2018-09-09 18:30:15

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Partier och valsedlar

Här är de partier som anmält deltagande.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Allians för Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Marie Dahlin, 53 år
 2. Benny Augustsson, 57 år
 3. Madelaine Karlsson, 54 år
 4. Dan Nyberg, 67 år
 5. Anneli Guilotte, 57 år
 6. Joakim Sjöling, 43 år
 7. Christin Slättmyr, 68 år
 8. Kenneth Borgmalm, 68 år
 9. Amanda Roos, 25 år
 10. Jonathan Svensson, 18 år
 11. Ann-Mari Jonasson, 57 år
 12. Reidar Eriksson, 66 år
 13. Elisabeth Bohlin, 52 år
 14. Bo Dahlberg, 69 år
 15. Maria Abrahamsson, 47 år
 16. Kjell Nilsson, 67 år
 17. Birgitta Persson, 68 år
 18. Benny Jonasson, 61 år
 19. Angelica König-Cassel, 54 år
 20. Bengt Larsson, 77 år
 21. Johanna Olsson, 41 år
 22. Hans Norén, 52 år
 23. Sandra Stegeröd, 45 år
 24. Leif Höglund, 67 år
 25. Merja Niemi, 52 år
 26. Peter Ojala, 49 år
 27. Annika Larsson-Lindlöf, 62 år
 28. Stefan Larsson, 50 år
 29. Malin Tell, 31 år
 30. Zdenko Petrusic, 59 år
 31. Kerstin Johansson, 86 år
 32. Anders Gunn, 60 år
 33. Tomas Öberg, 53 år
 34. Lennart Melin, 64 år
 35. Kjell Sunnerdahl, 63 år
 36. Jacob Ceder, 67 år
 37. Magnus Johansson, 47 år
 38. Dan Eriksson, 65 år
 39. Dag Jerndal, 76 år
 40. Roland Stegeröd, 46 år
Vänersborg
0002-12383

ASYL.NUPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Basinkomstpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Bg-Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Centerpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Centerpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Mats Andersson, verksamhetsutvecklare, Vänersborg, 48 år
 2. Bo Carlsson, kommunalråd, Gestad, 68år
 3. Annalena Levin, projektledare,Västra Tunhem, 45 år
 4. Ann-Britth Fröjd, fd. larmoperatör, Vänersborg, 68 år
 5. Marie Robertsson, stödpedagog, Brålanda, 43 år
 6. Ingvar Håkansson, fd. metallarbetare, Brålanda, 68år
 7. Marianne Karlsson, diversearbetare, Gestad, 62 år
 8. Åsa Edvardsson, galopptränare, Brålanda, 56 år
 9. Henrik Jansson, lantbrukare, Brålanda, 41 år
 10. Barbro Fridell, fd. kostekonom, Frändefors, 68år
 11. Daniel Tesfay, lärare, Vänersborg, 40 år
 12. Eva Foldemark, fd. skattedirektör, Frändefors, 69år
 13. Ulf Johansson, planerare, Vänersborg, 52 år
 14. Alma Håkansson, studerande, Gestad, 19 år
 15. Lars-Erik Karlsson, lantbrukare, Gestad, 66år
 16. Marita Högberg, undersköterska, Frändefors, 60 år
 17. Christina Larsson, kanslist, Frändefors, 58 år
 18. Doris Rudén, civilekonom, Frändefors, 68 år
 19. Sara Hersi, studerande, 34 år
 20. Pär-Anders Söderberg, lantbrukare, Vänersborg, 54 år
 21. Inga-Maj Andersson, fd. domstolssekr., Vargön, 71 år
 22. Birgit Lindqvist, bemanningscontroller, Brålanda, 63 år
 23. Jonas Larsson, ingenjör, Vänersborg, 60 år
 24. Carina Blomqvist Liljegren, diakon, Frändefors, 56 år
Vänersborg
0004-14738

Common sense in Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Följande kandidater har samtyckt till kandidatur:

 • Alfredsson, Kim Alexander, Vänersborg

Dalsländska Separatistpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokraterna i Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratirörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokrati Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Det nya partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Direktdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Feministiskt initiativ

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Final Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

FN Parti art: 27

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkhemmet Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkstyret

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Generation Utveckling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Gula Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Humandemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iGov.Direct®

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Initiativet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP!

