2018-09-10 02:26:16

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - kommun Säffle

Samtliga 9 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

11,8%
13,6%
2,1%
4,0%
22,5%
2,9%
1,7%
17,1%
0,2%
23,9%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 81,7%
+0,3
2014: 81,4%

Preliminär röstfördelning - kommun Säffle

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1158 11,8% -85 -0,8 1243 12,6%
C Centerpartiet 1340 13,6% +192 +2,0 1148 11,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 204 2,1% +16 +0,2 188 1,9%
KD Kristdemokraterna 397 4,0% +101 +1,0 296 3,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2213 22,5% -211 -2,0 2424 24,5%
V Vänsterpartiet 282 2,9% +6 +0,1 276 2,8%
MP Miljöpartiet de gröna 165 1,7% -116 -1,2 281 2,8%
SD Sverigedemokraterna 1683 17,1% +582 +6,0 1101 11,1%
FI Feministiskt initiativ 23 0,2% +15 +0,2 8 0,1%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 2344 23,9% -536 -5,3 2880 29,1%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 0,1% -30 -0,3 41 0,4%
  Giltiga röster 9820 100,0% -66   9886 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1   +1      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 221 2,2% +36 +0,4 185 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,2% +15 +0,1 1  
VDT Valdeltagande 10058 81,7% -14 +0,3 10072 81,4%
  Antal röstberättigade 12305   -68   12373  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - Säffle Valnatt

Område M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
10,4% 12,0% 2,1% 4,0% 23,5% 3,6% 0,8% 20,9% 0,3% 22,2% 0,1% 0,1% 2,8% 0,2% 84,2%
11,1% 12,3% 2,5% 3,1% 29,4% 2,2% 1,7% 15,2% 0,2% 22,2% 0,2%   2,6% 0,2% 77,8%
14,8% 21,7% 2,2% 6,7% 13,7% 3,5% 2,2% 18,6% 0,1% 16,5%     1,8%   83,3%
12,5% 16,3% 1,1% 5,9% 19,8% 3,1% 1,4% 22,2% 0,2% 17,5%     1,8%   77,3%
14,8% 11,1% 2,8% 3,0% 19,9% 2,1% 1,8% 12,4% 0,2% 31,5% 0,3%   1,5% 0,1% 84,9%
11,0% 11,0% 1,2% 3,2% 24,3% 3,0% 1,9% 16,2% 0,4% 27,8%     2,3% 0,1% 81,2%
8,5% 8,8% 2,3% 3,9% 34,4% 4,2% 2,0% 14,1% 0,1% 21,7%     2,5% 0,6% 75,4%
8,8% 17,4% 3,0% 4,1% 20,3% 2,6% 0,8% 22,8% 0,3% 19,6% 0,2%   1,5%   85,0%
15,1% 20,0% 1,2% 4,9% 10,4% 1,3% 3,0% 14,9% 0,1% 29,0% 0,1%   2,6% 0,3% 86,9%
Säffle 11,8% 13,6% 2,1% 4,0% 22,5% 2,9% 1,7% 17,1% 0,2% 23,9% 0,1%   2,2% 0,2% 81,7%

http://www.val.se