2018-09-09 18:30:15

Val till kommunfullmäktige i Solna - Partier och valsedlar

Här är de partier som anmält deltagande.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Allians för Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Arne Öberg, 50, Processutvecklare
 2. Sara Kukka-Salam, 29, Ekonom
 3. Georgios Kontorinis, 49, Ombudsman
 4. Eva Eriksson, 66, Undervisningsråd
 5. Payam Moula, 29, Licentiat i filosofi
 6. Hélène Sevastik, 26, Studerande i statsvetenskap
 7. Faradj Koliev, 32, Forskare i statsvetenskap
 8. Ajla Mehinovic, 29, Personalvetare
 9. Gösta Mårtensson, 70, Fd. personalutvecklare
 10. Sophia Andersson, 34, Ombudsman
 11. Peter Rangwe, 46, Key Account Manager
 12. Gunilla Åberg, 74, Fd Hyresgästombudsman
 13. Ebbe Adolfsson, 71, Fd. Statstjänsteman
 14. Rita Ghebreselassie, 65, Undersköterska, Tolk, Ekonom
 15. Johan Wahlstedt, 40, Trafikingenjör, Tekn. Lic
 16. Cecilia Bravo, 58, Omsorgspedagog
 17. Kalle Sönnergren, 36, Statstjänsteman
 18. Elisabet Brolin, 66, Fd. Ombudsman
 19. Per-Ove Nelstrand, 64, Diakon
 20. Katsiaryna Strachal, 43, Förskolelärare, Fil. mag
 21. Fredrik Johansson, 26, Statstjänsteman
 22. Signe Levin, 77, Fd. Speciallärare
 23. Sune Holmgren, 71, Fd. Stormarknadschef
 24. Felicia Giertta, 30, Statstjänsteman
 25. Danial Raoufi, 23, Socionomstudent
 26. Marie Sher, 26, Juridikstudent
 27. Joakim Edhborg, 45, Politisk sekreterare
 28. Firel Danho, 24, Juriststudent
 29. Alexander Canizares Dahlström, 31, Business Process Modeller
 30. Sabina Begovic Kovacevic, 38, Handläggare
 31. Ruben Wågman, 34, Policy- och påverkanshandläggare
 32. Parisa Khosravi, 26, Entreprenör
 33. Mikael Kullberg, 61, Utredare
 34. Besrat Tesfaye, 63, Fil. Doktor
 35. Jan Perers, 63, Fd. Ekonomichef
 36. Karima Lindberg, 56, Kurator
 37. Mats Haapanen, 56, Socionom
 38. Frida Azadi, 58, Utredare
 39. Frank Martin Engström, 40, Projektledare
 40. Merima Colak, 27, Rekryteringskonsult
 41. Alfred Esbjörnson, 26, Student
 42. Cyrene Martinsson Waern, 51, Ombudsman
 43. Simon Lundberg, 31, Lärare
 44. Nadja Mirghasemi, 61, Författare
 45. Niclas Vennström, 46, Handläggare
 46. Margareta Nordin, 72, Diakon
 47. Patrik Khosravi, 29, Ombudsman
 48. Birgitta Göransson, 78, Fd. gymnasielärare
 49. Chengis Rehman, 41, Föreningschef
 50. Anita Johansson, 76, Fd. Marknadskoordinator
 51. Davis Risberg, 37, Assistent
 52. Karin Perers, 70, Fd. personalchef
 53. Ouzine Kettane, 67, Forskare
 54. Anitha Pierre, 76, Pensionär
 55. Milan Todoran, 70, Krögare
 56. Gudrun Staf Torstensson, 69, Socionom
 57. Jan Ottosson, 53, Lekvolontär
 58. Britt Törnberg, 76, Pensionär
 59. Adam Josefsson, 26, Handläggare
 60. Ann Carlsson, 61, Kanslist
 61. Martin Eliasson, 46, Arkitekt
Solna
0002-13474

ASYL.NUPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Basinkomstpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Bergshamrapartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Bergshamrapartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Sandy Awada, entreprenör
 2. Björn Bränngård, arkitekt
 3. Lena Wehlin, ekonom
 4. Ansgar Firsching, advokat
 5. Frida Haglund, projektledare
 6. Hendry Andersson, leg. sjukskötare
 7. Lollo Spång, lärare
 8. Fredrik Fermelin, konstnär
 9. Per-Olov Engvall, pensionär
Solna
1105-15175

