2018-09-09 18:30:15

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Partier och valsedlar

Här är de partier som anmält deltagande.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Allians för Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Miguel Odhner, Utbildningschef, Harestad
 2. Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby
 3. Assar Wixe, Studerande, Kungälv
 4. Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv
 5. Johan Holmberg, Lärare, Harestad
 6. Pia Gillerstedt, Arkeologistuderande, Kungälv
 7. Jonas Andersson, Ingenjör, Kungälv
 8. Linda Åshamre, Lärare, Kungälv
 9. Nils Carlson, Hotellägare, Marstrand
 10. Susanne Jönsson, Undersköterska, Kärna
 11. Fredrik Schandorff, Föreståndare, Kungälv
 12. Helén Byström, Barnskötare, Kungälv
 13. Lennart Martinsson, Kyrkogårdsarbetare, Romelanda
 14. Ulrika Winblad, Personlig assistent, Kungälv
 15. Bernt Lundborg, Fd. Snickare, Kungälv
 16. Birgitta Jähnke, Distributör, Kungälv
 17. Lars-Gunnar Andersson, Posttjänsteman, Ytterby
 18. Maria Steen, HR-administratör, Kungälv
 19. Leif Håkansson, Ombudsman, Kungälv
 20. Mona Haugland, S.t Undersköterska, Kungälv
 21. Billy Kaldemark, Chaufför, Hålta
 22. Ulla Johansson, Pensionär, Marstrand
 23. Fredrik Gullbrantz, Affärsbiträde, Ytterby
 24. Ulrica Brogren, Lärare för yngre åldrar, Kungälv
 25. Parker Ayewubo, Behandlingsassistent, Kungälv
 26. Emmy Hansson, Restaurangbiträde, Studerande, Kungälv
 27. Mats Frisell, Pensionär, Romelanda
 28. Kathrine Månsson, Tulltjänsteman, Ytterby
 29. Tomas Emanuelsson, Ombudsman Byggnads, Ytterby
 30. Kristina Svärd Johansson, Speciallärare, Harestad
 31. Maria Sparringsjö, Personalhandläggare, Ytterby
 32. Niklas Göransson, Säljare, Hålta
 33. Camilla Haag, Undersköterska, Kungälv
 34. Liban Wehlie, Biokemist, Kungälv
 35. Medina Grbic´, Sjukpensionär, Kareby
 36. Ove Johansson Winblad, Tapetsör, Kungälv
 37. Yvonne Byberg, Fd. Undersköterska, Kungälv
 38. Mikael Hedström, Industriarbetare, Kungälv
 39. Linda Lengstrand, Undersköterska, Kärna
 40. Björn Brogren, Metallarbetare, Kungälv
 41. Carina Emanuelsson, Gruppchef, Ytterby
 42. Peter Gustafsson, Truckförare, Ytterby
 43. Isabella Brogren, Undersköterska, Kungälv
 44. Anders Lökholm, Glasmästare, Kärna
 45. Inkeri Håkansson, Pensionär, Kungälv
 46. Joakim Ericson, Lantmästare, Kungälv
 47. Maria Jansson, Manufacturing Engineer, Kärna
 48. Kjell-Åke Åkesson, Föreningslivet, Kungälv
 49. Gun Abrahamsson, ML Forskningslaborant, Kungälv
 50. Bert Bohlin, Pensionär, Kareby
 51. Jeanette Johansson, Vårdbiträde, Kungälv
 52. Bengt Å. Andersson, Kemist, Harestad
 53. Carin Gerefalk, Materialkoordinator, Kärna
 54. Ulf Österman, Fd. Hantverkare, Harestad
 55. Marie Skruf, Boendestödjare, Lycke
 56. Mona-Britt Gillerstedt, Fd. Distriktssköterska, Kungälv
 57. Helene Ljungkvist, Lärare, Marstrand
 58. Paula Eklund, Kommunikatör, Ytterby
 59. Lena Schandorff, Pensionär, Kungälv
Kungälv
0002-13422

