2018-09-09 18:30:15

Val till kommunfullmäktige i Älvkarleby - Partier och valsedlar

Här är de partier som anmält deltagande.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Allians för Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Marie Larsson, 43 år, Skutskär
 2. Björn Karlsson, 67 år, Älvkarleby
 3. Anett Aulin, 62 år, Skutskär
 4. Magnus Grönberg, 50 år, Skutskär
 5. Jenny Dahlberg, 45 år, Skutskär
 6. Mikael Ybert, 53 år, Skutskär
 7. Katrin Jakobsson, 39 år, Skutskär
 8. Roger Wilund, 49 år, Skutskär
 9. Inga-Lil Tegelberg, 66 år, Skutskär
 10. Rolf Bejerfjord, 65 år, Gårdskär
 11. Pernilla Friman, 46 år, Skutskär
 12. Lars Skytt, 66 år, Älvkarleby
 13. Annika Forsberg, 71 år, Älvkarleby
 14. Sagar Bhatta, 26 år, Skutskär
 15. Hannele Kumpulainen, 66 år, Skutskär
 16. Tommy Jakobsson, 70 år, Skutskär
 17. Nathalie Lindén Olivefalk, 36 år, Älvkarleby
 18. Sven-Olof Melin, 67 år, Skutskär
 19. Ann-Cathrin Andersson, 71 år, Marma
 20. Kurt L Andersson, 75 år, Skutskär
 21. Anna-Karin Lidberg, 52 år, Älvkarleby
 22. Jan-Åke Olsson, 67 år, Skutskär
 23. Gunvor Lugnfors, 66 år, Älvkarleö
 24. Mats Tegelberg, 67 år, Skutskär
 25. Åsa Strid Andersson, 53 år, Skutskär
 26. Kjell Grönberg, 75 år, Marma
 27. Rose-Marie Westerholm, 76 år, Skutskär
 28. Björn Larsson, 44 år, Skutskär
 29. Sonia Nilsson-Ullström, 59 år, Skutskär
 30. Jan erik Molander, 68 år, Skutskär
 31. Britta Gustavsson, 64 år, Skutskär
 32. Eino Hekkala, 71 år, Skutskär
 33. Bo Olsson, 77 år, Skutskär
Älvkarleby kommun
0002-13066

ASYL.NUPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Basinkomstpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Bg-Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Centerpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Centerpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Clarrie Leim, företagare, Älvkarleby
 2. Agneta Lundgren, undersköterska, Gårdskär
 3. Gunn Johansson, tjänsteman, Skutskär
 4. Gunnar Östlund, träarbetare, Gårdskär
 5. Birgitta Thunholm, lärare, Älvkarleby
 6. Nenne Jonsson, typograf, Skutskär
 7. Kristina Freerks, leg. sjuksköterska, fil. mag., Älvkarleby
 8. Mujo Ahmic, tågmästare, Skutskär
 9. Hans-Erik Östlund, jordbrukare, Gårdskär
 10. Viktor Östlund, barnskötare, Gårdskär
 11. Inga Sandberg, lärare, Skutskär
 12. Paul Wisén, egenföretagare, Skutskär
 13. Agne Häggström, pensionär, Skutskär
 14. Gunnar Ohlsson, pensionär, Älvkarleby
Älvkarleby kommun
0004-13457

Common sense in Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokraterna i Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratirörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokrati Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Det nya partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Direktdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Feministiskt initiativ

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Final Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

FN Parti art: 27

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkhemmet Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkstyret

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Generation Utveckling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Gula Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Humandemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iGov.Direct®

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Initiativet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP!

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Klassiskt liberala partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kommunens Väl

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunens Väl

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Bengt Ahlqvist, Älvkarleby
 2. Mona Hansson, Skutskär
 3. Håkan Forsell, Älvkarleby
 4. Annemon Piper, Långsand
 5. Torbjörn Löfgren, Skutskär
 6. Christian Eriksson, Skutskär
 7. Hans Henriksson, Skutskär
 8. Peder Magnusson, Skutskär
 9. Börje Matsson, Skutskär
 10. Carin Blomkvist, Skutskär
 11. Rolf Haglund, Skutskär
 12. Eva Eriksson, Skutskär
 13. Per Leksén, Skutskär
 14. Kerstin Löfgren, Skutskär
 15. Lage Karlsson, Skutskär
 16. Stig T Eriksson, Skutskär
 17. Nils Hansson, Skutskär
Älvkarleby kommun
0040-15070

