2018-09-09 21:23:05

Val till riksdagen - Valnatt - valdistrikt Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Valdeltagandet avser röster räknade i vallokalen på valdagen. Samtliga förtidsröster i valet 2018 tillhörande valdistriktet kunde på grund av rådande väderförhållanden inte skickas ut till vallokalen i tid utan har istället räknats på Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagen den 12 september 2018. Dessa röster återfinns i statistiken för "I vallokal ej räknade röster".
- Valnämnden i Göteborg

18,8%
7,4%
6,3%
7,1%
18,2%
20,5%
12,2%
6,6%
2,0%
0,8%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 55,8%
-32,9
2014: 88,7%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 114 18,8% -127 -8,6 241 27,4%
C Centerpartiet 45 7,4% +13 +3,8 32 3,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 38 6,3% -10 +0,8 48 5,5%
KD Kristdemokraterna 43 7,1% -16 +0,4 59 6,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 110 18,2% -29 +2,4 139 15,8%
V Vänsterpartiet 124 20,5% +42 +11,2 82 9,3%
MP Miljöpartiet de gröna 74 12,2% -31 +0,3 105 11,9%
SD Sverigedemokraterna 40 6,6% -13 +0,6 53 6,0%
FI Feministiskt initiativ 12 2,0% -101 -10,9 113 12,9%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,8% -2   7 0,8%
  Giltiga röster 605 100,0% -274   879 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,2% +1 +0,2    
BLANK Ogiltiga röster - blanka     -1 -0,1 1 0,1%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 606 55,8% -274 -32,9 880 88,7%
  Antal röstberättigade 1086   +94   992  

http://www.val.se