2018-09-09 18:30:15

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Partier och valsedlar

Här är de partier som anmält deltagande.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Allians för Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Erik Pelling, 42 år, Kommunalråd/Agronom, Ekeby
 2. Caroline Hoffstedt, 34 år, Kommunalråd/Utredare, Luthagen
 3. Gustaf Lantz, 37 år, Jurist, Fålhagen
 4. Eva Christiernin, 36 år, Lärare, Årsta
 5. Peter Gustavsson, 41 år, Strategisk rådgivare ABF, Fålhagen
 6. Asal Gohari, 21 år, Studerande, Fålhagen
 7. Ulrik Wärnsberg, 59 år, Ekonom, Gottsunda
 8. Inga-Lill Sjöblom, 58 år, Boendeassistent, Vänge
 9. Klas-Herman Lundgren, 36 år, Ingenjör, Centrum
 10. Agneta Gille, 62 år, Barnskötare/Riksdagsledamot, Svartbäcken
 11. Carl Lindberg, 77 år, F.d. lärare, Bälinge
 12. Ylva Stadell, 35 år, Politisk sekreterare, Årsta
 13. Björn Wall, 71 år, Ekonomichef, Kapellgärdet
 14. Hilde Klasson, 65 år, Personligt ombud, Eriksberg
 15. Mattias Kristenson, 27 år, Ombudsman, Fålhagen
 16. Loa Mothata, 45 år, Myndighetshandläggare, Svartbäcken
 17. Rafael Waters, 39 år, Professor, Valsätra
 18. Elnaz Alizadeh, 38 år, Kommunikationschef, Kungsängen
 19. Pavlos Cavelier Bizas, 21 år, Pressekreterare, Valsätra
 20. Agneta Erikson, 62 år, Skolledare, Kungsängen
 21. Anders Grönvall, 54 år, Politisk sekreterare, Vårdsätra
 22. My Lilja, 44 år, Lektor i kriminologi, Centrum
 23. Erik Dagnesjö, 39 år, Byggnadsarbetare, Luthagen
 24. Maria Gauffin Röjestål, 40 år, Folkbildare/Pedagog, Storvreta
 25. Patrik Hedlund, 47 år, Trendspanare, Stenhagen
 26. Monica Östman, 65 år, Arbetsmiljösamordnare, Kungsängen
 27. Staffan Yngve, 73 år, Professor, Ekeby
 28. Dima Sarsour, 36 år, Integrationssamordnare, Bergsbrunna
 29. Bedo Kaplan, 65 år, Civilingenjör/Byggledare, Svartbäcken
 30. Kia (Kristina) Solid, 64 år, Koordinator Uppsala kommun, Storvreta
 31. Peder Granath, 59 år, Personligt ombud, Fålhagen
 32. Emmy Sjöblom, 30 år, Ombudsman, Fålhagen
 33. Joakim Palestro, 43 år, Fastighetschef, Fålhagen
 34. Maria Patel, 51 år, Administratör, Rickomberga
 35. Bertil Brunn, 61 år, Chaufför, Storvreta
 36. Sara Gille, 21 år, Studerande, Studentstaden
 37. Patrik Kjellin, 36 år, Administratör, Salabacke
 38. Helena Wallström, 50 år, Kommunikatör, Löten
 39. Martin Viredius, 67 år, Pensionär, Fålhagen
 40. Kerstin Westman, 67 år, Barnsköterska, Vattholma
 41. Gabriel Söderberg, 39 år, Forskare/Ekonom, Kungsängen
 42. Karin de Afonseca, 57 år, Enhetschef, Löten
 43. Stavros Giangozoglu, 54 år, Egen företagare, Kvarngärdet
 44. Kia Alfredsson, 61 år, Hushållslärare, Svartbäcken
 45. Kjell Engström, 68 år, Konsult logistik, Gottsunda
 46. Kijan Karimi, 34 år, Jurist, Centrum
 47. Petri Lähteenmäki, 50 år, Yrkeslärare, Danmark-Funbo
 48. Eileen Rönnlund Holmgren, 70 år, Socionom, Kapellgärdet
 49. Jakob Stone, 24 år, Studerande, Kvarngärdet
 50. Helena Olsson, 57 år, Admin. samordnare, Ekeby
 51. Anders Alm, 56 år, Kock, Ekeby
 52. Catrin Johansson, 37 år, Verksamhetsassistent, Gränby
 53. Viktor Karlsson, 39 år, Renhållningsarbetare, Salabacke
 54. Emine Behiye Karakitapoglu, 52 år, Miljöstrateg, Ulleråker
 55. Eric Kapinga, 37 år, Projektsamordnare, Flogsta
 56. Josefin Mannberg, 62 år, Psykolog, Svartbäcken
 57. Daniel Simmons, 31 år, Politices masterstudent, Luthagen
 58. Annica Nordin, 43 år, Förlagsredaktör, Årsta
 59. Christer Solander, 66 år, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Ekeby
 60. Caitlin McEvoy, 28 år, Doktorand, Kåbo
 61. Björn-Erik Tapper, 66 år, Ingenjör, Ulleråker
 62. Soraja Nadimpour, 65 år, F.d. miljösamordnare, Sunnersta
 63. Erik Andersson, 22 år, Studerande, Rackarberget
 64. Helena Nordlund, 50 år, Förhandlare på Hyresgästföreningen, Sävja
 65. Erik Johansson, 35 år, Flygplanslastare, Nyby
 66. Ingrid Pineiro, 75 år, F.d. handikappkonsulent, Gottsunda
 67. Sixten Svanberg, 22 år, Studerande, Luthagen
 68. Malika Charipova Akgül, 47 år, Lärare, Salabacke
 69. Gunnar Larsson, 40 år, Forskare, Gottsunda
 70. My MyungHee Han, 70 år, Konstvetare, Salabacke
 71. Ove Johansson, 76 år, Pensionär, Gamla Uppsala
 72. Birgitta Lundkvist, 63 år, Röntgensjuksköterska, Luthagen
Uppsala kommun
0002-13098

