2018-09-09 18:30:15

Val till kommunfullmäktige i Gullspång - Partier och valsedlar

Här är de partier som anmält deltagande.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Allians för Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Carina Gullberg, Otterbäcken, 54, Studie- och yrkesvägledare
 2. Monica Hall Fornander, Gårdsjö, 62, Vårdlärare
 3. Jan Hassel, Gullspång, 49, Sjuksköterska i ambulans
 4. Anja Nyström, Gullspång, 45, Boendeassistent
 5. Per-Arne Brandberg, Skagersvik, 60, Processadministratör
 6. Ann-Christin Erlandsson, Gullspång, 57, Undersköterska
 7. Roger Wiking, Hova, 72, Pensionär
 8. Reine Hilding, Gullspång, 53, Stuveriarbetare
 9. Evelina Eriksson, Södra Råda, 30, Undersköterska
 10. Monika Högberg, Skagersvik, 64, Arbetsmarknadskonsulent
 11. Margitha Dagobert, Gullspång, 62, Demensundersköterska
 12. Lars-Göran Ytterberg, Hova, 75, Pensionär
 13. Suzanne Michaelsen Gunnarsson, Gullspång, 64, Pensionär
 14. Kristoffer Alexandersson, Gullspång, 23, Maskinist
 15. Ghada Najm, Gullspång, 56, Boendeassistent
 16. Christian Carlström, Gullspång, 60, Pensionär
 17. Abdalla Idris, Gullspång, 54, Personlig assistent
 18. Ulf Nilsson, Otterbäcken, 70, Pensionär
 19. Pia Zimmerman, Gullspång, 54, Förtidspensionär
 20. Gasmend Vukaj, Gullspång, 24, Folkhälsovetare
 21. Sven-Erik Roslund, Hova, 74, Pensionär
 22. Annika Granath, Gullspång, 69, Pensionär
 23. Gun Svensson, Hova, 81, Pensionär
 24. Peter Edén, Gårdsjö, 50, Vårdare
 25. Catharina Tina Johansson, Gullspång, 55, Distriktsköterska
 26. Dila Vukaj, Gullspång, 46, Undersköterska
 27. Barbro Roslund, Hova, 71, Pensionär
 28. Odd Karlsson, Gullspång, 45, Vårdare
 29. Jimmy Gustafsson, Gullspång, 49, Förtidspensionär
 30. Lars Pettersson, Skagersvik, 57, Lantarbetare
 31. Marina Blomqvist, Hova, 52, Undersköterska
 32. Mattias Karlsson, Skagersvik, 49, Smältverksarbetare
 33. Keijo Wedin, Otterbäcken, 54, Mekaniker
 34. Matti Niiranen, Gullspång, 72, Pensionär
 35. Roland Vallin, Otterbäcken, 77, Pensionär
 36. Martin Stenberg, Otterbäcken, 71, Pensionär
 37. Annika Johansson, Hova, 48, Socialpedagog
 38. Wolfgang Brauer, Skagersvik, 54, Kock
 39. Inga-Lill Kjellgren, Gullspång, 71, Pensionär
 40. Markus Karlsson, Skagersvik, 39, Egenföretagare
 41. Jonaz Johansson, Hova, 43, Industriarbetare
 42. Elisabet Elg, Skagersvik, 66, Psykiatrisjuksköterska
 43. Olov Sandegård, Skagersvik, 69, Pensionär
 44. Stig-Åke Hilding, Skagersvik, 69, Pensionär
 45. Sirkka Rickardsson, Hova, 74, Pensionär
 46. Laila Gustavsson, Södra Råda, 72, Pensionär
Gullspång
0002-12240

ASYL.NUPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Basinkomstpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Bg-Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Centerpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Centerpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Bo Hagström, Gårdsjö
 2. Kjell Lindholm, Gullspång
 3. Maritha Hagström, Gårdsjö
 4. Torbjörn Jansson, Hova
 5. Julia J Svensson, Södra Råda
 6. Roland Karlsson, Hova
 7. Albert Eriksson, Södra Råda
 8. Anders Levahn, Hova
 9. Sören Olofsson, Gårdsjö
 10. Andreas Svensson, Södra Råda
 11. Helena Svensson, Hova
 12. Else-Marie Hägerstrand, Södra Råda
 13. Mats Johansson, Torsvid
 14. Yvonne Molinder, Gullspång
 15. Jörgen Jansson, Hova
 16. Jan Evertson, Gullspång
 17. Bertil Andersson, Gullspång
 18. Åke Andersson, Hova
Gullspång
0004-11831

Common sense in Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokraterna i Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratirörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokrati Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Det nya partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Direktdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Feministiskt initiativ

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Feministiskt initiativ
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Stefan Skärlund, Gymnasielärare/Skådespelare
 2. Sarah Johansson, Stödpedagog
 3. Lii Bergman, Snickare/Egenföretagare
 4. Cecilia Gustavsson, Ungdomsvägledare
 5. Elis Öquist Bergman, Personlig assistent
 6. Maria von Krusenstierna, Föreståndare EKB
 7. Annica Bengtzing, Förbundschef
 8. Isabel von Krusenstierna, Studerande
 9. Hanna Jansson, Miljöstrateg MTG
 10. Johanna Svensson, Bibliotekarie
Gullspång
0532-13745

Final Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

FN Parti art: 27

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkhemmet Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkstyret

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Generation Utveckling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Gula Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Humandemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iGov.Direct®

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Initiativet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP!

