2018-09-10 08:27:22

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Valnatt

Samtliga 168 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

18,9%
11,3%
3,6%
7,1%
28,6%
7,5%
3,1%
12,1%
0,2%
7,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI dsp KrVP MPPS NMR ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,3%
+1,2
2014: 82,1%

Preliminär mandatfördelning - Dalarnas län

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 16   16
C Centerpartiet 9 -1 10
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3   3
KD Kristdemokraterna 6 +3 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24 -5 29
V Vänsterpartiet 6   6
MP Miljöpartiet de gröna 3 -1 4
SD Sverigedemokraterna 10 +2 8
FI Feministiskt initiativ      
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 6 +2 4
KrVP Kristna Värdepartiet      
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige      
NMR Nordiska motståndsrörelsen      
Totalt 83   83

Preliminär röstfördelning - Dalarnas län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 34586 18,9% +1074 +0,1 33512 18,8%
C Centerpartiet 20683 11,3% +1906 +0,8 18777 10,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6641 3,6% -942 -0,6 7583 4,3%
KD Kristdemokraterna 12893 7,1% +5397 +2,9 7496 4,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 52304 28,6% -8924 -5,7 61228 34,3%
V Vänsterpartiet 13790 7,5% +843 +0,3 12947 7,3%
MP Miljöpartiet de gröna 5597 3,1% -3679 -2,1 9276 5,2%
SD Sverigedemokraterna 22128 12,1% +3922 +1,9 18206 10,2%
FI Feministiskt initiativ 298 0,2% +65   233 0,1%
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 13008 7,1% +4830 +2,5 8178 4,6%
KrVP Kristna Värdepartiet 51   +51      
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 233 0,1% +233 +0,1    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 253 0,1% +253 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 196 0,1% -644 -0,4 840 0,5%
  Giltiga röster 182661 100,0% +4385   178276 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 133 0,1% +133 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3847 2,1% -767 -0,5 4614 2,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 640 0,3% +586 +0,3 54  
VDT Valdeltagande 187281 83,3% +4337 +1,2 182944 82,1%
  Antal röstberättigade 224905   +2093   222812  

Preliminär röstfördelning per kommun - Dalarnas län

Område M C L KD S V MP SD FI dsp KrVP MPPS NMR ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,7% 6,3% 3,7% 4,6% 36,6% 5,8% 1,8% 13,4% 0,2% 5,7% 0,1%     0,1% 0,1% 1,9% 0,4% 81,8%
19,3% 8,4% 4,3% 5,9% 30,5% 8,0% 4,1% 13,8% 0,2% 4,5%   0,7% 0,2% 0,1%   1,4% 0,3% 83,7%
23,0% 12,8% 5,1% 5,9% 24,8% 10,0% 4,3% 9,2%   4,6%     0,1% 0,1% 0,1% 1,7% 0,3% 85,4%
14,7% 18,0% 3,7% 12,3% 24,3% 5,2% 2,6% 11,6% 0,2% 7,2%     0,1% 0,1% 0,1% 2,7% 0,2% 85,8%
18,0% 11,0% 3,2% 6,6% 29,8% 7,4% 2,4% 13,8% 0,3% 7,2% 0,1%   0,1% 0,1% 0,2% 2,2% 0,4% 80,5%
19,7% 14,9% 3,5% 12,4% 22,7% 7,6% 2,7% 8,4% 0,2% 7,9%       0,1% 0,1% 2,6% 0,2% 83,0%
18,8% 7,2% 2,7% 4,7% 31,4% 8,6% 3,7% 15,0% 0,2% 6,8%     0,7% 0,1% 0,1% 1,9% 0,4% 82,9%
22,0% 9,4% 3,5% 6,3% 29,0% 6,1% 1,3% 14,2% 0,2% 7,9%     0,1% 0,1% 0,1% 2,7% 0,6% 82,1%
13,4% 14,9% 2,4% 10,8% 25,1% 5,6% 2,1% 9,7% 0,2% 15,5%     0,1% 0,1% 0,1% 2,1% 0,3% 82,2%
10,1% 16,1% 2,5% 9,5% 26,0% 7,4% 2,7% 13,0% 0,3% 12,2%     0,1% 0,1% 0,2% 3,3% 0,3% 80,9%
20,0% 14,8% 2,6% 7,7% 23,3% 5,1% 2,0% 13,3% 0,2% 11,0%     0,1%     2,3% 0,3% 82,9%
15,8% 7,6% 2,2% 4,7% 38,8% 7,0% 2,3% 13,8% 0,1% 7,3% 0,1%     0,1%   2,0% 0,3% 83,5%
19,2% 14,6% 3,2% 6,4% 29,6% 6,1% 2,0% 12,1% 0,1% 6,3%     0,1% 0,2% 0,1% 2,7% 0,3% 86,0%
11,0% 16,0% 2,2% 16,9% 26,4% 6,9% 1,3% 11,0% 0,1% 8,0%       0,2% 0,1% 4,0% 0,6% 81,0%
10,4% 12,9% 1,4% 5,1% 34,9% 3,5% 1,4% 14,5% 0,1% 15,8%       0,1% 0,1% 3,1% 0,5% 77,3%
Dalarnas län 18,9% 11,3% 3,6% 7,1% 28,6% 7,5% 3,1% 12,1% 0,2% 7,1%   0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 2,1% 0,3% 83,3%

http://www.val.se