2018-09-09 18:30:15

Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Partier och valsedlar

Här är de partier som anmält deltagande.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Allians för Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Jenny Åkervall, 45, Författare, Journalist
 2. Karsten Inde, 71, Entreprenör
 3. Anette Jellve, 64, Administratör
 4. Olov Johansson, 85, Byggnadsingenjör
 5. Jan Lilja, 68, Ingenjör
 6. Ingrid Elmér, 44, Socialsekreterare
 7. Karl Stenqvist, 44, Verkställande direktör
 8. Taslima Moon Sheikh, 53, Folkrättsjurist
 9. Sivert Svärling, 86, Socionom
 10. Inger Ruin, 84, fd. Universitetslektor
 11. Ulf Bergman-Ekström, 48, Socialsekreterare
 12. Tove Sander, 47, Advokat
 13. Bernt Hofström, 80, Ritare
 14. Lotta Fogde, 52, Kommunikationschef
 15. Åke Johansson, 70, fd. Chaufför
 16. Ulla Lilja, 74, Sjuksköterska
 17. Åke Werner, 82, fd. Transportledare
 18. Inger Jerstedt Ahl, 84, fd. Utbildnings- och informationschef
 19. Hannes Hultcrantz, 35, Kommunikationsstrateg
 20. Pia Klint, 72, fd. Postkassör, Journalist
 21. Rozita Afkhami, 51, Barnmorska, Barnsjuksköterska
 22. Kerstin Eliasson, 73, fd. Statssekreterare
Danderyd
0002-13405

ASYL.NUPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Basinkomstpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Bg-Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Centerpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Centerpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Siv Sahlström, Kommunalråd, Danderyd
 2. Lovisa Eriksson, Jur. Kand. LLM, Djursholm
 3. Patrik Nimmerstam, Områdeschef, Danderyd
 4. Christian Ljungdahl, Civilingenjör, Stocksund
 5. Lena Ringstedt, Föreningsordf., Danderyd
 6. Robert Bryhn, VD, Enebyberg
 7. Inger Fabian, Dipl. socionom, Danderyd
 8. Karl-Johan Nybell, Civilingenjör, Djursholm
 9. Eva Lindman Marko, Psykolog, Djursholm
 10. Lasse Camehagen, Marknadschef, Danderyd
 11. Christina Strenger-Böös, Eg. företagare, Stocksund
 12. Lukas Johannesson, Läkarstudent, Enebyberg
 13. Sarah Korduner Izosimov, Eg. företagare, Djursholm
 14. Maria Mandahl, Konsult, Djursholm
 15. Anna Ohlén, Pedagog, Djursholm
 16. Christer Lidgard, Civilingenjör, Djursholm
 17. Kristin Eriksson, Geolog, Stocksund
 18. Maja Bergquist, Stallansvarig, Djursholm
 19. Jörgen Elfving, Eg. företagare, Enebyberg
 20. Reza Farhang, Eg. företagare, Djursholm
 21. Eva von Sydow, Trädgårdsmästare, Stocksund
 22. Sandra Lindström, Statsvetare, Danderyd
 23. Robert Swartling, Socionom, Djursholm
 24. Patric Helje, Driftingenjör, Stocksund
 25. Lennart Meldahl, Eg. företagare, Djursholm
 26. Ingela Giljam Papinski, Socionom, Enebyberg
 27. Michael Mandahl, Investerare, Djursholm
 28. Tord Håkansson, Tandläkare, Djursholm
 29. Folke Palmgren, Revisor, Danderyd
 30. Pontus Dahlström, Entreprenör, Djursholm
 31. Weronica Andersson, Projektledare, Stocksund
 32. Anna-Karin Öhrström, Folkskollärare, Danderyd
 33. Gunilla Stjernberg, Sjukgymnast, Djursholm
 34. Mikael Sjöbeck, Företagare, Tranholmen
 35. Eva Edling, Jur. kand., Djursholm
 36. Agneta Zimmerman, Apotekare, Danderyd
 37. Eva Wennmalm Eriksson, Fil. mag., Djursholm
 38. Lina Lodenius, Studerande, Stocksund
 39. Ingela Dahlberg, Pedagog, Danderyd
 40. Laila Månsson, Florist, Stocksund
 41. Alireza Akhondi, Arbetsm. expert, Djursholm
 42. Marianne Pettersson, Fil. mag., Stocksund
 43. Nils-Olov Olsson, Ekonom, Danderyd
 44. Sara Lindström Akhondi, Sjuksköterska, Djursholm
 45. Lilly Kristensen, Trädgårdsing., Danderyd
 46. Dick Lindberg, Arkitekt, Danderyd
 47. Gustaf Stjernberg, f.d.direktör, Djursholm
Danderyd
0004-14753

Common sense in Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokraterna i Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratirörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokrati Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Det nya partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Direktdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Feministiskt initiativ

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Feministiskt initiativ
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Viktor Scherman, 28, personlig assistent
Danderyd
0532-15881

Final Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

FN Parti art: 27

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkhemmet Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkstyret

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Generation Utveckling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Gula Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Humandemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iGov.Direct®

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Initiativet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP!

