2018-09-09 18:30:15

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Partier och valsedlar

Här är de partier som anmält deltagande.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Allians för Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Anita Mattsson, 50, Kommunalråd, Sofieberg
 2. Mathias Tegnér, 39, Civilekonom, Öringe
 3. Jannice Rockstroh, 36, Lärare, Fornudden
 4. Christoffer Holmström, 33, Boendestödjare, Krusboda
 5. Johanna Schaub, 20, Simlärare, Trollbäcken
 6. Alfonso Morales, 55, Nationalekonom, Bollmora
 7. Katarina Helling, 45, Utredare, Trollbäcken
 8. Anders Linder, 61, Byggnadsingenjör, Farmarstigen
 9. Susann Ronström, 65, Äldreomsorgschef, Fårdala
 10. Carl Johan Karlson, 56, Chefsjurist, Fornudden
 11. Sara Granestrand, 28, Lärare, Lindalen
 12. Martin Nilsson, 48, Kanslichef, Sofieberg
 13. Petra Reinholdsson, 51, Kommunikatör, Skälsätra
 14. Kristjan Vaigur, 76, Fd. Internationell sekreterare, Sofieberg
 15. Maria Alves Persson, 48, Undersköterska, Bollmora
 16. Niklas Wennergren, 53, Lärare, Bollmora
 17. Eija Räty, 67, Organisationskonsult, Krusboda
 18. Jerry Svensson, 75, Pensionär, Krusboda
 19. Emelie Weski, 28, Head of EU Affairs, Bollmora
 20. Mikael Fallmo, 49, Systemvetare, Trinntorp
 21. Erisa Gul Khar, 32, Studerande, Trollbäcken
 22. Tomas Forsberg, 70, Pensionär, Farmarstigen
 23. Beatrice Rubeling, 74, Organisationskonsult, Fornudden
 24. David Westius, 44, Gymnasielärare, Krusboda
 25. Catrin Eriksson, 39, Projektledare, Bollmora
 26. Jesper McNae, 35, Medlemsutvecklare, Bollmora
 27. Karin Ljung, 28, Förhandlare, Strandängarna
 28. Lennart Jönsson, 66, Systemvetare, Bollmora
 29. Margitha Applegate, 60, Förskolelärare, Fårdala
 30. Bo Toresson, 79, Pensionär, Bollmora
 31. Gisela Jansson, 53, Produktspecialist, Strand
 32. Marcus Letterlöv, 37, Ombudsman, Krusboda
 33. Susanna Stjernenfall, 30, Säljare, Trollbäcken
 34. Anders Bergérus, 54, Ombudsman, Krusboda
 35. Maria Rey, 55, Undersköterska, Bollmora
 36. Julian Saliba, 30, Skattehandläggare, Bollmora
 37. Agneta Hallbeck, 73, Pensionär, Bollmora
 38. Henrik Enocsson Zotterman, 35, Handläggare, Skälsätra
 39. Patricia Fundeborg, 72, Pensionär, Fårdala
 40. Pål Keusch, 50, Ekonom, Öringe
 41. Angelika Jansson, 19, Studerande, Strand
 42. Markku Sandelin, 56, Klubbordförande, Bollmora
 43. Jazmin Rumie, 47, Administratör, Bollmora
 44. Håkan Ljung, 27, Lantmätare, Skälsätra
 45. Charlotte Höckert, 38, Undersköterska, Trollbäcken
 46. Tommy Blomster, 70, Pensionär, Strand
 47. Ingela Carlsson, 55, Kommunikationsrådgivare, Gudö
 48. Thomas Henriksson, 66, Ombudsman, Trinntorp
 49. Anita Jonsson, 75, Socionom, Krusboda
 50. Fredrik Melin, 35, Lärare, Bollmora
 51. Mia Lindström, 47, Lärarstudent, Skälsätra
 52. Erik Reinholdsson, 45, Lärare, Skälsätra
 53. Frida Linder, 28, Projektledare, Krusboda
 54. Leif Holmgren, 55, Ombudsman, Strand
 55. Sarah Heidenborg, 41, Borgarrådssekreterare, Bollmora
 56. Bo Furugård, 73, Pensionär, Krusboda
 57. Marita Bertilsson, 67, Verksamhetssamordnare, Öringe
 58. Kurt Erik Thorild, 76, Pensionär, Bollmora
 59. Barbro Nordlöf, 75, Pensionär, Hanviken
 60. Mikael Löthen, 63, Ombudsman, Ällmora
 61. Maria Prinds Carstensen, 38, Ekonomiassistent, Öringe
 62. Bror Perjus, 75, Journalist, Ällmora
 63. Ulla Johansson, 71, Biståndshandläggare, Bollmora
 64. Börje Eriksson, 79, Pensionär, Gudö
Tyresö
0002-13844