ASYL.NUPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Basinkomstpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Bg-Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Centerpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Centerpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Ove Wiktorsson, snickare, Romelanda
 2. Lena Bjurström, kreatör, Kungälv
 3. Patrik Renström, energiexpert, Lycke
 4. Jenny Alvstråle, entreprenör, Tjuvkil
 5. Hans Torwald, lärare, Kungälv
 6. Kenneth Frii, ingenjör, Kungälv
 7. Anders Johansson, planeringsstrateg, Harestad
 8. Kurt Olsson, posttjänsteman, Solberga
 9. Ronny Persson, ITchef, Kungälv
 10. Isabella Carneström Edman, jurist, Kärna
 11. Barbro Franksson, kock, Hålta
 12. Lennart Kristiansson, ekonom, Hålta
 13. Rose-Marie Stenman, pensionär, Marstrand
 14. Gunnar Arnesson, landsbygdsföretagare, Kode
 15. Kent Bengtsson, ekonom, Kungälv
 16. Dane Carlsson, lantbrukare, Kareby
 17. Birgitta Larsson, pensionär, Kärna
 18. Roger Boström, företagare, Kungälv
 19. Monica Larsson, barnskötare, Kode
 20. Lilian Kristiansson, pensionär, Kärna
 21. Martin Gustavsson, filosofie doktor, Hålta
Kungälv
0004-13357

Common sense in Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokraterna i Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratirörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokrati Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Det nya partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Direktdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Feministiskt initiativ

Ingen valsedel har beställts.

Följande kandidater har samtyckt till kandidatur:

 • Svensson, Maria, Kungälv

Final Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

FN Parti art: 27

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkhemmet Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkstyret

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Generation Utveckling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Gula Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Humandemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iGov.Direct®

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Initiativet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP!

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Klassiskt liberala partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kosmopolitiska Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Gun-Marie Daun, 59 år, Kungälv
 2. Lars Pehrson, 52 år, Kärna
 3. Anne-Christin Engwall, 71 år, Kungälv
 4. Fredrik Daun, 35 år, Kungälv
 5. Ilona Waern, 58 år, Kungälv
 6. Fredric Thomasson, 58 år, Kungälv
 7. Emilia Forslund, 45 år, Romelanda
 8. Erik Pilbom, 32 år, Kärna
 9. Johanna Salekärr, 35 år, Kärna
 10. Stig Jarlby, 74 år, Kungälv
 11. Tord Nordblom, 69 år, Ytterby
 12. Johan Björnhager, 21 år, Marstrand
 13. Anders Persson, 55 år, Marstrand
 14. Hanna Daun Arehammar, 20 år, Kungälv
 15. Madelene Daun, 31 år, Kungälv
Kungälv
0068-14214

Kristna Värdepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Landsbygdspartiet Oberoende

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Elisabeth Mattsson, 50, lärare, Marstrand
 2. Jan Tollesson, 52, verksamhetsutvecklare, Kungälv
 3. Matilda Jansson, 36, utvecklingsledare, Kungälv
 4. Thomas Loong, 55, inköpare, Komarken
 5. Cecilia Olsson, 43, lärare, Ytterby
 6. Pierre Rehnlund, 69, f.d. bankdirektör, Sundhammar
 7. Kerstin Petersson, 77, pensionär, Kungälv
 8. Nina Ström, 34, säkerhetssamordnare, Komarken
 9. Oscar Jansson, 22, studerade, Kungälv
 10. Madeleine Ytterstedt, 31, socialpedagog, Kareby
 11. Henrik Rudolvsson, 51, ekonom, Kungälv
 12. Claes Andersson, 74, civilingenjör, Harestad
 13. Alva Mattsson, 21, studerande, Marstrand
 14. Christer Mohlin, 77, egenföretagare, Hålta
 15. Kent Börjesson, 72, konstruktör, Kungälv
 16. Lizette Birgersson, 34, konsult, Romelanda
 17. Kjell Svensson, 76, byggkonsult, Kungälv
 18. Royne Steinsson, 71, företagare, Komarken
 19. Terje Bjönness, 77, läkare, Kungälv
 20. Håkan Jansson, 44, lärare, Kungälv
 21. Inger Rasmusson, 81, sektionschef, Kungälv
 22. Erik Ekman, 55, affärsutvecklare, Ytterby
 23. Göran Oskarsson, 78, ingenjör, Kareby
Kungälv
0003-14459