Bg-Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Centerpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Centerpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Magnus Persson, 36 år, teknologie doktor, Hagalund
 2. Anna Lasses, 41 år, statsvetare och agronom, Bergshamra
 3. Martin Karlsson, 35 år, mät- och kartchef, Huvudsta
 4. Marcela Arosenius, 63 år, pensionär, Frösunda
 5. Axel Östlund, 33 år, säljare säkerhetsteknik, Huvudsta
 6. André van der Kaay, 35 år, kulturgeograf, Huvudsta
 7. Ingemar Andersson, 61 år, konsult förnybart, Råsunda
 8. Lena Westin, 68 år, pensionär, Huvudsta
 9. Christofer Sköld, 31 år, finansekonom, Huvudsta
 10. Malin Engvall, 42 år, gymnasielärare, Huvudsta
 11. Tor Hiis, 37 år, gruppchef gränspolisen, Haga norra
 12. Eva-Britt Sandlund, 68 år, senior, Bergshamra
 13. Per Pettersson, 36 år, kommunikatör, Frösunda
 14. Marcus Nyman, 38 år, civilekonom, Huvudsta
 15. Lina Nord, 31 år, specialistsjuksköterska, Hagalund
 16. Per Forsberg, 37 år, studerande, Bergshamra
 17. Staffan Löfmark, 45 år, undersköterska, Bergshamra
 18. Mehdi Akhondi, 35 år, civilingenjör, Ulriksdal
 19. Anders Palm, 81 år, pensionär, Skytteholm
 20. Mikael Björn, 39 år, busschaufför, Råsunda
 21. Monica Eriksson, 70 år, föreningsaktiv, Hagalund
Solna
0004-12866

Common sense in Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokraterna i Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratirörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokrati Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Det nya partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Direktdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Feministiskt initiativ

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Feministiskt initiativ
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Karin Pettersson, 33, handläggare
 2. Elias Rudberg, 42, lärare
Solna
0532-15877

Final Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

FN Parti art: 27

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkhemmet Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkstyret

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Generation Utveckling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Gula Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Humandemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iGov.Direct®

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Initiativet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP!

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Klassiskt liberala partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kosmopolitiska Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Samuel Klippfalk, 39, Kommunalråd
 2. Marie Bechara, 37, Frisör
 3. Ansgar Toscha, 53, Egenföretagare
 4. Nataliya Hulusjö, 42, Kommunikationsstrateg
 5. David Armér, 27, Revisor
 6. Kent-Rune Sjöholm, 71, Fil.lic
 7. Kerstin Höök, 72, Pensionär
 8. Andreas Hulusjö, 47, Aktuarie
 9. Christoffer Eriksson, 30, Kustjägare
 10. Petra Klippfalk, 40, Samhällsvetare
 11. Lars Gustaf Nordqvist, 74, Nämndeman
 12. Nils-Arne Modig, 52, Säljare
 13. Stefan Appelgren, 47, Civilingenjör
 14. Sune Olofson, 73, Journalist
 15. Roland Bjurling, 80, Pensionerad ingenjör
 16. Sture Eckeskog, 69, Pensionär
 17. Arvid Bothén, 32, Sjuksköterska
 18. Sarah Hummerdal, 34, Presschef
 19. Thomas Nordvall, 29, Politiskt sakkunnig
Solna
0068-13454

Kristna Värdepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Landsbygdspartiet Oberoende

