöpartiet de gröna 531 3,2% -271 -1,7 802 5,0%
SD Sverigedemokraterna 2010 12,2% +580 +3,4 1430 8,9%
FI Feministiskt initiativ 178 1,1% +145 +0,9 33 0,2%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 944 5,7% +301 +1,8 643 4,0%
ÖVR Övriga anmälda partier 30 0,2% -25 -0,2 55 0,3%
  Giltiga röster 16441 100,0% +307   16134 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 10 0,1% +10 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 367 2,2% +5   362 2,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 63 0,4% +57 +0,3 6  
VDT Valdeltagande 16881 81,0% +379 +2,2 16502 78,8%
  Antal röstberättigade 20842   -98   20940  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - Arvika Valnatt

Område M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,8% 6,2% 3,2% 4,1% 39,4% 9,3% 3,9% 12,6% 1,3% 5,3% 0,1% 0,1% 2,4%   77,9%
11,1% 5,5% 4,6% 5,9% 43,6% 8,6% 1,8% 10,7% 1,2% 6,3% 0,7%   1,5% 0,5% 78,8%
13,5% 6,4% 4,1% 5,0% 35,5% 10,1% 6,4% 10,5% 2,4% 5,4% 0,8%   1,6% 0,2% 81,8%
13,1% 12,7% 3,4% 5,8% 34,2% 6,8% 3,8% 11,7% 1,4% 6,7% 0,4%   1,7% 0,1% 84,7%
11,7% 12,5% 2,1% 3,4% 35,5% 8,0% 2,1% 17,3% 1,0% 6,2% 0,2%   2,5% 0,8% 77,4%
14,1% 22,7% 2,2% 5,3% 26,0% 5,1% 2,0% 16,3% 0,5% 5,8%   0,4% 1,9% 0,4% 82,0%
17,0% 7,5% 3,5% 4,2% 38,6% 8,0% 3,7% 10,5% 1,1% 6,1%   0,3% 2,3%   82,3%
17,4% 6,2% 3,2% 2,4% 34,5% 8,5% 2,3% 18,9% 1,1% 5,1% 0,2%   3,7% 0,6% 84,7%
14,5% 7,4% 4,3% 4,0% 36,1% 11,4% 5,2% 10,2% 1,6% 5,2%   0,1% 2,9% 0,3% 76,1%
13,2% 6,2% 3,6% 4,6% 44,7% 8,2% 2,0% 11,9% 0,5% 4,9% 0,1%   2,6% 0,7% 83,2%
13,9% 6,6% 5,1% 4,3% 39,9% 9,1% 3,9% 10,2% 1,4% 5,6%     2,2% 1,0% 72,2%
17,9% 9,8% 4,8% 4,5% 35,9% 7,3% 2,8% 11,3% 0,8% 4,9%     2,8% 0,5% 87,1%
15,9% 18,4% 3,0% 5,3% 29,9% 5,6% 2,6% 12,1% 1,0% 5,8% 0,2%   1,2% 0,7% 86,4%
8,9% 5,3% 3,8% 4,9% 44,8% 11,3% 3,0% 12,0% 1,1% 4,8% 0,1%   1,9% 0,2% 77,7%
18,8% 9,5% 2,4% 6,3% 41,6% 5,8% 1,9% 6,5% 0,1% 6,9% 0,1%   2,0%   87,0%
16,9% 11,3% 2,1% 4,6% 35,8% 5,7% 2,8% 13,7% 0,6% 6,6%     2,0% 0,5% 80,6%
Arvika 14,5% 10,0% 3,5% 4,7% 36,9% 8,0% 3,2% 12,2% 1,1% 5,7% 0,2% 0,1% 2,2% 0,4% 81,0%

http://www.val.se