LOTTOKRATIN

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

LÅNGEN&CO

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgarresan

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgerlig Samling

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Medborgerlig Samling
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Marcus Rise, 36 IT-konsult Romelanda
Kungälv
1296-14353

Miljöpartiet de gröna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljöpartiet de gröna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Maria Kjellberg, 47 år, Tjuvkil
 2. Lennart Wennerblom, 73 år, Överön
 3. Lottie Lord, 64 år, Svartedalen
 4. Erik Martinsson, 59 år, Toreby
 5. Kent Aulin, 76 år, Kärna
 6. Göran Ragndahl, 76 år, Kungälv
 7. Mikael Lunneblad, 42 år, Ytterby
 8. Eric Zinn, 42 år, Ytterby
Kungälv
0055-12840

Moderaterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Anders Holmensköld, 50, Kommunalråd, Tjuvkil
 2. Anna Vedin, 52, Elevassistent, Marstrand
 3. Thomas Alpner, 53, Projektledare, Romelanda
 4. Sara Regnell, 25, Undersköterska, Kungälv
 5. Marcus Adiels, 47, Logistikkonsult, Kode
 6. Patrik Ryberg, 26, Administratör, Romelanda
 7. Charlotta Windeman, 52, Behandlingsassistent, Kode
 8. Gustav Meuller, 27, Ekonom, Kungälv
 9. Monica Haraldsson, 61, Egen företagare, Romelanda
 10. Robert Syrén, 51, Handläggare, Kungälv
 11. Bella Banehag, 48, Customer Relations Manager, Kungälv
 12. Peter Harrysson, 48, Sjökapten, Ytterby
 13. Christina Carlsson, 62, Leg.Gymnasielärare Ek/Jur, Kungälv
 14. Bo M Franzon, 61, Produktchef, Kungälv
 15. Lennart Jonsson, 67, Leg.Lärare, Kungälv
 16. Roberth Österman, 54, Brandman , Marstrand
 17. Marie-Louise Thor, 57, Leg.Lärare, Kungälv
 18. Simon Pasula, 18, Studerande, Kungälv
 19. Björn Hernius, 59, Tillståndshandläggare, Kungälv
 20. Britta Malmberg, 60, Konsult, Hålta
 21. Göran Christiansson, 69, Civilingenjör, Kode
 22. Sven-Erik Nilsson, 56, Vaktmästare, Kode
 23. Michael Hennler, 42, Undersköterska, Kungälv
 24. Maths Haraldsson, 60, Field sales rep, Romelanda
 25. Isabelle Örtgren, 29, Sjuksköterka, Tjuvkil
 26. Björn Holm, 43, Sjöingengör, Kode
 27. Lars Windeman, 53, Inköpare, Kode
 28. Torbjörn Kvarefelt, 53, Näringslivsutvecklare, Ytterby
 29. Olle Bo Ivarson, 78, Pensionär, Kungälv
 30. Ann Christin Adiels, 69, fd.Lärare, Kode
 31. Lennart Nodby, 62, Fsg Chef, Kungälv
 32. Jocke Segerlund, 48, Oneline specialist, Ytterby
 33. Sara Adelved, 73, Förskolärare, Ytterby
 34. Erik Alpner, 23, Teologi studerande, Kungälv
 35. Petter Vedin, 54, Målare, Marstrand
 36. Annika Tännström, 52, Regionråd, Kungälv
 37. Ingemar Bengtsson, 63, , Marstrand
 38. Else Langkilde, 70, Konstnär, Marstrand
 39. Tommy Ohlsson, 72, Direktör, Kode
 40. Ann-Mari Zackrisson, 79, Speciallärare, Kode
Kungälv
0001-14329
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Anders Holmensköld, 50, Kommunalråd, Tjuvkil
 2. Anna Vedin, 52, Elevassistent, Marstrand
 3. Thomas Alpner, 53, Projektledare, Romelanda
 4. Sara Regnell, 25, Undersköterska, Kungälv
 5. Marcus Adiels, 47, Logistikkonsult, Kode
 6. Patrik Ryberg, 26, Administratör, Romelanda
 7. Charlotta Windeman, 52, Behandlingsassistent, Kode
 8. Gustav Meuller, 27, Ekonom, Kungälv
 9. Monica Haraldsson, 61, Egen företagare, Romelanda
 10. Robert Syrén, 51, Handläggare, Kungälv
 11. Bella Banehag, 48, Customer Relations Manager, Kungälv
 12. Peter Harrysson, 48, Sjökapten, Ytterby
 13. Christina Carlsson, 62, Leg.Gymnasielärare Ek/Jur, Kungälv
 14. Bo M Franzon, 61, Produktchef, Kungälv
 15. Lennart Jonsson, 67, Leg.Lärare, Kungälv
 16. Roberth Österman, 54, Brandman , Marstrand
 17. Marie-Louise Thor, 57, Leg.Lärare, Kungälv
 18. Simon Pasula, 18, Studerande, Kungälv
 19. Björn Hernius, 59, Tillståndshandläggare, Kungälv
 20. Britta Malmberg, 60, Konsult, Hålta
 21. Göran Christiansson, 69, Civilingenjör, Kode
 22. Sven-Erik Nilsson, 56, Vaktmästare, Kode
 23. Michael Hennler, 42, Undersköterska, Kungälv
 24. Maths Haraldsson, 60, Field sales rep, Romelanda
 25. Isabelle Örtgren, 29, Sjuksköterka, Tjuvkil
 26. Björn Holm, 43, Sjöingengör, Kode
 27. Lars Windeman, 53, Inköpare, Kode
 28. Torbjörn Kvarefelt, 53, Näringslivsutvecklare, Ytterby
 29. Olle Bo Ivarson, 78, Pensionär, Kungälv
 30. Ann Christin Adiels, 69, fd.Lärare, Kode
 31. Lennart Nodby, 62, Fsg Chef, Kungälv
 32. Jocke Segerlund, 48, Oneline specialist, Ytterby
 33. Sara Adelved, 73, Förskolärare, Ytterby
 34. Erik Alpner, 23, Teologi studerande, Kungälv
 35. Petter Vedin, 54, Målare, Marstrand
 36. Annika Tännström, 52, Regionråd, Kungälv
 37. Else Langkilde, 70, Konstnär, Marstrand
 38. Tommy Ohlsson, 72, Direktör, Kode
 39. Ann-Mari Zackrisson, 79, Speciallärare, Kode
Kungälv
0001-15395