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Marianne Damström Gereben, Kommunalråd, Hagalund
 2. Peter Edholm, Kultur- och fritidskommunalråd, Frösunda
 3. Martin Andreasson, Senior utredare, Huvudsta
 4. Sara Stjärne, Affärsutvecklare, Bergshamra
 5. Anders Ekegren, Ombudsman, Jur.kand, Råsunda
 6. Birgitta Svensson, Ordförande Liberalerna, Frösunda
 7. Lars Granath, Utredare, Frösunda
 8. Sukrî Demir, Enhetschef, Frösunda
 9. Per Engström, Ledarskapskonsult, Råsunda
 10. Anne Utter, Agronom, Råsunda
 11. Peter Hahne, Sparekonom, Huvudsta
 12. Anna Attergren Granath, Projektadministratör, Haga Norra
 13. Annica Wohlin Wottrich, Fysioterapeut, Råsunda
 14. Gustavo Caballero Cervantes, Leg. lärare, Frösunda
 15. Sara Vinterhav, Arkitekt, Huvudsta
 16. Carl Lagerqvist, Presschef, Skytteholm
 17. Carin Wesslau, Exploateringsingenjör, Huvudsta
 18. Nils Fredriksson, Pensionär, Råsunda
 19. Curt Fredriksson, Fastighetsförvaltare, Vasalund
 20. Anita Paradell, Vendor Manager, Råsunda
 21. Gunnar Ihrén, Skatteutredare, Huvudsta
 22. Anders Bergman, Författare, Bergshamra
 23. Siri Wahlquist, Biomedicinsk analytiker, Råsunda
 24. Peter Thomasson, Projektledare, Råsunda
 25. Louise Sinclair Fredriksson, Fd affärsresekonsult, Vasalund
 26. Andreas Borgegård, Analytiker, Råsunda
 27. Mikael Vannesjö, Incident manager, Frösunda
 28. Per-Olov Andersson, Systemare, Bergshamra
 29. Ulla Westling, Pensionär, Solna Centrum
 30. Emil Eriksson, Säljare, Huvudsta
 31. Gustaf Lann, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Skytteholm
 32. Pierre Karatzian, Kommunikatör, Norra Haga
 33. Magnus Nordén, Systemutvecklare, Hagalund
 34. Paul Zavrel, Pensionär, Bergshamra
 35. Emma Nilsson Jakobsson, Sjuksköterska, Bergshamra
Solna
0003-13988

LOTTOKRATIN

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

LÅNGEN&CO

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgarresan

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgerlig Samling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Miljöpartiet de gröna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljöpartiet de gröna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Bernhard Huber, 44 år, Kommunalråd, Huvudsta
 2. Victoria Johansson, 28 år, Miljövetare, Huvudsta
 3. Tobias Östberg, 48 år, Pressekreterare, Bergshamra
 4. Marie Cham, 36 år, Processledare, Agnesberg
 5. Martin Marmgren, 43 år, Polis, Huvudsta
 6. Semanur Taskin, 24 år, Läkarstudent, Huvudsta
 7. Jacques de Maré, 74 år, Professor emeritus, Råsunda
 8. Susanne Nordling, 54 år, Oppositionslandstingsråd, Råsunda
 9. Terence Hales, 59 år, Arkitekt, Bergshamra
 10. Marina Peregonchuk, 52 år, PTP-psykolog, Hagalund
 11. Philip Lantz, 27 år, Student, Råsunda
 12. Nahid Ayazi Rouzbahani, 59 år, Lärare, Huvudsta
 13. Matilda Baraibar, 39 år, Ekonomhistoriker, Bergshamra
 14. Joar af Ekenstam, 41 år, Kundansvarig, Råsunda
 15. Yolanda Hedberg, 32 år, Docent, Frösunda
 16. Ola Håkansson, 43 år, Lärare, Bergshamra
 17. Rosie Nilsson Grenklo, 44 år, Programsamordnare, Huvudsta
 18. Jonas Berg, 40 år, Strategikonsult, Skytteholm
 19. Louisa Cheung, 39 år, Utbildningssamordnare, Huvudsta
 20. Sebastian Lembke, 33 år, Civilingenjör, Bergshamra
 21. Margareta Randwall, 78 år, Fd Kriminalvårdare, Råsunda
 22. David Horwath, 43 år, IT-specialist, Hagalund
 23. Josefin Ström, 45 år, Sjuksköterska, Råsunda
 24. Henrik Almén, 21 år, Student, Huvudsta
 25. Mija Jansson, 39 år, Gymnasielärare, Huvudsta
 26. Kjell Nordenstam, 79 år, Psykolog, Skytteholm
 27. Maria Cosnier, 49 år, Hållbarhetskonsult, Huvudsta
 28. Holger Motzkau, 33 år, Forskningsingenjör, Ritorp
 29. Carola Åberg, 50 år, Forskare, Hagalund
 30. Staffan Halldin, 51 år, Företagsekonom, Råsunda
 31. Björn Sigurdsson, 56 år, Klimatstrateg, Bergshamra
 32. Agnetha Boström, 48 år, Presschef, Hagalund
 33. Viktor Leijon, 39 år, Civilingenjör, Skytteholm
Solna
0055-13102

Moderaterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Pehr Granfalk, 42, Kommunstyrelsordförande
 2. Zanna Mårtensson, 34, Civilingenjör
 3. Arion Chryssafis, 48, Kommunalråd
 4. Veronica Nordström, 38, Grafisk formgivare
 5. Lars Rådén, 37, Kommunalråd
 6. Helene Ekegren, 67, Projektkoordinator
 7. Niklas Wykman, 37, Riksdagsledamot
 8. Veronika de Jonge, 29, Politiskt sakkunnig
 9. Hanif Bali, 31, Programmerare
 10. Monika Mannerström Skog, 52, Operasångerska
 11. Lars-Erik Salminen, 68, Poliskommissarie
 12. Torsten Svenonius, 55, Civilingenjör
 13. Catarina Ekeståhl, 35, VD-assistent
 14. Magnus Nilsson, 58, Redaktör
 15. Johan T. Sterndal, 65, VD
 16. Leif Hansson, 75, Pensionär
 17. Anton Vajk, 37, Politisk sekreterare
 18. Gustav Stark, 42, Projektledare
 19. Albin Falkmer, 33, Kommunikationschef
 20. Andreas Hultberg, 38, Produktionsberedare
 21. Alexandra Bosnjakovic, 38, Egenföretagare
 22. Lennart Hultqvist, 73, Egenföretagare
 23. Sebastian Östberg, 31, Egenföretagare
 24. Karin Westlin Sand, 39, Konsult
 25. Eva Gustavsson, 54, Internationell chef
 26. Klas Lindblom, 58, Agronom
 27. Thomas Wallin, 74, Fil. kand
 28. Göran Stark, 77, Senior rådgivare
 29. Sungmee Gundlegård, 45, Ekonom
 30. Egon Eriksson, 73, Adjunkt
 31. Eivor Wikholm, 81, fd. Verksamhetscontroller
 32. Jon Pettersson, 43, Avdelningschef
 33. Eva Holmqvist, 77, Pensionär
 34. Anna Hagberg Nilsson, 51, Specialpedagog
 35. Christopher Denker, 46, Verksamhetsutvecklare
 36. Ida Dahlgren, 73, Journalist
 37. Anders Westerlind, 54, Fastighetsmäklare
 38. Anna Carlström Lindblom, 55, Agronom
 39. Johan Salminen, 44, Egenföretagare
 40. Robert Gidehag, 49, Nationalekonom
 41. Amanuel Kflemariam, 26, Samordnare
 42. Eva Stein, 56, aukt. Revisor
 43. Stellan Schultz, 57, Lärare
 44. Sven Olof Sköld, 70, Pensionär
 45. Magnus Skog, 52, Konsultchef
 46. Martin Holmén, 32, Politiskt sakkunnig
 47. Per Stockhaus, 80, fd Ekonom
 48. Jianbiao Gao, 56, Lärare
 49. Christina Brang Nyrén, 73, Fastighetsförvaltare
 50. Sonja Leikrans, 75, leg. Psykolog
 51. Bo Nilsson, 52, Civilingenjör
 52. Pär-Thomas Axelsson, 64, Fotograf
 53. Sven-Erik Pettersson, 51, Fil. kand
 54. Lars Åkesson, 76, Egenföretagare
 55. Göran Thingwall, 73, Läkare
Solna
0001-12106

Modern Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nordiska motståndsrörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Norrlandspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NPP Nya Pensions Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

numen kärlekspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya bjornska partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

nya Ny Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NY REFORM

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Papepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Partiet Folkomröstning

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Piratpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

POPULISTERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Raggarpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Reformist Neutral Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Rosa Drömmar

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sjöbopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Skolpartiet Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SKÅNEPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sociala Partiet (SP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SOCIALLIBERALERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Solnapartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Solnapartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Lars-Ove Löf, IT-strateg
 2. Madeleine Frånberg, Civilingenjör
 3. Andreas Arenander, Civilekonom
 4. Ann Häggmark-Bell, Lärare
 5. Lena Maripuu, Egenföretagare
 6. Solveig Persson, Beteendevetare
 7. Anton Ivanov, Kommunikatör
 8. Jerker Widengren, Professor
 9. Patrik Rehn, Säljare
 10. Ann-Charlotte Willbach, Mentalskötare
 11. Anders Fransson, Målarmästare
 12. Åsa Holmius, Advokat
 13. Daniel Karlsson, Byggnadsingenjör
Solna
1286-14537