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Klassiskt liberala partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kosmopolitiska Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Håkan Johanson, Jur.kand, Stocksund
 2. Joachim Gahm, Civilekonom, Djursholm
 3. Eva Borelius Zätterström, Sjukgymnast/fil.kand, Stocksund
 4. Anders Hultgren, Civ.ing/ civ.ek, Danderyd
 5. Milles Lindgren, Pol.mag, Djursholm
 6. Erika Svanström, Kommunikationschef, Danderyd
 7. Gunnar Liljegren, Civilingenjör, Danderyd
 8. Ewa Bergman, Speciallärare, Stocksund
 9. Carl Reutercrona, Tjänsteman, Stocksund
 10. Peter Forssman, Direktör, Djursholm
 11. Alexander Silwer, Student, Djursholm
 12. Michael Guldstrand, Ekonom, Djursholm
 13. Owe Svantegård, Fd. försäljningsdirektör, Djursholm
 14. Sten Dybeck, Fd. överingenjör, Djursholm
 15. Ingegerd Linton, Fd. försäkringstjänsteman, Djursholm
 16. Gustaf Mårtensson, Pensionär, Djursholm
 17. Christina Hermelin, Fd. byråassistent, Danderyd
 18. Lars-Olof Ödlund, Tekn. mag/fil.kand, Djursholm
 19. Olof Hermelin, Direktör, Danderyd
 20. Thomasine von Essen, Civilekonom, Djursholm
 21. Simon Liliedahl, Civilekonom, Djursholm
 22. Stefan Svanström, Kommunikationschef, Danderyd
Danderyd
0068-13701

Kristna Värdepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Landsbygdspartiet Oberoende

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Bengt Sylvan, Enebyberg
 2. Birgitta Lindgren, Enebyberg
 3. Sara Göthlin, Danderyd
 4. Magnus Stenflo, Danderyd
 5. Elvy Svennerstål, Stocksund
 6. Fredrik Palmquist, Djursholm
 7. Monica Renstig, Danderyd
 8. Tommy Lindgren, Enebyberg
 9. Lars-Gunnar Wallin, Danderyd
 10. Desirée Lindqvist, Djursholm
 11. Charlotta Malm, Djursholm
 12. Rolf Lundgren, Djursholm
 13. Bengt Attling, Djursholm
 14. Maarit Nordmark, Stocksund
 15. Peter Haas, Enebyberg
 16. Kelin Taylor Lundgren, Djursholm
 17. Fredrik Pallin, Enebyberg
 18. Walter Deltin, Danderyd
 19. Ingemar Ståhl, Djursholm
 20. Ulrika Hektor, Enebyberg
 21. Lennart Sundquist, Danderyd
 22. Lisa Abrahamowicz, Djursholm
 23. Henrik Lehmann, Danderyd
 24. Birgitta Gottfries Dahlberg, Danderyd
 25. Jan Orest, Stocksund
 26. Annika Linde, Danderyd
 27. Sophia Metelius, Djursholm
 28. Marianne Andersson, Danderyd
 29. David Nyström, Danderyd
 30. Helena Lindberg, Enebyberg
 31. Robert Roos, Stocksund
 32. Agneta Aust Kettis, Djursholm
 33. Ulf Uebel, Enebyberg
 34. Torun Hegardt, Djursholm
 35. Ulla Löwenhielm, Djursholm
Danderyd
0003-12235

LOTTOKRATIN

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

LÅNGEN&CO

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgarresan

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgerlig Samling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Miljöpartiet de gröna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljöpartiet de gröna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Carolin Robson, Jurist
 2. Ruby Rosén, Fil.mag., speciallärare
 3. Gun-Britt Lindström, Kommunikatör
 4. Kjell Rosén, Miljösamordnare
 5. Paul Fuehrer, Fil.Dr., universitetslektor
 6. Erika Lunding, Forskare M.A.
 7. Rolf Hansen, Jägmästare
 8. Per Enarsson, Departementsråd
 9. David Källman, Fil mag, biolog
 10. Erika Baraldi, Leg.psykolog, doktorand
 11. Anna Götlind, Professor
 12. Sven Norén, Datakonsult
 13. Meit Krakau, Läkare
 14. Erika Kristo, Behandlingspedagog
 15. Ann-Marie Sjölinder, Pensionär
Danderyd
0055-13126

Moderaterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Olle Reichenberg, 48, Kommunalråd
 2. Anders Paulsen, 58, Egenföretagare
 3. Hanna Bocander, 37, Marknadschef
 4. Johanna Hornberger, 43, Politiskt sakkunnig
 5. Carina Erlandsson, 62, Småföretagare
 6. Erik Hafström, 79, Jur. kand
 7. Boris von Uexküll, 73, Överläkare
 8. Ludvig Waldenström, 34, Småföretagare
 9. Anders Bergstrand, 72, Jurist
 10. Linnéa Sundman, 22, Student
 11. Torsten Sjögren, 71, Pensionerad VD
 12. Inger Ohlsson Blomberg, 66, Pol. mag
 13. Ulla Hurtig Nielsen, 68, Ekonomichef
 14. Lena Cronvall Morén, 72, Civilekonom
 15. Claës Breitholtz, 73, fd Officer
 16. Anna Sarkany, 52, Jurist
 17. Christer Bergquist, 70, Bonde
 18. Leo Smidhammar, 60, Småföretagare
 19. Richard Törnqvist af Ström, 31, Ingenjör
 20. Bigitta Sundman, 52, Auktoriserad revisor
 21. Robert Nibelius, 57, Företagare
 22. Jan Lindquist, 58, Marknadschef
 23. Johan Hjelmqvist, 56, Civilekonom
 24. Tord Kyhlstedt, 77, Civilekonom
 25. Mats Nilsson, 70, Apotekare
 26. Johan Henriques, 22, Student
 27. Andreas Tidström, 59, Regionjurist
 28. Fredrik Wevle, 27, Stabschef
 29. Sanna Tursunow, 34, Statstjänsteman
 30. Johan Gröndal, 60, Banktjänsteman
 31. Pia-Lena Moller, 52, Civilekonom
 32. Jolanta Kowalkowska, 62, Projektledare
 33. Richard Jansson Stiernblad, 67, Civilekonom
 34. Pär Norlander, 52, Chefsarkitekt
 35. Magnus Boman, 51, VD
 36. Sven Carlson, 65, Egenföretagare
 37. Carl Gustav Pfeiffer, 22, Student
 38. Erik Lunell, 39, Statstjänsteman
 39. Fredrik Näslund, 57, Civilingenjör
 40. Cecilia Ålander, 56, leg. Fysioterapeut
 41. Elisabeth Kotsinas, 50, Banktjänsteman
 42. Catrin Tidström, 57, Kansliråd
Danderyd
0001-11996

Modern Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nordiska motståndsrörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Norrlandspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NPP Nya Pensions Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

numen kärlekspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya bjornska partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya Danderydspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Nya Danderydspartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Magnus Gottås, Tillväxtinvesterare (40)
 2. Louise Hallmén, HR-partner (44)
 3. Peder Gyllenberg, Entreprenör (45)
Danderyd
1419-15875
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Nya Danderydspartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Magnus Gottås, Tillväxtinvesterare (40)
 2. Louise Hallmén, HR-partner (44)
 3. Peder Gyllenberg, Entreprenör (45)
 4. Carina Floser, Regionansvarig bank & finans (48)
 5. Christian Søemod, Finanskonsult (45)
 6. Tomas Majak, Utvecklingschef (45)
Danderyd
1419-15907

nya Ny Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NY REFORM

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Papepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Partiet Folkomröstning

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Piratpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

POPULISTERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Raggarpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Reformist Neutral Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Rosa Drömmar

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sjöbopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Skolpartiet Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SKÅNEPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sociala Partiet (SP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SOCIALLIBERALERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Spektral demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Svensk Jobbdemokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverigedemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Christer Erestål, 53, Service Manager, Danderyd
 2. Eva Bergman, 57, Ekonomikonsult, Enebyberg
 3. Bo Lagerkrantz, 42, Bolagsjurist, Djursholm
 4. Deniz Norgren, 22, Grafiker, Djursholm
 5. Christian Krappedal, 23, Tjänsteman, Djursholm
 6. Rüdiger Glassing, 55, Chaufför, Djursholm
 7. Björn Waltré, 72, f.d Fin.Dir, Danderyd
 8. Erik Tiainen, 67, Speciallärare, Stocksund
 9. Hans-Olof Kullmer, 69, Tandläkare, Stocksund
Danderyd
0110-13303

Sverigepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Technopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Tryggare Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

TRYGGHETSPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

VALDI2018

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Valsamverkanspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Visiona

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vi Socialkonservativa

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vårt land - Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vägvalet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vänsterpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Marina A Davidsdotter, kurator
 2. Jamshid Ghassemi, produktionschef
 3. Felicia Frennesson, studerande/samhällsanalytiker
 4. Gunnar Blomquist, pensionär
 5. Hossein Kavianipour, ingenjör
Danderyd
0005-13655

Äkta demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Ändrings partiet revolution

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

20% skattepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

http://www.val.se