Modern Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nordiska motståndsrörelsen

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Nordiska motståndsrörelsen

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Fredrik Vejdeland, 39 år, byggnadsarbetare
 2. Peter Albinsson, 41 år, servicetekniker
Kungälv
1273-15280

Norrlandspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NPP Nya Pensions Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

numen kärlekspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya bjornska partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

nya Ny Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NY REFORM

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Papepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Partiet Folkomröstning

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Piratpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

POPULISTERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Raggarpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Reformist Neutral Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Regionens framtid

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Rosa Drömmar

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Seniorpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sjöbopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Skolpartiet Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SKÅNEPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sociala Partiet (SP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SOCIALLIBERALERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Spektral demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Svensk Jobbdemokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverigedemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Morgan Carlsson, Ytterby, Egenföretagare, 64
 2. Victoria Dahlqvist, Kode, Tjänsteman riksdagen, 39
 3. Sven Niklasson, Kungälv, Fastighetstekniker, 70
 4. Niklas Andersson, Romelanda, Maskinoperatör, 48
 5. Robert Kinhult, Kode, Stängselmontör, 68
 6. Mats Holmqvist, Marstrand, Arbetare, 53
 7. Annica Börstell, Kärna, Marknadsföringskoordinator, 68
 8. Göran Södersved, Kungälv, Rörmontör, 61
 9. Bertil Augustsson, Kareby, Trädgårdsarbetare, 63
 10. Kristoffer Zetterlund, Harestad, Ingenjör, 32
 11. John Magnusson, Kungälv, Elektroingenjör, 81
 12. Rolf Carlsson, Kungälv, Art Director, 72
Kungälv
0110-15562

Sverigepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Technopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Tryggare Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

TRYGGHETSPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utvecklingspartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Utvecklingspartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Martin Högstedt, Säljare, Kungälv
 2. Ancy Wahlgren, Avgiftshandläggare, Kungälv
 3. Ewa Wahlin, Speciallärare, Kungälv
 4. Laila Persson, Personlig assistent, Kärna
 5. Thomas Andersson, Byggskadetekniker, Kärna
 6. Eva Qvistgaard, Ingenjör, Kode
 7. Rainer Hoffmann, Konstnär, Hålta
 8. Pernilla Wiklund, Utvecklingssamordnare, Hålta
 9. Morgan Persson, Officer, Brunskär
 10. Heine Nielsen, Tekn.Lic., Lycke
 11. Leif Hasselgren, Logistikkonsult, Lycke
 12. Patrik Hedin, B-chaufför, Marstrand
 13. Lars Eriksson, Utbildare, Kungälv
 14. Karin Nielsen, Civilingenjör, Lycke
 15. Jimmy Menander, IT-tekniker, Romelanda
 16. Klaes-Göran Lundgren, Ingenjör, Kareby
 17. Caroline Jigfors, Enhetschef, Hålta
 18. Anita Dentén, Pensionär, Kungälv
 19. Jennie Waldemar, Entreprenör, Kode
 20. Margaretha Andersson, Fritidsforskare, Kungälv
 21. Barbro Bengtsson, Egen företagare, Kungälv
 22. Mats Weidel, Marknadsförare, Lycke
 23. Göran Mattsson, Köpman, Marstrand
 24. Pia Gruvander, Undersköterska, Romelanda
 25. Yvonne Stensjö, Förbundssekreterare, Marstrand
 26. Jonathan Andersson, Kock, Brunskär
 27. Michael Adielson, Kommunikatör, Kungälv
 28. Bernt Hurtig, Företagare, Sundhammar
 29. Konny Nilsson, Pensionär, Kärna
 30. Ulf Zimmergren, Bilförsäljare, Kungälv
 31. Kjell Johansson, Bussförare, Hålta
 32. Magnus Sjöstrand, KAM-säljare, Hålta
 33. Marie Alminger, Professor, Hålta
 34. Lars Axhage, Gymnasielärare, Lycke
 35. Ritha Hasselgren, Pensionär, Lycke
 36. Christina Högstedt, Kurator, Kungälv
 37. Hans Alminger, Civilingenjör, Hålta
 38. Madeleine Kristiansson, Pensionär, Lycke
 39. Esse Lindholm, Pensionär, Kungälv
 40. Lotta Klemark, Studerande, Kungälv
 41. Stanley Lindqvist, Processoperatör, Kungälv
 42. Sigrid Möller, Pensionär, Kungälv
 43. Jarl Olverin, Pensionär, Lycke
 44. Tomas Skoglund, Produktchef, Kode
 45. Eva Wallmander, Systemvetare, Hålta
 46. Mikael Wahlgren, Montör, Romelanda
 47. Melina Wahlin, Undersköterska, Ytterby
 48. Eva-Britt Jadegren, Frisör, Lycke
 49. Niclas Palmqvist, Verksamhetsutvecklare, Romelanda
Kungälv
0978-15397

VALDI2018

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Valsamverkanspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Visiona

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vi Socialkonservativa

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vårt land - Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vägvalet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vänsterpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Erik Andreasson, Komarken
 2. Saga Stenlöf, Komarken
 3. Knut Nordin, Ytterby
 4. Björn Saletti, Kungälv
 5. Kenneth Gustafsson, Ytterby
 6. Harriet Blomqvist, Komarken
 7. Ingemar Thorsson, Komarken
 8. Jeanette Rigné, Harestad
 9. Henry Larsson, Ytterby
 10. Sandra Ryberg, Kode
 11. Martin Nestorsson, Kungälv
 12. Erol Yalcintas, Kode
 13. Camilla Rajasalo, Kungälv
 14. Andreas Antelid, Ullstorp
 15. Malin Fager, Kode
 16. Tommy Nilsson, Kungälv
 17. Margareta Carlén, Romelanda
Kungälv
0005-13668

Äkta demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Ändrings partiet revolution

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

20% skattepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

http://www.val.se