2018-09-09 21:44:36

Val till riksdagen - Valnatt - valdistrikt Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen

12,6%
8,4%
8,8%
2,7%
25,2%
17,7%
16,0%
6,9%
0,9%
0,9%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 76,1%
+3,3
2014: 72,7%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 99 12,6% -57 -7,5 156 20,1%
C Centerpartiet 66 8,4% +35 +4,4 31 4,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 69 8,8% +27 +3,4 42 5,4%
KD Kristdemokraterna 21 2,7% -1 -0,2 22 2,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 198 25,2% +54 +6,6 144 18,6%
V Vänsterpartiet 139 17,7% +55 +6,8 84 10,8%
MP Miljöpartiet de gröna 126 16,0% -13 -1,9 139 17,9%
SD Sverigedemokraterna 54 6,9% +19 +2,4 35 4,5%
FI Feministiskt initiativ 7 0,9% -111 -14,3 118 15,2%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,9% +3 +0,4 4 0,5%
  Giltiga röster 786 100,0% +11   775 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,4%     3 0,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,6% +5 +0,6    
VDT Valdeltagande 794 76,1% +16 +3,3 778 72,7%
  Antal röstberättigade 1044   -26   1070  

http://www.val.se