2018-09-09 18:30:15

Val till kommunfullmäktige i Ljusdal - Partier och valsedlar

Här är de partier som anmält deltagande.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Allians för Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Markus Evensson, 43 år, Järvsö
 2. Stina Bolin fd.Michelson, 44 år, Ljusdal
 3. Tommy Borg, 74 år, Loos
 4. Marit Holmstrand, 68 år, Ljusdal
 5. Per-Gunnar Larsson, 60 år, Färila
 6. Jenny Breslin, 38 år, Loos
 7. Ove Schönning, 54 år, Järvsö
 8. Annelie Wallberg, 47 år, Ljusdal
 9. Cristoffer Ericson, 27 år, Ljusdal
 10. Irene Jonsson, 47 år, Färila
 11. Peter Engdahl, 68 år, Järvsö
 12. Jessica Eriksson, 40 år, Färila
 13. Gunnar Eriksson, 61 år, Hennan
 14. Ann Eriksson, 61 år, Ljusdal
 15. Bertil Asplund, 69 år, Ljusdal
 16. Maria Fernmalm, 50 år, Järvsö
 17. Nouh Baravi, 30 år, Ljusdal
 18. Vanja Isaksson, 52 år, Loos
 19. Michael Robertsson, 50 år, Järvsö
 20. Camilla Englund, 40 år, Färila
 21. Johnny Svensson, 69 år, Färila
 22. Anna Korableva, 42 år, Ljusdal
 23. Lennart Canskog, 65 år, Loos
 24. Birgitta Backman, 61 år, Ljusdal
 25. Kjell Nilsson, 66 år, Järvsö
 26. Birgitta Ek, 72 år, Järvsö
 27. Kurt Ericsson, 77 år, Ljusdal
 28. Mariana Lindh, 46 år, Ljusdal
 29. Lars Engström, 55 år, Loos
 30. Siv Ramnitz, 71 år, Järvsö
 31. Ammar Almachhadani, 50 år, Ljusdal
 32. Ulla-Britt Gidemalm, 74 år, Färila
 33. Björn Mårtensson, 72 år, Ljusdal
 34. Laila Jonsson, 79 år, Järvsö
 35. Kjell-Inge Wennberg, 63 år, Ljusdal
 36. Therese Hallström, 41 år, Järvsö
 37. Sven Cahling, 55 år, Ljusdal
 38. Anna-Maria Winblad, 78 år, Järvsö
 39. Mattias Ravander, 44 år, Ljusdal
 40. Jan Nordlinder, 54 år, Järvsö
Ljusdal
0002-12780

ASYL.NUPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Basinkomstpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Bg-Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Centerpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Centerpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Sören Görgård, företagare i gröna näringar, Järvsö
 2. Ulf Nyman, studerande, Korskrogen
 3. Solange Nordh, kommunikatör, Ljusdal
 4. Olle Fack, destinationsutvecklare, Järvsö
 5. Gunilla Brink, egenföretagare, Ljusdal
 6. Tommy Olsson, ambulanssjukvårdare, Los
 7. Hanna Görgård, lantmästare, Järvsö
 8. William Våhlberg, studerande, Ljusdal
 9. John Nyman, pensionär, Färila
 10. Jonas Rask-Samuelsson, ombudsman, Järvsö
 11. Jaana Hertzman, handläggare, Järvsö
 12. Jörgen Brink, pensionär, Ljusdal
 13. Susanna Samuelsson, undersköterska, Korskrogen
 14. Jonas Larsson, Krögare, Tevsjö
 15. Helena Emauelsson-Brink, Leg. arbetsterapeut, Färila
 16. Martin Bjerke, företagare, Järvsö
 17. Anna-Karin Zachrisson, lärare, Järvsö
 18. Pär Nyberg, egenföretagare, Järvsö
 19. Sören Eriksson, fd byggingenjör, Korskrogen
 20. Monica Ingerhed, Järvsö
 21. Sigurd Mattsson, pensionär, Västbacka
 22. Per-Anders Stolt, integrationshandläggare, Ljusdal
 23. Jakob Silén, verksamhetsledare, Järvsö
 24. Barbro Andin Mattsson, pensionär, Västbacka
Ljusdals kommun
0004-15556

Common sense in Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokraterna i Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratirörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Demokratisk Rättvisa