ASYL.NUPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Basinkomstpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Bg-Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Centerpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Centerpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Ulrica Riis-Pedersen, 49 Brevik
 2. Johanna Björksten, 32 Hanviken
 3. Tom Nilstierna, 64 Bollmora
 4. Thomas Plahn, 43 Fårdala
 5. Helen Dwyer, 54 Krusboda
 6. Anna Steele, 58 Tyresö strand
 7. Dan Grönstedt, 50 Brevik
 8. Annika Örtenstrand, 60 Öringe
 9. Richard Norin, 33 Fornudden
 10. Daniel Thorsell, 38 Öringe
 11. Ann-Katrin Ericsson, 71 Bollmora
 12. Lars-Ove Larsson, 71 Bollmora
 13. Marina Kero, 37 Bollmora
 14. Håkan R Ericsson, 78 Bollmora
 15. Ingrid Nilsson, 80 Bollmora
Tyresö
0004-13137

Common sense in Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokraterna i Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratirörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokrati Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Det nya partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Direktdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Djurens parti

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Djurens parti

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Christian Altmann, Tyresö, egen företagare, 34 år
Tyresö
1136-15373

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Feministiskt initiativ

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Final Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

FN Parti art: 27

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkhemmet Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkstyret

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Generation Utveckling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Gula Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Humandemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iGov.Direct®

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Initiativet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP!

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Klassiskt liberala partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kosmopolitiska Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Anna Lund, Kommunpolitiker
 2. Marika Marklund, Butikschef
 3. Per Lindén, It konsult
 4. Emil Kennerberg, Projekteringsledare
 5. Ulf Perbo, Näringspolitisk chef
 6. Janis Salts, Pensionär
 7. Amjad Mccool, Telekom ingenjör
 8. Cecilia Perbo, Ekonom, Lärare
 9. Mattias Eriksson, Gymnasielärare
 10. Amanda Kennerberg, Socionom
 11. Jonas Borgman, Civilingenjör
 12. Emelie Eklånge, Socionom
 13. Freddy Marklund, Projektledare
 14. Rode Kennerberg, Pensionär
 15. Lars-Gustaf Ericson, Omsorgspastor
 16. Leif Kennerberg, Ingenjör
Tyresö
0068-13459

Kristna Värdepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Landsbygdspartiet Oberoende

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Mats Lindblom, civilingenjör, Farmarstigen
 2. Åsa de Mander, kommunikatör, Krusboda
 3. Thomas Sundblad, banktjänsteman, Lindalen
 4. Christina Melzén, ekonom, Farmarstigen
 5. Tony Thorén, produktionschef, Trollbäcken
 6. Agneta Hansson, skolledare, Trollbäcken
 7. Leif Lanke, nationalekonom, Tyresö Strand
 8. Angelica Vallén, vårdadministratör, Bollmora
 9. Alexander Enkvist, lärarstudent, Krusboda
 10. Margareta Ternstedt, fd tjänsteman, Fårdala
 11. Martin Skjöldebrand, IT-konsult, Skälsätra
 12. Marie-Louise Larsson, farmaceut, Trollbäcken
 13. Jonatan Svensson Glad, kundservicemedarbetare, Bollmora
 14. Saga Kindstrand, studerande, Bollmora
 15. Mats Larsson, civilingenjör, Hanviken
 16. Haralampos Karatzas, civilekonom, Tyresö Strand
 17. Ragnhild Bohman, företagare, Lindalen
 18. Anders Henjer, lärare, Trinntorp
 19. Lilia Romanevitch, ombudsman, Trollbäcken
 20. Henric Johansson, agil coach, Krusboda
 21. Kristina Lindblom, förskollärare, Farmarstigen
 22. Jakob Lindblom, studerande, Farmarstigen
 23. Håkan Andersson, projektledare, Farmarstigen
 24. Lukas Lindblom, studerande, Farmarstigen
 25. Jan Larsson, ingenjör, Trollbäcken
Tyresö
0003-11949

