2018-09-09 21:33:38

Val till riksdagen - Valnatt - valdistrikt Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö

Valdeltagandet avser röster räknade i vallokalen på valdagen. Samtliga förtidsröster i valet 2018 tillhörande valdistriktet kunde på grund av rådande väderförhållanden inte skickas ut till vallokalen i tid utan har istället räknats på Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagen den 12 september 2018. Dessa röster återfinns i statistiken för "I vallokal ej räknade röster".
- Valnämnden i Göteborg

15,6%
6,5%
11,8%
12,3%
17,4%
13,6%
9,2%
12,1%
0,2%
1,4%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 48,5%
-35,6
2014: 84,1%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 86 15,6% -157 -10,0 243 25,6%
C Centerpartiet 36 6,5% -6 +2,1 42 4,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 65 11,8% -23 +2,5 88 9,3%
KD Kristdemokraterna 68 12,3% -48 +0,1 116 12,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 96 17,4% -33 +3,8 129 13,6%
V Vänsterpartiet 75 13,6% -6 +5,0 81 8,5%
MP Miljöpartiet de gröna 51 9,2% -39 -0,3 90 9,5%
SD Sverigedemokraterna 67 12,1% -10 +4,0 77 8,1%
FI Feministiskt initiativ 1 0,2% -79 -8,2 80 8,4%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 1,4% +4 +1,0 4 0,4%
  Giltiga röster 553 100,0% -397   950 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,7% -1 +0,2 5 0,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,2% +1 +0,2    
VDT Valdeltagande 558 48,5% -397 -35,6 955 84,1%
  Antal röstberättigade 1150   +15   1135  

http://www.val.se