Spektral demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Svensk Jobbdemokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverigedemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Msciwoj Swigon, 38 år, distriktsombudsman, Bergshamra
 2. Ingela Karlsson, 50 år, byggnadsmålare, Skytteholm
 3. Kjell Johansson, 63 år, arbetsledare, Huvudsta
 4. Mikael Andersson, 59 år, drifttekniker, Skytteholm
 5. Mats Fyhr, 54 år, tjänsteman, Järva Krog
 6. Thomas Stenrup, 71 år, nämndeman, Huvudsta
 7. Åke Forslund, 65 år, pensionär, Skytteholm
 8. Svetlana Lindberg, 60 år, vårdlärare, Hagalund
 9. Ludvig Grufman, 27 år, presskommunikatör, Huvudsta
 10. Stefan Nero, 56 år, företagare, Huvudsta
Solna
0110-12709

Sverigepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Technopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Tryggare Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

TRYGGHETSPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

VALDI2018

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Valsamverkanspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Visiona

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vi Socialkonservativa

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vårt land - Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vägvalet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vänsterpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Sandra Lindström, 27 år, folkhögskollärare, Huvudsta
 2. Linda Cigéhn, 46 år, informatör, Råsunda
 3. Atilla Yavuz, 46 år, näringslivssamordnare, Hagalund
 4. Tove Pehrsson, 42 år, språklärare, Hagalund
 5. Krister Collin, 47 år, arkivarie, Råsunda
 6. Kerstin Scheutz, 65 år, handläggare, Råsunda
 7. Erik Järvelä, 24 år, student, Huvudsta
 8. Thomas Magnusson, 63 år, budgetrådgivare, Bergshamra
 9. Gunnar Ljuslin, 74 år, pensionär, Bergshamra
 10. Inger Grape-Olausson, 73 år, pensionär, Bergshamra
 11. Leif Åsbrink López, 46 år, socialsekreterare, Frösunda
 12. Rebecca Hedenstedt, 33 år, socionom, Skytteholm
 13. Ihsan Kellecioglu, 37 år, programansvarig, Järva
 14. Kristina Boréus, 59 år, forskare, Bergshamra
 15. Babar Rehman, 43 år, fotbollstränare, Rudviken
 16. Annika Edman Olofsson, 60 år, socionom, Bergshamra
 17. Adi Anani, 74 år, teknologie doktor, Skytteholm
 18. Susanne Svärd, 54 år, undersköterska, Råsunda
 19. Stellan Hermansson, 60 år, politisk sekreterare, Frösunda
 20. Anette Meliane, 55 år, kulturarbetare, Hagalund
 21. Arash Gelichkan, 32 år, journalist, Huvudsta
 22. Therése Ekengren, 29 år, genuspedagog, Bagartorp
 23. Ulf Åsbrink, 65 år, handläggare, Råsunda
 24. Leonor Magnusson, 58 år, banktjänsteman, Bergshamra
 25. Herta Fischer, 98 år, kulturarbetare, Råsunda
 26. Bahram Davoudi, 60 år, elevassistent, Centrala Solna
 27. Maria Thiessen, 60 år, teknologie doktor, Hagalund
 28. Frida Ahlberg, 41 år, butikschef, Råsunda
 29. Victor Svärd, 34 år, butikschef, Bagartorp
 30. Barbro Björck, 83 år, pensionär, Huvudsta
 31. Fredrik Hertzberg, 51 år, universitetslärare, Råsunda
 32. Roya Hakimnia, 34 år, läkare, Huvudsta
 33. Bekir Yarar, 59 år, skattehandläggare, Ritorp
 34. Maria Henriksson Gillman, 79 år, pensionär, Bagartorp
 35. Ylva Famme, 52 år, tolk, Hagalund
 36. Roberto Castañeda Lozano, 32 år, forskare, Huvudsta
 37. Cecilia Hamilton, 72 år, bibliotekarie, Hagalund
 38. Gustav Olofsson, 63 år, sekreterare, Bergshamra
 39. Zuhal Iskir, 56 år, fritidsledare, Bergshamra
Solna
0005-13924

Äkta demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Ändrings partiet revolution

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

20% skattepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

http://www.val.se