LOTTOKRATIN

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

LÅNGEN&CO

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgarresan

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgerlig Samling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Miljöpartiet de gröna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljöpartiet de gröna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Ajda Asgari, 28, grundskolelärare, Öringe
 2. Mikael Ordenius, 33 år, IT-chef, Krusboda
 3. Lilian Nylinder, 79 år, bibliotikarie, Krusboda
 4. Ingmar Jansson, 46 år, familjebehandlare, Trollbäcken
 5. Johan Rydén, 38 år, datatekniker, Farmarstigen
 6. Rickard Ljung, 38 år, järnvägsingenjör, Strandängarna
 7. Vasilis Mavroudis, 38, IT-företagare, Ekbacken
 8. Peter Söderlund, 57, samhällsentreprenör, Trollbacken
 9. Lennart Berglund, 58 år, gymnasielärare, Tyresö centrum
 10. Gösta Evén, 69 år, företagare, Trollbäcken
 11. Anders Nystedt, 68 år, pedagog, Lindalen
 12. Åsne Liedén, 87 år, psykolog, Fårdala
 13. Märta Berglund, 77 år, mentalvårdare, Björkbacken
 14. Lennart Liedén, 89 år, läkare, Fårdala
Tyresö
0055-14770

Moderaterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Fredrik Saweståhl, 40, Kommunalråd, Tyresö Centrum
 2. Anki Svensson, 59, Kommunalråd, Krusboda
 3. Dick Bengtson, 60, Företagare, Tyresö Centrum
 4. Annika Henningsson, 52, Ekonomisk rådgivare, Brevikshalvön
 5. Peter Freij, 57, VD, Hanviken
 6. Jeanette Hellmark, 32, Egenföretagare, Tyresö Strand
 7. Sonja Gustafson, 67, fd Förskollärare, Tyresö Centrum
 8. Lotta Stjernfeldt, 47, Ekonom, Trollbäcken
 9. Hampus Degramo, 37, Koordinator, Brevikshalvön
 10. Fredrik Bergkuist, 28, Platsansvarig, Tyresö Centrum
 11. Chris Helin, 50, Stadsutvecklare, Tyresö Centrum
 12. Andreas Jonsson, 38, Student, Brevikshalvön
 13. Mikael Onegård, 39, Politisk sekreterare, Tyresö Centrum
 14. Eva von Vogelsang, 56, Kriminalkommissarie, Örninge
 15. Mats Fält, 55, Ordförande kommunfullmäktige, Tyresö Centrum
 16. Anna Eriksson, 45, tf Skolchef, Fornudden
 17. Petra Nygren, 47, Verksamhetschef, Trollbäcken
 18. Erkki Vesa, 70, Pensionär, Tyresö Centrum
 19. Torbjörn Skarin, 55, Utredare, Gimmersta
 20. Gerd Dufberg, 74, fd Specialmatkokerska, Tyresö Centrum
 21. Wilmer Roslund, 18, Student, Brevikshalvön
 22. Klas Torstensson, 38, Ingenjör, Brevikshalvön
 23. Henrik Oskarsson, 45, IT-Strateg, Fornudden
 24. Christer Flodfält, 58, Brandman, Örninge
 25. Jan-Åke Svensson, 56, Hydrauliker, Krusboda
 26. Peter Odelvall, 54, Företagare, Raksta
 27. Anton Gimle Hjelte, 18, Student, Brevikshalvön
 28. Ewelyn Schlossman, 36, Undersköterska, Tyresö Centrum
 29. Lillan Edberg, 80, Företagare, Tyresö Centrum
 30. Martin Johem, 56, Affärsområdeschef, Hanviken
 31. Örjan Hansson, 55, Egenföretagare, Tyresö Centrum
 32. Carina Freij, 55, Steward, Hanviken
 33. Dennis Bengtson, 21, Student, Tyresö Strand
 34. Erik Olm, 38, Fil. Dr, Raksta
 35. Tommy Karlsson, 67, Jur. kand, Krusboda
 36. Margareta Bylund, 46, Chefsassistent, Tyresö Centrum
 37. Roger Gusthage, 44, Systemutvecklare, Tyresö Centrum
 38. Olof Karlström, 59, Egenföretagare, Fornudden
 39. Bo Jakobsen, 69, VD, Södergården
 40. Dennie Roserell, 39, Digitaliseringschef, Lindalen
 41. Attila Fabian, 29, Politisk sekreterare, Tyresö Centrum
 42. Thomas Halvarsson, 52, Servicecenterchef, Tyresö Strand
 43. Nicklas Manns, 55, Brevikshalvön
 44. Maria Trus, 59, Näsby Udde
 45. Samuel Kihlberg Blom, 25, Tyresö Strand
 46. Martin Lavin, 37, Tyresö Centrum
 47. Gunilla Dahlberg, 76, f.d. Marknadschef, Brevikshalvön
 48. Ida Antonsson, 42, Controller, Tyresö Strand
 49. Ted Thorin, 24, Tyresö Strand
Tyresö
0001-12072