ASYL.NUPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Basinkomstpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Följande kandidater har samtyckt till kandidatur:

 • Jäger, Jan, Uppsala

Bg-Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Centerpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Centerpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Stefan Hanna, 54 år, företagare, civilekonom, Centrum
 2. Unn Harsem, 34 år, maskiningenjör, Luthagen
 3. Mattias Johansson, 45 år, policychef, Dalby-Tuna
 4. Zahrah Lifvendahl, 42 år, agronom, Skyttorp/Vänge
 5. Jonas Petersson, 46 år, systemutvecklare, Ulleråker
 6. Diana Zadius, 22 år, juridikstuderande, Fålhagen
 7. Mats Åhlund, 64 år, fd överåklagare, Industristaden
 8. Viviane Obaid, 49 år, företagare, Gränby
 9. Olle Romlin, 22 år, politisk sekreterare, Luthagen
 10. Rigmor Stenmark, 78 år, fd riksdagsledamot, Luthagen
 11. Karin Ericsson, 67 år, civilingenjör, Centrum
 12. Ingmar Jansson, 71 år, företagare, Börje
 13. Lena-Maria Jansson, 57 år, guide, Uppsala
 14. Hans Nordström, 64 år, pensionär, Almunge
 15. Karolina Wigenfeldt, 42 år, ekonom, Ramsta
 16. Johan Cejie, 49 år, företagare, Norby
 17. Freija Carlstén, 27 år, landskapsarkitekt, Kungsängen
 18. Gustaf Svenungsson, 25 år, agronom, Fålhagen
 19. Ehsan Nasari, 36 år,entreprenör, Stenhagen
 20. Anne Lennartsson, 54 år, egenföretagare, Årsta
 21. Curt Malmenstedt, 59 år, jordbrukschef, Läby
 22. Mia Nordström, 44 år, miljö- och klimatrådgivare, Kungsängen
 23. Gustav Harrysson, 34 år, gymnasielärare, Kåbo
 24. Anna Johansson, 40 år, forskare, Kapellgärdet
 25. Joakim Strignert, 53 år, jurist, City
 26. Cecilia Fischer, 43 år, marknadschef, Sala backe
 27. Yousof Rizai, 23 år, säljare, Storvreta
 28. Kristina Johnson, 56 år, fastighetschef, Kungsängen
 29. Ulf Schmidt, 68 år, lantbrukare, Vaksala
 30. Simon Öhlmér, 43 år, programmerare, Centrum
 31. Stefan Hamnstedt, 61 år, polis, Bälinge
 32. Victor Zhao-Jansson, 31 år, IT-tekniker, Flogsta
 33. Daniel Solling, 36 år, fil. dr forskningsakrivarie, Stenhagen
 34. Anette Stavenow Eriksson, 57 år, filmproducent, egenföretagare, Fålhagen
 35. Bengt Mattsson, 73 år, pensionär, redovisningskonsult, Kvarngärdet
 36. Johanna Engström, 34 år, legitimerad psykolog, Fålhagen
 37. Göran Möller, 68 år, docent, Kåbo
 38. Steffen Weckner, 64 år, civilingenjör, Sävja
 39. Lars Björndahl, 64 år, företagare, Bergsbrunna
 40. Meheraab Ali Habibi, 41 år, kökschef, Fullerö
 41. Barbro Möller, 67 år, musiker, Kåbo
 42. Johan Ulin, 55 år, produktionschef, Kungsgärdet
 43. Kajsa Lindner, 39 år, VD, Sunnersta
 44. Andreas Nilsson, 25 år, Civilingenjör, Fålhagen
 45. Andreas Tyrberg, 33 år, student, Kvarngärdet
 46. Mats Hellman, 64 år, förvaltare, Dalby
 47. Daniel Hedefalk, 19 år, student, Kungsängen
 48. Mikael Eriksson, 57 år, IT-ekonom, Gottsunda
 49. Josefin Berglund, 37 år, administratör, Berthåga
 50. Jerker Nyberg von Below, 43 år, systemadministratör, Kåbo
 51. Ove Hultquist, 71 år, organisationskonsult, Uppsala
 52. Katarina Öjefors Stark, 42 år, apotekare, Uppsala
 53. Magnus Tauvon, 53 år, företagsledare, Luthagen
 54. Bengt Jansson, 73 år, fd. tulltjänsteman/pensionär, Västeråker Björk
 55. Håkan Fredriksson, 62 år, lantbruksföretagare, Vänge
 56. Jacob Von Engeström, 41 år, lantbruksföretagare, Bälinge
 57. Kristina Mastroianni, 45 år, agronom, Danmarksby
 58. Alice Hult, 77 år, pensionerad gymnasielärare, Sommarro
Uppsala kommun
0004-13558