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Klassiskt liberala partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kosmopolitiska Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Robert Johansson, Företagare, Vänersborg
 2. Marie-Louise Bäckman, Leg. sjuksköterska, Vargön
 3. Maria Nilsson, Lärare, Vänersborg
 4. Anette Taimory, Pers. assistent, Vänersborg
 5. Bengt Fridh, Banktjänsteman, Vargön
 6. Magnus Ekström, Lärarvikarie, Vargön
 7. Carl-Ewert Berg, Pensionär, Brålanda
 8. Lisen Ekdahl, Studerande, Vänersborg
 9. Gunnar Bäckman, Pensionär, Vargön
 10. Jenny Hjorth, Medicinsk sekreterare, Vänersborg
 11. Elias Yachouh, Lärarassistent, Vänersborg
 12. Gunilla Fridh, Lärare, Vargön
 13. Johan Lundgren, Arbetsledare, Vargön
 14. Lovisa Kavander, Idrottslärare, Vänersborg
 15. Hans-Peter Nielsen, Kontrollant, Vänersborg
 16. Birgitta Odalgård, Pensionär, Frändefors
 17. Alf Ydenius, Ingenjör, Brålanda
 18. Torgny Hjorth, Spec. sjuksköt. psykiatri, Vänersborg
 19. Elisabeth Johansson, Socialsekreterare, Vänersborg
 20. S-O Magnusson, Kyrkomusiker, Vänersborg
 21. Elisabet Wallengren Alinder, Distriktssköterska, Vargön
 22. Orvar Carlsson, Verksamhetsledare, Brålanda
Vänersborg
0068-14244

Kristna Värdepartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristna Värdepartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Susanne Rogesund, författare/teol.master, 55, Vänersborg
Vänersborg
1140-15717

Landsbygdspartiet Oberoende

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Peter Göthblad, Kriminalvårdstjänsteman, Vänersborg
 2. Tove af Geijerstam, Teologie studerande, Vargön
 3. Gunnar Henriksson, Rektor, Vänersborg
 4. Bibbi Aspmark Henriksson, Talpedagog, Vänersborg
 5. Jan Carlstein, Ekonom, Vargön
 6. Kerstin Andersson, Lekmannapredikant, Vänersborg
 7. Kurt Liljekvist, Civilekonom, Vänersborg
 8. Ingvar Kleinert, Uppfinnare, Vargön
 9. Gunilla Döse, Antikhandlare, Vänersborg
 10. Bruno Ojdanic, Studerande, Vänersborg
 11. Elisabeth Wessel, IT-administratör, Vänersborg
 12. Daniel Bengtsson, IT-tekniker, Frändefors
 13. Annica Bergendal, Hemsamarit, Vänersborg
 14. Franco Landini, Företagare, Västra Tunhem
 15. Seija Marita Wistbacka, Undersköterska, Vargön
 16. Christina Rosell, Arkeolog, Vänersborg
Vänersborg
0003-14205

LOTTOKRATIN

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

LÅNGEN&CO

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgarpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Medborgarpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Morgan Larsson, Företagare, Vänersborg
 2. Göran Svensson, fd Brandman, Vänersborg
 3. Gunnar Johansson, Köpman, Vargön
 4. Christina Lindegren, Regionsekreterare, Vänersborg
 5. Margareta Bengtsson, Pensionär, Vänersborg
 6. Magdalena Hansson, Affärsbiträde, Frändefors
 7. Bengt Bengtsson, Bygglärare, Vänersborg
 8. Maria Dackeberg, Kanslist, Vänersborg
 9. Thomas Larsson, Vaktmästare, Vänersborg
 10. Anita Kamperin, Pensionär, Vänersborg
 11. Isabell Bergman, VD, Vargön
 12. Magnus Bäckström, Truckförare, Frändefors
 13. Sven-Gunnar Larsson, Musiker, Vänersborg
 14. Jan-Erik Strid, Truckförare, Vänersborg
 15. Lennart Ekbäck, Grafiker, Vänersborg
 16. Karl-Axel Ekdahl, Företagare, Vänersborg
 17. Lars Källman, Pensionär, Vargön
 18. Stig Engman, Köksmästare, Vänersborg
 19. Bengt Rydholm, Köpman, Vänersborg
Vänersborg
0505-14943

Medborgarresan

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgerlig Samling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Miljöpartiet de gröna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljöpartiet de gröna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Anders Wiklund, 57 år, Gymnasielärare, Vänersnäs
 2. Marika Isetorp, 49 år, Teaterpedagog, Vänersborg
 3. Anna-Karin Sandberg, 52 år, Socialsekreterare, Vänersborg
 4. Per Sjödahl, 62 år, Fritidspedagog, Vargön
 5. Gunilla Bogren, 55 år, Ekonomichef, Brålanda
 6. Christer Bogren, 66 år, Egenföretagare, Brålanda
 7. Laila Haglund, 41 år, Handläggare, Vänersborg
 8. Thony Andreasson Aderum, 30 år, Kanslichef, Vänersborg
 9. Susanne Meuller, 55 år, Gymnasielärare, Vänersborg
 10. Lave Thorell, 73 år, Civilekonom, Vänersborg
 11. Gunnel Dirsäter, 60 år, Läkarsekreterare, Vänersborg
 12. Nils Wramner, 68 år, Barnläkare, Vänersborg
 13. Sten-Ove Hermansson, 71 år, Pensionär, Vänersborg
 14. Martin Odalgård, 44 år, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Vänersborg
Vänersborg
0055-12857

Moderaterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Gunnar Lidell, 58, Oppositionsråd/lantbrukare
 2. Dan Åberg, 62, Kanslichef
 3. Jeanette Dahlbom, 52, Socionom
 4. Henrik Josten, 50, Lärare
 5. Henrik Harlitz, 44, Förbättringsledare
 6. Lena Eckerbom Wendel, 49, Ingenjör
 7. Jonathan Axelsson, 24, Handläggare
 8. Ann-Helen Selander, 68, Pensionär fd.områdeschef
 9. Tor Wendel, 54, Ingenjör
 10. Filip Jakobsson, 25, Studerande
 11. Anton Lidell, 22, Studerande
 12. Tommy Christensson, 55, Företagare
 13. Piotr Gabrys, 46, Informatiker
 14. Sofia Jakobsson, 27, Leg. Sjuksköterska
 15. Kristina Edvinsson, 55, Kvalitetstekniker
 16. Lisbeth Brodin, 70, Ingenjör
 17. Elias Jonsson, 23, Studerande
 18. Johan Feldtmann Lobrant, 44, Institutionschef
 19. Lennart Bergh, 67, Pensionär
 20. Pernilla Wikström, 19, Studerande
 21. Gunnel Ymefors, 72, Pensionär
 22. Ingemar Fredriksson, 63,
 23. Peter Jacobsson, 59, Företagare
Vänersborg
0001-14333

Modern Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nordiska motståndsrörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Norrlandspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NPP Nya Pensions Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

numen kärlekspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya bjornska partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

nya Ny Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NY REFORM

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Papepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Partiet Folkomröstning

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Piratpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

POPULISTERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Raggarpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Reformist Neutral Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Regionens framtid

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Rosa Drömmar

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Seniorpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sjöbopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Skolpartiet Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SKÅNEPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sociala Partiet (SP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SOCIALLIBERALERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Spektral demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Svensk Jobbdemokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverigedemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Ola Wesley, 50 år, Mättekniker
 2. Anders Strand, 51 år, Teknikinformatör
 3. Kurt Karlsson, 71 år, Socionom
 4. Mathias Olsson, 46 år, Programmerare
 5. Lena Mjörnell, 47 år, IT-Tekniker
 6. Kurt Wahlgren, 69 år, Pensionär
 7. Torbjörn Moqvist, 58 år, Handläggare
 8. Jan Appelqvist Palmqvist, 59 år, Skötare Rättspsyk
 9. Kenny Sandhöj, 33 år, CNC-operatör
 10. Stig Göran Nilsson, 70 år, Pensionär
 11. Jimmy Lindkvist, 39 år, Mattläggare
 12. Christer Gyllander, 65 år, Pensionär
 13. Christer Zimmergren, 74 år, Pensionär
Vänersborg
0110-12740

Sverigepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Technopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Tryggare Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

TRYGGHETSPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

VALDI2018

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Valsamverkanspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Visiona

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vi Socialkonservativa

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vårt land - Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vägvalet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vänsterpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Marianne Ramm, Socialpedagog
 2. Stefan Kärvling, Leg. lärare
 3. Kate Giaever, Undersköterska
 4. Lutz Rininsland, f.d. studievägledare
 5. Monica Andersson, Handledare
 6. James Bucci, Förvaltare
 7. Gunnel Boman, f.d. frivårdsinspektör
 8. Magnus Kesselmark, Ingenjör
 9. Eva Lindgren, f.d. adjunkt
 10. Magnus Lilja, Vaktmästare
 11. Eldbjörg Bryntesson, Pensionär
 12. Göran Stenman, Rådman
 13. Pia Sturm Nordh, Personlig assistent
 14. Martin Foldemark, Trafikledare
 15. Elisabeth Eliasson Eklund, f.d. gymnasielärare
 16. Kenneth Allblom, Uppfinnare
 17. Ninja Balaj, Boendestödjare
 18. Pontus Gläntegård, Ingenjör
 19. Gittan Kollberg, Biokemist
 20. Peter Lénberg, jur. kand.
 21. Andréa Warrebo, Sjuksköterska
 22. Christian Stern, Studerande
 23. Jenny Lassila, Socionom
 24. Adam Frändelid, Fritidsledare
 25. Ann-Christine Wollny, Pensionär
 26. Robert Zackrisson, Fritidspedagog
 27. Ebon Rhedin, Pensionär
Vänersborg
0005-14128

Äkta demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Ändrings partiet revolution

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

20% skattepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

http://www.val.se