Modern Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nordiska motståndsrörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Norrlandspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NPP Nya Pensions Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

numen kärlekspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya bjornska partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

nya Ny Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NY REFORM

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Papepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Partiet Folkomröstning

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Piratpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

POPULISTERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Raggarpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Reformist Neutral Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Rosa Drömmar

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sjöbopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Skolpartiet Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SKÅNEPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sociala Partiet (SP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SOCIALLIBERALERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Spektral demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Svensk Jobbdemokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverigedemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Anders Wickberg, 75 år, politiker, Västra Farmarstigen
 2. Per Carlberg, 47 år, gruppledare SD SLL, Östra Farmarstigen
 3. Bjarne Vifell, 49 år, IT chef, Skälsätra
 4. Ronnie Norén, 30 år, naturvårdare, Bollmora
 5. Oliver Frimodig, 25 år, säkerhetskonsult, Bollmora
 6. Johan Carlsson, 54 år, ingenjör, Tyresö Strand
 7. Henrik Mellström, 47 år, kanslichef, Bollmora
 8. Sandra Ekengren, 28 år, väktare, Brevik
 9. Jonathan Fritzdorf, 23 år, juniorgrafiker, Bollmora
 10. Maud Hemberg, 52 år, konstnär, Tyresö Strand
 11. Daniel Johansson, 32 år, ekonomiassistent, Bollmora
 12. Helene Ekengren, 52 år, receptionist, Brevik
 13. Jörgen Nilsson, 60 år, egenföretagare, Bollmora
 14. Margareta Larssen, 63 år, civilekonom, Bollmora
 15. Camilla Wigestam, 40 år, Trinntorp
Tyresö
0110-12713

Sverigepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Technopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Tryggare Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

TRYGGHETSPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

VALDI2018

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Valsamverkanspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Visiona

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vi Socialkonservativa

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vårt land - Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vägvalet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vänsterpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Jairo Correa, Granängsringen, fritidsledare/politisk sekreterare
 2. Inger Gemicioglu, Krusboda, pensionär
 3. Marcus Obligado, Fårdala, vårdbiträde/student
 4. Tina Rosén, Tyresö Brevik, socionom
 5. Gunilla Andersson, Farmarstigen V, f.d. systemutvecklare
 6. Tuula Tiilikainen, Nybodaberg, lönekonsult
 7. Annie Lysholm, Graniten, barnskötare
 8. Lena Hallberg, Trollbäcken, jurist
 9. Yvonne Sternberg Taubert, Farmarstigen V, bokningsansvarig
 10. Anders Erixon, Fårdala, lärare
 11. Ann Hermansson, Trollbäcken, pensionär
 12. Ulla Gribbe, Hanviken, f.d. lärare
 13. Li Bustamante, Trollbäcken, f.d. lärare
 14. Ann Ödlund, Nybodaberg, analytiker
 15. Inger Diaz, Nybodaberg, administrativ sekreterare
 16. Bengt Sommare, Öringe, pensionär
Tyresö
0005-13956

Äkta demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Ändrings partiet revolution

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

20% skattepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

http://www.val.se