Kosmopolitiska Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Runar Höglund, 70, Präst, Skutskär
 2. Marianne Nygren, 82, fd. Distriktssköterska, Skutskär
 3. Georges Alsawiri, 59, Egen företagare, Skutskär
 4. Hope Nkurunziza, 49, Undersköterska, Älvkarleby
 5. Thord Gillving, 75, Kulturarbetare, Skutskär
 6. Else-Marie Gillving, 72, fd. Undersköterska, Skutskär
Älvkarleby kommun
0068-15731

Kristna Värdepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Landsbygdspartiet Oberoende

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Ann-Charlotte Ågren, beteendevetare, Älvkarleby, 42 år
 2. Alexander Löf, student, Älvkarleby, 20 år
 3. Erik Hansson, förrådsarbetare, Skutskär, 50 år
Älvkarleby kommun
0003-12498

LOTTOKRATIN

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

LÅNGEN&CO

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgarresan

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgerlig Samling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Miljöpartiet de gröna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljöpartiet de gröna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Hans Wennberg, Grafisk formgivare, 50 år, Älvkarleby
 2. Jan-Ola Lindberg, Socionom, 75 år, Skutskär
 3. Mattias Boström, Undersköterska, 43 år, Skutskär
Älvkarleby kommun
0055-15084

Moderaterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Roger Petrini, 45 år, Kock, Skutskär
 2. Eva Sidekrans, 49 år, Företagare, Älvkarleby
 3. Robert Boman Lindqvist, 54 år, Företagare, Älvkarleby
 4. Susanne Mastonstråle, 52 år, Företagsledare, Älvkarleö
 5. Patrick Ernesäter, 49 år, Egen företagare, Skutskär
 6. Erika Häggström, 27 år, Arbetssökande, Skutskär
 7. Ruth Pereira, 42 år, Lärare, Skutskär
 8. Monica Lindeberg, 72 år, Speciallärare, Skutskär
 9. Christer Lindeberg, 76 år, Skattejurist, Skutskär
 10. Mats Skoglund, 58 år, Företagare, Älvkarleby
 11. Kenneth Lundström, 74 år, Pensionär, Skutskär
Älvkarleby kommun
0001-13369

Modern Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nordiska motståndsrörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Norrlandspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NPP Nya Pensions Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

numen kärlekspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya bjornska partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

nya Ny Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NY REFORM

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Papepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Partiet Folkomröstning

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Piratpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

POPULISTERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Raggarpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Reformist Neutral Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Rosa Drömmar

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sjöbopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Skolpartiet Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SKÅNEPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sociala Partiet (SP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SOCIALLIBERALERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Spektral demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Svensk Jobbdemokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverigedemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Kurt Törnblom, 61, f.d. fastighetsskötare, Skutskär
 2. Sandra Andersson, 28, lokalvårdare, Skutskär
 3. Natalie Jansson, 22, undersköterska, Skutskär
 4. Roni Doumit, 39, master i statskunskap, Skutskär
 5. Maj-Britt Jakobsson, 81, f.d. sjukvårdsbiträde, Skutskär
 6. Glenn Grylin, 52, entreprenör, Skutskär
 7. Walter Löfman, 68, elektriker, Älvkarleby
 8. Rolf Sundström, 82, f.d. reparatör, Skutskär
 9. Eva Britt Löfman, 63, f.d. montör, Älvkarleby
 10. Roger Furuström, 62, meckare, Skutskär
 11. Mats Lennart Eriksson, 57, processoperatör, Skutskär
Älvkarleby kommun
0110-13367

Sverigepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Technopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Tryggare Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

TRYGGHETSPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

VALDI2018

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Valsamverkanspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Visiona

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vi Socialkonservativa

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vårt land - Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vägvalet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vänsterpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Ulf Öman, Skutskär
 2. Sigrid Bergström, Skutskär
 3. Håkan Thörnell, Skutskär
 4. Joel Gordon Hultsjö, Skutskär
 5. Rikard Hamrén, Skutskär
 6. Anita Selander-Knapp, Skutskär
 7. Börje Knapp, Skutskär
 8. Mikael Othén, Älvkarleö bruk
Älvkarleby kommun
0005-15100

Äkta demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Ändrings partiet revolution

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

20% skattepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

http://www.val.se