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Klassiskt liberala partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kosmopolitiska Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristna Värdepartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristna Värdepartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Linnea Einmaa, Biblioteksassistent, 45, Hova
Gullspång
1140-15839

Landsbygdspartiet Oberoende

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Nour Beyed, 56 Integrationssamordnare
 2. Nillan Ramberg Kardéus, 57 Legitimerad Lärare
 3. Hawar Bazyan, 38 Lärare
 4. Idris Zain, 32 Maskinförare
 5. Mike Difrakhsh, 56 Egenföretagare
 6. Annica Difrakhsh, 38
 7. Elias Esber, 58 Integrationskonsult
 8. Saed Zain, 33 Boendeassistent
 9. Homeira Qazizadeh, 26 Student
 10. Carina Andersson, 61 Familjepedagog
 11. Ola Almasri, 29
 12. Khalid Mahmoud Salih, 23 Student
 13. Morshed Mohammed Omar, 31 Student
 14. Mohammed Hassen, 18 Student
 15. Elham Atmani, 32
 16. Mawyea Ishag, 21 Fabriksarbetare
 17. Wassem Alawad, 30 Studiehandledare
 18. Benjamin Kastrati, 20 Behandlingsassistent
 19. Sari Alhamdi, 30 Studiehandledare
 20. Anita Ahlgren, 75 Socionom
Gullspång
0003-12105

LOTTOKRATIN

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

LÅNGEN&CO

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgarresan

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgerlig Samling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Miljöpartiet de gröna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljöpartiet de gröna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Doris Karlsson, 60 år, Sjuksköterska/Lärare, Gullspång
 2. Christer Eriksson, Pensionär, Gullspång
Gullspång
0055-12651

Moderaterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Björn Thodenius, 54, Melltorp
 2. Maria Gustafsson, 57, Otterbäcken
 3. Victor Albertsson Tidestedt, 22, Gårdsjö
 4. Kerstin Isaksson, 63, Hova
 5. Eric Mellberg, 70, Skagersvik
 6. Monica Joby, 54, Lilla Hederna
 7. Pontus Strid, 21, Björstorp
 8. Torbjörn Lööf, 71, Otterbäcken
 9. Alexander Olofsson, 20, Åsebol
 10. Kerstin Bäckerbo, 54, Nunnestad
 11. Anders Andersson, 60, Fårbacken
 12. Per Rang, 54, Storhult
 13. Therese Gustavsson, 42, Flenstad
 14. Gunnar Bohlin, 71, Nuttebo
 15. Pär Rittsel, 72, Hova
 16. Lennart Johnsson, 81, Hova
 17. Annicka Johansson, 69, Gårdsjö
 18. Emil Jansson, 34, Grimstorp
 19. Matilda Fröjd, 33, Gullspång
 20. Svante Syk, 62, Bråta
 21. Sofie Björnberg, 23, Tefällan
 22. Leif Dehlén, 68, Bondetorp
 23. Helen Frisk, 54, Kroppfjell
 24. Stefan Karlsson, 48, Bråta
 25. Ulrik Larsson, 48, Ingelstorp
 26. Patrik Holmberg, 47, Rudbäcksdal
 27. Harriet Persson, 68, Hova
 28. Ingemar Joby, 55, Lilla Hederna
 29. Rikard Frisk, 53, Kroppfjell
 30. Tommy Bergsten, 66, Otterbäcken
 31. Margareta Ros, 72, Årås
 32. Jan Persson, 77, Hova
Gullspång
0001-14315

Modern Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nordiska motståndsrörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Norrlandspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NPP Nya Pensions Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

numen kärlekspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya bjornska partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

nya Ny Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NY REFORM

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Papepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Partiet Folkomröstning

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Piratpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

POPULISTERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Raggarpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Reformist Neutral Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Regionens framtid

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Rosa Drömmar

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

RÄTT VÄG för Gullspångs kommun

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

RÄTT VÄG för Gullspångs kommun

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Hans Göran Larsson, f.d Kommunalråd, Gullspång
 2. Bengt-Olov Hansson, Företagare, Otterbäcken
 3. Per Arne Olofsson, Byggnadsingenjör, Otterbäcken
 4. Ingvar Claesson, Ingenjör, Hova
 5. Per Eriksson, Processoperatör, Råglanda
 6. Emil Andersson, Säljare, Vattenberg S.Råda
 7. Lars "Lången" Johansson, Pensionär, Gullspång
 8. Jerry Gustavsson, Fastighetsskötare, Gunnarstorp
 9. Sören Engström, Entreprenör, Alön Gullspång
Gullspång
1222-15824

Seniorpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sjöbopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Skolpartiet Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SKÅNEPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sociala Partiet (SP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SOCIALLIBERALERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Spektral demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Svensk Jobbdemokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Karl Schwed, 58 år, Egenföretagare
 2. Lennart Ardemo, 76 år, Lantbrukare
 3. Frank Ludvigsson, 70 år, F.d. statstjänsteman
 4. Stig Svensson, 89 år, Pensionär
 5. Lars Forsström, 73 år, Entreprenör
Gullspång
0110-15453
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Frank Ludvigsson, 70 år, f.d. statstjänsteman
 2. Lennart Ardemo, 76 år, lantbrukare
 3. Stig Svensson, 89 år, pensionär
 4. Lars Forsström, 73 år, entreprenör
 5. Gudrun Sjöberg, 68, ekonom
Gullspång
0110-15745

Utöver ovanstående har följande kandidater samtyckt till kandidatur:

 • Törfalk, Britt-Marie, Gullspång

Sverigepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Technopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Tryggare Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

TRYGGHETSPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

VALDI2018

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Valsamverkanspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Visiona

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vi Socialkonservativa

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vårt land - Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vägvalet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vänsterpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Maria Smedberg, Lärare
Gullspång
0005-13653

Äkta demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Ändrings partiet revolution

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

20% skattepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

http://www.val.se