Common sense in Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokraterna i Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratirörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokrati Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Det nya partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Direktdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Följande kandidater har samtyckt till kandidatur:

 • Eriksson, Christian, Uppsala
 • Hyttsten Almqvist, Fredrik, Uppsala

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Feministiskt initiativ

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Feministiskt initiativ
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Lovisa Johansson, 22 år, Politisk sekreterare
 2. Stina Jansson, 27 år, Lärarstudent och aktiv i tjej- och transjour
 3. Josef Safady Åslund, 32 år, Behandlingsassistent och socionomstudent
 4. Charlie Strängberg, 24 år, Student
 5. Leia Nordin, 29 år, Lärare och matematiker
 6. Marie Sandberg, 56 år, Arbetssökande
 7. Naser Babor, 35 år, Läkare
 8. Matilda Källman, 26 år, Receptionist
 9. Hodan Dualeh, 39 år, Förskolelärare och tidigare undersköterska
 10. Carmen Blanco Valer, 58 år, Folkhögskolelärare och globalrättviseaktivist
 11. Tomas Rimeika Karlsson, 35 år, Musiker
 12. Erik Svensson, 28 år, Programmerare och spelutvecklare
Uppsala kommun
0532-15157

Final Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

FN Parti art: 27

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkhemmet Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Följande kandidater har samtyckt till kandidatur:

 • Kjellman, Sture, Uppsala

Folkstyret

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Generation Utveckling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Gula Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Humandemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iGov.Direct®

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Initiativet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP!

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Klassiskt liberala partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kosmopolitiska Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Jonas Segersam, 48, Kommunalråd, Uppsala
 2. Sarah Havneraas, 24, Ombudsman, Uppsala
 3. Margit Borgström, 70, Musiklärare, Uppsala
 4. Simon Westberg, 32, Tjänsteman, Uppsala
 5. Eva Moberg, 51, Föreståndare, Uppsala
 6. Evelina Solem, 24, Sjuksköterska, Uppsala
 7. Mattias Holmström, 27, Politisk sekreterare, Uppsala
 8. Christian Hermanson, 46, IT-konsult, Uppsala
 9. Alexander Oscarsson, 18, Studerande, Almunge
 10. Leif Boström, 66, Serviceelektriker, Uppsala
 11. Martin Wisell, 44, Kommittéhandläggare, Uppsala
 12. Amalia Hacopian, 61, fd. Caféföreståndare, Uppsala
 13. Jan Erik Ågren, 73, KD-senior ordf., Uppsala
 14. Anna-Karin Vaz Contreiras, 49, VD, Storvreta
 15. Ingemar Virsén, 57, Byggnadsingenjör, Uppsala
 16. Alfonso Marin, 69, fd. Multimediakonsult, Uppsala
 17. Tommy Pettersson, 70, Pensionär, Uppsala
 18. Åsa Samuelsson, 61, Leg psykolog, Uppsala
 19. Rickard Löfberg, 39,, Uppsala
 20. Elias Sjögren, 24, Civilingenjörsstudent, Uppsala
 21. Peter Holm, 41, CTO, Uppsala
 22. Stig Andersson, 71, Enhetschef, Bälinge
 23. Christoffer Orméus, 25, Kriminalvårdare, Uppsala
 24. Sten Aleman, 60, Officer, Uppsala
 25. Louice Moberg, 24, Läkarstuderande, Uppsala
 26. Josef Gäreskog, 26, Analytiker, Uppsala
 27. Fredric Strandh, 32, Juridikstudent, Uppsala
 28. Alexandra Braf, 28, Jurist, Uppsala
 29. Nils Ove Bejermyr, 68, Ekonom, Storvreta
 30. Simon Elfving, 49, Utvecklare, Uppsala
 31. Daniel Jernberg, 53, Egenföretagare, Uppsala
Uppsala kommun
0068-14927

