2018-09-10 03:51:52

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Valnatt

Samtliga 108 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

22,8%
11,0%
4,0%
7,5%
31,0%
7,2%
2,9%
12,7%
0,3%
0,3%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI LPo MED RNP RRP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 82,4%
+1,1
2014: 81,4%

Preliminär mandatfördelning - Kronobergs län

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 14 +1 13
C Centerpartiet 7   7
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 +1 2
KD Kristdemokraterna 5 +2 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 -3 22
V Vänsterpartiet 5   5
MP Miljöpartiet de gröna   -3 3
SD Sverigedemokraterna 8 +2 6
FI Feministiskt initiativ      
LPo Landsbygdspartiet Oberoende      
MED Medborgerlig Samling      
RNP Reformist Neutral Partiet      
RRP Rättvisa Rörelse Partiet      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - Kronobergs län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 27693 22,8% +3132 +1,8 24561 21,0%
C Centerpartiet 13335 11,0% +266 -0,2 13069 11,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4907 4,0% +422 +0,2 4485 3,8%
KD Kristdemokraterna 9155 7,5% +2650 +2,0 6505 5,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 37703 31,0% -3513 -4,2 41216 35,2%
V Vänsterpartiet 8759 7,2% -511 -0,7 9270 7,9%
MP Miljöpartiet de gröna 3539 2,9% -2696 -2,4 6235 5,3%
SD Sverigedemokraterna 15431 12,7% +4168 +3,1 11263 9,6%
FI Feministiskt initiativ 318 0,3% +117 +0,1 201 0,2%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 385 0,3% +385 +0,3    
MED Medborgerlig Samling 195 0,2% +195 +0,2    
RNP Reformist Neutral Partiet 5   +5      
RRP Rättvisa Rörelse Partiet 151 0,1% +151 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 101 0,1% -195 -0,2 296 0,3%
  Giltiga röster 121677 100,0% +4576   117101 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 50   +50      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2402 1,9% -88 -0,2 2490 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 478 0,4% +435 +0,3 43  
VDT Valdeltagande 124607 82,4% +4973 +1,1 119634 81,4%
  Antal röstberättigade 151169   +4156   147013  

Preliminär röstfördelning per kommun - Kronobergs län

Område M C L KD S V MP SD FI LPo MED RNP RRP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,6% 12,6% 2,6% 7,2% 30,8% 6,3% 2,2% 15,7% 0,2% 0,4% 0,2%       0,1% 2,1% 0,3% 84,0%
15,8% 9,4% 2,7% 4,9% 41,6% 7,7% 2,7% 14,6% 0,4%   0,1%         2,4% 0,4% 82,1%
23,8% 11,6% 4,3% 7,4% 28,3% 5,6% 2,0% 16,1% 0,1% 0,6% 0,1%     0,1%   2,2% 0,4% 80,3%
18,5% 8,0% 1,8% 14,5% 29,5% 3,3% 1,8% 21,4% 0,2% 0,8% 0,2%     0,1%   2,7% 1,1% 74,2%
17,9% 16,3% 1,8% 8,8% 30,2% 5,4% 1,9% 16,8% 0,3% 0,4% 0,1%     0,1% 0,1% 3,1% 0,2% 78,6%
14,4% 16,0% 2,5% 6,6% 31,5% 6,7% 1,5% 19,0% 0,1% 1,4% 0,2%     0,1%   3,0% 0,7% 79,5%
25,5% 9,0% 5,0% 7,2% 31,0% 8,8% 3,7% 8,8% 0,3%   0,2%   0,2% 0,1%   1,4% 0,3% 84,7%
20,6% 14,8% 4,0% 6,9% 31,6% 5,2% 3,1% 13,0% 0,2% 0,5% 0,1%       0,1% 2,1% 0,3% 81,7%
Kronobergs län 22,8% 11,0% 4,0% 7,5% 31,0% 7,2% 2,9% 12,7% 0,3% 0,3% 0,2%   0,1% 0,1%   1,9% 0,4% 82,4%

http://www.val.se