Kristna Värdepartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristna Värdepartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Lars Borgström, präst/lärare, 45, Uppsala
 2. Larissa Wickman, läkare, 64, Uppsala
 3. Niko Laxström, företagare, 30, Uppsala
 4. Lars Einarsson, pens. forskningsing., 73, Storvreta
Uppsala kommun
1140-15701

Landsbygdspartiet Oberoende

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Landsbygdspartiet Oberoende
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Claes Littorin, Lantbrukare, Bladåker
 2. Helena Sedvall, Verkstadsarbetare, Rasbo
 3. Yngve Eriksson, Drifttekniker, Vattholma
 4. Krister Ericsson, Produktionsingenjör, Uppsala
 5. Erica Åhström, Fotterapeut, Knutby
 6. Thomas Nordlöv, Förläggare, Järlåsa
 7. Arne Jansson, Koordinator/Deltidsbrandman, Knutby
 8. Luckie Söderholm, Studerande, Vattholma
 9. Peter Vahlqvist, Busschaufför, Björklinge
 10. Fredrik Andersson, Mjölkbonde, Storvreta
 11. Hans Johansson, Pensionär, Svista
 12. Leif Jalmerud, Elkonsult, Edinge
 13. Conny Andersson, Ambulanssjukvårdare, Rasbo
 14. Rune Söderström, Pensionerad lastbilschaufför, Knutby
 15. Birgitta Gregersen Kvist, Undersköterska, Järlåsa
 16. Marianne Fohlström, Pensionär, Uppsala
 17. Anna Karlsson, Regulatory Affairs Manager, Knutby
 18. Åsa Pousette, Medicinsk sekreterare, Bladåker
 19. Stefan Sundstedt, Cateringlastare, Knutby
 20. Kristina Jalmerud, Läkare, Edinge
 21. Peter Hellsing, Distriktschef, Storvreta
 22. Magnus Åhström, Jordbrukare/Deltidsbrandman, Knutby
 23. Ann-Cathrine Littorin, Vårdbiträde, Almunge
 24. Hanna Delawyer, Barnskötare/Frisör, Knutby
 25. Niklas Åhström, Butiksbiträde, Knutby
 26. Gunnar Isaksson, Pensionär, Vänge
 27. Helena Mattsson, Egenföretagare/Fårägare, Björklinge
Uppsala kommun
1011-14408

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Mohamad Hassan, kommunalråd, 46 år
 2. Helena Hedman Skoglund, gymnasielärare, 36 år
 3. Benny Lindholm, tf. kammarrättsassessor, 33 år
 4. Eva Edwardsson, hovrättsråd, 53 år
 5. Anders A. Aronsson, företagare, 64 år
 6. Amanda Kanange, juriststudent, 22 år
 7. Mats Dafnäs, företagare, 69 år
 8. Oscar Matti, lärarstudent, 25 år
 9. Angelique Prinz Blix, projektledare, 54 år
 10. Peter Nordgren, företagare, 69 år
 11. Erica Närlinge, kanslichef, 36 år
 12. Anders Wallin, advokat, 53 år
 13. Susanne Eriksson, verksamhetschef äldreomsorgen, 44 år
 14. Helena Ling, förstelärare, 49 år
 15. Bodil Frick, idrott- och hälsoentreprenör, 42 år
 16. Urban Wästljung, industritjänsteman, 62 år
 17. Thea Andersson, kommunikatör, 27 år
 18. Anita Ericsson, fakultetshandläggare, 64 år
 19. Marmar Moshfeghi, kvinnorättsaktivist, 36 år
 20. Anders Westerlind, projektledare, 51 år
 21. Sofi Lahyani, regionchef, 46 år
 22. Gunnel Borgegård, f.d. direktor, 74 år
 23. Ulla Lovcalic, student, 23 år
 24. Björn Sundin, f.d. adjunkt, 70 år
 25. Leyla Demirel, utredare, 37 år
 26. Camilla Westerborn, civilingenjör, 58 år
 27. Aktar Zaman, integrationskonsult, 65 år
 28. Stojka Lakic, egenföretagare, 66 år
 29. Ing-Marie Hedman, beteendevetare, 67 år
 30. Lars-Johan Edström, högstadielärare, 36 år
 31. Kjell Aleklett, professor emeritus, 73 år
 32. Charlotte Bergendal, internationell handläggare, 41 år
 33. Rebecca Weissmann, stadsplanerare, 37 år
 34. Anders Nordström, folkbildare, 73 år
 35. Ella-Britt Hanslöf, f.d. socialkamrer, 82 år
 36. Karin Lawenius, statsvetare, 50 år
 37. Alf Hanslöf, byggnadsingenjör, 84 år
 38. Erik Norberg, läkare, 77 år
 39. Håkan Marklund, projektledare, 51 år
 40. Johanna Norberg, universitetsadjunkt, 37 år
 41. Niklas Hjelm Smith, tjänsteman, 32 år
 42. Kim Andersson, administratör, 63 år
 43. Per Ekegren, jurist, 42 år
 44. Leif Wernberg, f.d. konsult, 75 år
 45. Janine Bichara, leg. sjuksköterska & företagare, 56 år
 46. Ismail Kamil, universitetslärare, 63 år
 47. Malin Sjöberg Högrell, civilekonom, 46 år
 48. Agneta Simonsson, f.d. egenföretagare, 77 år
Uppsala kommun
0003-15410

LOTTOKRATIN

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

LÅNGEN&CO

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgarresan

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgerlig Samling

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Medborgerlig Samling
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Wilhelm Berndtsson, 27 år yrkesofficer
 2. Pernilla Rosander, 51 år verksamhetskonsult hovslagare
Uppsala kommun
1296-15000

Miljöpartiet de gröna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljöpartiet de gröna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Rickard Malmström, Kommunalråd/gymnasielärare, 50 år, Norby
 2. Linda Eskilsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 43 år, Valsätra
 3. Lars Friberg, Klimat- och energiexpert, 43 år, Luthagen
 4. Helena Nordström-Källström, Forskare AgrDr., 46 år, Rasbokil
 5. Charles Pylad, Pol.mag/politisk sekreterare, 41 år, Sävja
 6. Åsa Strahlemo, Kurator, 48 år, Björklinge
 7. Per Eric Rosén, programmerare, 39 år, Luthagen
 8. Elisabeth Ståhle, konsult, 73 år, Kungsängen
 9. Johan Edstav, Särskild utredare, 51 år, Centrum
 10. Klara Ellström, FoU-sekreterare, 30 år, Kvarngärdet
 11. Bengt Fladvad, Egenföretagare, 72 år, Luthagen
 12. Alice Josephson, Student, 18 år, Sunnersta
 13. Oliver Björklund, Avdelningschef, 23 år, Kåbo
 14. Eva Adler, Fd speciallärare, 68 år, Eriksberg
 15. Salvador Rincon Amat, Arbetsförmedlare, 40 år, Lövstalöt
 16. Andrea Byding, Studerande, 21, Flogsta
 17. Erik Apel, Politisk sekreterare, 31 år, Årsta
 18. Tarja Onegård, Projektkoordinator, 47 år, Bälinge
 19. Warren Kunce, Biolog, 32 år, Gottsunda
 20. Susanne Engström, Universitetslektor, 56 år, Kvarngärdet
 21. Lennart Köhler, Företagare, 47 år, Centrum
 22. Susanna Tuvemo Johnson, Fysioterapeut/universitetsadjunkt, 54 år, Luthagen
 23. Mattias Ekberg, Socionom, 28 år, Almunge
 24. Sanna Sundvall, Student, 31 år, Centrum
 25. Ahmad Orfali, Egenföretagare, 60 år, Kvarngärdet
 26. Thess Lorin, Barnskötare, 22 år, Stenhagen
 27. Jonas Andersson, Processingenjör, 29 år, Flogsta
 28. Küllike Montgomery, Tidigare museichef, 75 år, Fålhagen
 29. Fredrik Leijerstam, Allmänläkare, 49 år, Svartbäcken
 30. Lene Schill, Studerande/verksamhetsutvecklare, 41 år, Årsta
 31. Finn Hedman, Receptionist, 49 år, Ekeby
 32. Ida Sylwan, Civilingenjör, 34 år, Kvarngärdet
 33. Trond Svendsen, Civilingenjör, 61 år, Gottsunda
 34. Kerstin Lundberg, Fil.kand, 75 år, Fjärdingen
 35. Paul Eskilsson, Jurist, 41 år, Valsätra
 36. Siw Björkgren, Agronom, 72 år, Löten
 37. Joachim Höggren, Politisk sekreterare, 26 år, Fålhagen
 38. Pia-Maria Ivarsson, Universitetslektor, 61 år, Tunabackar
 39. Terence Hongslo, Civilingenjör, 69 år, Kåbo
 40. Ida Netzel, Anställd i Försvarsmakten, 33 år, Årsta
 41. Jan Hagerlid, Pensionär, 71, Stabby
 42. Celina Hongslo, Lärare, 31 år, Sala backe
 43. Andreas Lindholm, Lärare, 35 år, Stenhagen
 44. Åsa Ljusenius, Kommunikatör, 32 år, Sala backe
Uppsala kommun
0055-15015

Moderaterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Fredrik Ahlstedt, 50 år, Kommunalråd, Uppsala
 2. Therez Olsson, 35 år, Kommunalråd, Vänge
 3. Alexandra Steinholtz, 29 år, Jurist, Uppsala
 4. Christopher Lagerqvist, 42 år, Forskare, Uppsala
 5. Marta Obminska, 39 år, Riksdagsledamot, Uppsala
 6. Magnus Åkerman, 61 år, Civilekonom, Uppsala
 7. Cecilia Forss, 70 år, Pensionär, Uppsala
 8. Markus Lagerquist, 49 år, Politiskt sakkunnig, Uppsala
 9. Mats Gyllander, 59 år, Officer, Uppsala
 10. Madeleine Andersson, 47 år, Idrottsutvecklare, Uppsala
 11. Carolina Bringborn, 43 år, Administrativ chef, Uppsala
 12. Anna-Karin Westerlund, 69 år, 1:e arkivarie, Uppsala
 13. Robin Kronvall, 40 år, Ekonomiansvarig, Uppsala
 14. Carolina Zandén, 31 år, Borgarrådssekreterare, Uppsala
 15. Fredrik Hultman, 25 år, Student, Uppsala
 16. Gunnar Hedberg, 70 år, F.d. kommunalråd, Uppsala
 17. Roine Thunberg, 57 år, Reservdelsman, Alunda
 18. Inger Söderberg, 74 år, Pensionerad rektor, Uppsala
 19. Arne Sandemo, 60 år, Kommunikationskonsult, Uppsala
 20. Bekir Jusufbasic, 49 år, Egen företagare, Uppsala
 21. Lars Harlin, 59 år, VD/ekonom, Storvreta
 22. Vivianne Eriksson, 76 år, Egen företagare, Uppsala
 23. Stig Rådahl, 72 år, F.d. bitr. rektor, Uppsala
 24. Mats Hansén, 51 år, Rektor, Uppsala
 25. Maria Jansson, 54 år, Kyrkvaktmästare, Knutby
 26. Mathias Kullberg, 46 år, Civilingenjör, Uppsala
 27. Maria Petersson, 68 år, Pensionär, Uppsala
 28. Hannes Beckman, 34 år, Jurist, Storvreta
 29. Johan Ridenfeldt, 36 år, Banktjänsteman, Uppsala
 30. Malin Ahlström, 44 år, Bygglovsadministratör, Uppsala
 31. Thomas Tjäder, 69 år, F.r. säk.politisk rådgivare, Uppsala
 32. John Manders, 21 år, Studerande, Storvreta
 33. Sten Storgärds, 23 år, Jur stud, Uppsala
 34. Per Davidsson, 68 år, Pensionär, Uppsala
 35. Inger Liljeberg Kjelsson, 59 år, Köksbiträde, Almunge
 36. Gazang Bradosti, 29 år, Jurist , Uppsala
 37. Mårten Blix, 52 år, Jur. kand., Uppsala
 38. Lise-Lotte Argulander, 53 år, Jur. kand. , Uppsala
 39. Lars Tufvesson, 63 år, Civilekonom, Uppsala
 40. Håkan Tribell, 40 år, Talskrivare, Uppsala
 41. Josefine Andersson, 30 år, Forskare, Storvreta
 42. Tobias Hägglund, 39 år, Handelspolitiskt sakkunnig, Uppsala
 43. Anders Karlberg, 74 år, F d. kyrkojurist, Uppsala
 44. Margareta Fernberg, 67 år, Projektledare, Uppsala
 45. Jukka Saario, 47 år, Entreprenör, Uppsala
 46. Michael Holtorf, 29 år, Studerande, Uppsala
 47. Hélène Brodin Rheindorf, 58 år, Chefssekreterare, Uppsala
 48. Carl Filip Trolle Hjälte, 22 år, Agronomie stud., Uppsala
 49. Adrian Ribbing, 25 år, Studerande, Uppsala
 50. Åse Karlsson, 57 år, Egen företagare, Uppsala
 51. Peter Eklund, 67 år, Civilingenjör, Uppsala
 52. Amanda Skårner, 27 år, Juriststuderande, Uppsala
 53. Mohammad Jashim Uddin, 39 år, Företagare, Uppsala
 54. Fredrik Björkman, 50 år, Officer, Uppsala
 55. Gunilla Söderman, 72 år, Lärare, Uppsala
 56. Mats Wurmbach, 40 år, IT-specialist, Uppsala
 57. Martin Talay, 64 år, Marknadsekonom, Uppsala
 58. Johan Blomqvist, 42 år, El-projektör, Uppsala
 59. Maris Rasul, 40 år, Tjänsteman, Uppsala
 60. Diderick Velthoen, 57 år, Miljöjurist, Uppsala
 61. Ulf Åström, 51 år, Banktjänsteman, Uppsala
Uppsala kommun
0001-13341

Modern Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nordiska motståndsrörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Norrlandspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NPP Nya Pensions Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

numen kärlekspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya bjornska partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

nya Ny Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NY REFORM

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Papepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Partiet Folkomröstning

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Piratpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Piratpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Aeona Faramond, 28, Personlig assistent
 2. Elin Andersson, 25
 3. Fredrik Appelkvist, 30, Kulturentusiast
Uppsala kommun
0524-15112

POPULISTERNA

Ingen valsedel har beställts.

Följande kandidater har samtyckt till kandidatur:

 • Eriksson, Mikael, Uppsala

Raggarpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Reformist Neutral Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Rosa Drömmar

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sjöbopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Skolpartiet Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SKÅNEPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sociala Partiet (SP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SOCIALLIBERALERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Spektral demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Svensk Jobbdemokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverigedemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Simon Alm, 28, regionråd, Skyttorp
 2. David Perez, 28, ekonom, centrum
 3. Lisen Burmeister, 40, fil. kand. biologi, Björklinge
 4. Linnea Bjuhr, 22, politisk sekreterare, Skyttorp
 5. Rebecka Tyrheim, 18, student, Funbo
 6. Anders Sehlin, 72, f.d. it-manager, Eriksberg
 7. Roger Thelander, 52, företagare, Eriksberg
 8. Knut Godskesen, 54, översättare, Årsta
 9. Alexander von Uckermann, 24, personalvetare, Storvreta
 10. Simon Pettersson, 29, frilansjournalist, Tunabackar
 11. Kent Kumpula, 43, entreprenör, Stavby
 12. Torbjörn Westerlund, 46, universitetslektor, Gottsunda
 13. Jan Jansson, 67, f.d. försäkringsförmedlare, Luthagen
 14. Mike Tutsch, 64, officer, Herrhagen
 15. Nora Svenonius, 25, vårdbiträde, Tunabackar
 16. Ivan Alm, 26, fastighetsskötare, Gränby
 17. Bennie Bergkvist, 41, besiktningstekniker, Stavby
 18. Tommy Larsson, 72, ingenjör, Vattholma
 19. Reio Roosi, 53, VD i transportföretag, Sävja
 20. Jasmine Bengtsar, 56, redovisningsekonom, Knutby
 21. Haroon Bayani, 25, student, Kvarngärdet
 22. Christina Säfström, 68, skötare, Nyby
 23. Anneli Persson, 50, arbetshandledare, Sävja
 24. Christer Olsson, 63, tandläkare, Salabacke
 25. Thomas Kindström, 61, officer, Viksta
 26. Inga Britt Hedlund, 79, entreprenör, Sävja
 27. Johan Andersson, 48, student, Gränby
 28. Kim Holmberg, 20, markarbetare, Vattholma
 29. Niklas Ernstedt, 52, styckmästare, Salabacke
 30. Börje Wängelin, 66, tekniker, Dalby
 31. Jan-Olov Råman, 69, civilekonom, Stenhagen
 32. Oscar Haglund, 28, operatör, Kvarngärdet
 33. Joakim Zetterström, 31, systemkonsult, Kvarngärdet
 34. Peter Thun, 54, miljöarbetare, Sävja
 35. Tommy Öhlund, 55, personalhanterare, Kvarngärdet
 36. Peter Bytar, 61, fastighetsmäklare, Fålhagen
 37. Magnus Törne, 44, tryckare, Fålhagen
Uppsala kommun
0110-13345

Sverigepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Henrik Gustavsson, lärare
 2. Sahand Fayzi, bilmekaniker
 3. Patrik Lindh, trädgårdsmästare
 4. Kurt Sörensen, pensionär
 5. Marina Weilguni, översättare
 6. Johannes Ståhlnacke, lärare
 7. Filip Sörensen, butiksarbetare
 8. Alexander Patris, sjuksköterska
 9. Fredrik Gustafsson, boendestödjare
 10. Andreas Sörensen, lärare
Uppsala kommun
1063-15532

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Technopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Tryggare Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

TRYGGHETSPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

VALDI2018

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Valsamverkanspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Visiona

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vi Socialkonservativa

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vårt land - Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vägvalet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vänsterpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Tobias Smedberg, 40, småföretagare, Vårdsätra
 2. Hanna Victoria Mörck, 38, affärsutvecklare, Innerstaden
 3. Karolin Lundström, 40, socialsekreterare, Rackarberget
 4. Torbjörn Björlund, 60, fritidspedagog, Rosendal
 5. Edip Akay, 52, barnskötare/modermålspedagog, Gottsunda
 6. Ingela Ekrelius, 63, undersköterska, Ekeby
 7. Magne Björklund, 27, studerande, Kåbo
 8. Therese Rhann, 46, journalist, Svartbäcken
 9. Lalla Andersson, 62, förskollärare, Hågaby
 10. Marlene Larsson, 46, undersköterska, Innerstaden
 11. Florian Burmeister, 45, översättare, Nybygård
 12. Anette Fisher, 67, agronom, Luthagen
 13. Per-Olof Forsblom, 71, pensionär/ fd socialchef, Gottsunda
 14. Andrea Karnekvist, 59, undersköterska, Vattholma
 15. Artemis Lumarker, 20, studerande, Innerstaden
 16. Milo Häggkvist, 18, studerande, Kvarnbo
 17. Daniel Rogozinski, 31, lärare, Storvreta
 18. Alexandra Valdez, 43, pedagog/fackligt aktiv, Svartbäcken
 19. Per Ström, 63, socialchef/leg sjukgymnast, Gamla Uppsala
 20. Aynur Beydogan, 62, lokalvårdare/kontaktperson, Kvarngärdet
 21. Philip Wargert, 30, industriarbetare, Gränby
 22. Anna Bergström, 38, lokförare/fackligt aktiv, Årsta
 23. Veronica Grohs, 41, boendeassistent LSS/fackligt förtroendevald, Sävja
 24. Carola Carlsson, 51, studerande/busschaufför, Alunda
 25. Salam Kadirzada, 36, Gottsunda
 26. Michelle Andersson Thatal, 19, studerande, Storvreta
 27. Monica Lindgren Petersson, 64, uppdragsstrateg, Ekeby
 28. Ali Akis, 41, sociolog/poet, Innerstaden
 29. Tobias Nordqvist, 41, statistiker, Årsta
 30. Börje Lindblom, 51, tidningsbud, Luthagen
 31. Gunnar Kullgren, 69, pensionerad professor/överläkare, Almunge
 32. Javiera Cifuentes, 45, administratör, Ekeby
 33. Kjell Haglund, 70, pensionär, Järlåsa
 34. Alexandra D'Urso, 37, pedagogisk utvecklare, Nyby
 35. Lisa Skiöld, 43, lokalt barnombud, Vattholma
 36. Pia Sandqvist, 64, socionom, Luthagen
 37. Carl Åborg, 66, leg. psykolog, Innerstaden
 38. Anja Karinsdotter, 32, kurator, Storvreta
 39. Nadja Boucheloukh, 59, förskollärare, Gottsunda
 40. Martin Holmberg, 60, studievägledare, Stenhagen
 41. Thorsten Rehn, 59, utredare, Gamla Uppsala
 42. Ingrid Nordlander, 65, pensionär, Luthagen
 43. Tove Fraurud, 37, lärare, Eriksberg
 44. Lennart Larsson, 65, universitetslektor, Gränby
 45. Anna-Lena Mehlstrand, 69, pensionär/studievägledare, Luthagen
 46. Ulla-Stina Claesson, 60, förskollärare, Norby
 47. Karin Bennemo, 61, undersköterska, Innerstaden
Uppsala kommun
0005-15111

Äkta demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Ändrings partiet revolution

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

20% skattepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

http://www.val.se