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Demokratisk Rättvisa
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Leif Hansen, Kommunalarbetare, Ramsjö
 2. Kjell Söderberg, Lärare, Ramsjö
 3. Rolf Paulson, Psykoterapeut, Järvsö
 4. Rolf Hjelm, Pappersindustriarbetare, Ramsjö
 5. Torbjörn Åström, Behandlingsassistent, Järvsö
 6. Hans Olov Vernersson, Industriarbetare, Järvsö
 7. Eva-Liisa Hjelm, Vårdbiträde, Ramsjö
 8. Kurt Frisk, Maskinförare, Hennan
 9. Annika Englund, Lärare, Järvsö
 10. Inger Åhström, Barnsköterska, Järvsö
 11. Astrid Amré, Socionom, Ramsjö
 12. Lars Göran Larsson, Lantbrukare, Ramsjö
 13. Roland Jansson, Grafiker, Lillhamre, Loos
 14. Ove Hansen, Integrationspedagog, Ljusdal
 15. Håkan Ericson, Vaktmästare, Ljusdal
 16. Karl Erik Eriksson, Träindustriarbetare, Ljusdal
 17. Britt-Marie Larsson, Vårdbiträde, Ljusdal
 18. Sören Larsson, Kontorist, Ljusdal
 19. Ulf Valter, Bantekniker, Ramsjö
 20. Gunnar Fransson, SJ-arbetare, Ramsjö
 21. Per Fredriksson, Pensionär, Ljusdal
Ljusdal
1331-14709

Demokrati Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Det nya partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Direktdemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Feministiskt initiativ

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Final Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

FN Parti art: 27

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkhemmet Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Folkstyret

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Generation Utveckling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Gula Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Humandemokraterna

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iGov.Direct®

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Initiativet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP!

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Klassiskt liberala partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kosmopolitiska Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Kristdemokraterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Roger Kastman, Företagare, Ljusdal
 2. Lars Björkbom, Betongarbetare, Järvsö
 3. Elsie-Marie Andersson, Pensionär, Ljusdal
 4. Erik Samuelsson, Kostchef, Järvsö
 5. Lena Estebring, Polis, Ljusdal
 6. Monica Viklund, Pensionär, Ljusdal
 7. Leif Viklund, Pensionär, Ljusdal
 8. Eva Björkbom, Charkuterist, Järvsö
 9. Olov Andersson, Pensionär Företagare, Ljusdal
Ljusdal
0068-12117

Kristna Värdepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Landsbygdspartiet Oberoende

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Landsbygdspartiet Oberoende
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Kim Magnusson, 27 år, Tallåsen
 2. Karl-Erik Envall, 64 år, Tallåsen
Ljusdal
1011-15159

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Maud Jonsson, Ljusdal
 2. Harald Noreus, Ljusdal
 3. Lasse Berqvist, Färila
 4. Mia Sparrow, Ljusdal
 5. Mats Nygårdh, Ljusdal
 6. Alexandra Dahlberg, Ljusdal
 7. Bertil Skoog, Tallåsen
 8. Suzanne Blomqvist, Ljusdal
 9. Roger Walter, Ljusdal
 10. Berit Wikström, Korskrogen
 11. Joachim Dahlberg, Ljusdal
 12. Monika Sjögren, Ljusdal
 13. Bengt Nyström, Ljusdal
 14. Sonia Nyström, Ljusdal
 15. Bennet Larsson, Ljusdal
 16. Carl-Johan Sjögren, Ljusdal
 17. Alf Hedman, Ljusdal
Ljusdal
0003-13600

Ljusdalsbygdens parti

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ljusdalsbygdens parti
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Jonny Mill, Slotte, Ljusdal
 2. Bodil Eriksson, Ljusdal
 3. Marie-Louise Hellström, Kallmyr, Ljusdal
 4. Astrid Edlund, Ljusdal
 5. Fredrik Röjd, Hyttebo, Färila
 6. Marie Mill, Slotte, Ljusdal
 7. Torsten Hellström, Kallmyr, Ljusdal
 8. Roger Holt, Stenhamre, Ljusdal
 9. Rolf Lind, Ygsbo, Färila
 10. Elisabet Collin, Nore, Ljusdal
 11. Lal Rem Thang Cinzah, Ljusdal
 12. Sonia Jonsson, Kläppa, Ljusdal
 13. Börje Larsson, Lillhaga, Ljusdal
 14. Stig Almström, Kläppaåsen, Ljusdal
 15. Kevin Mill, Slotte, Ljusdal
 16. Leif Halvarsson, Hybo, Ljusdal
 17. Ruth Sundström, Tevansjö, Ramsjö
 18. Tommy Olsson, Holänna, Ljusdal
 19. Gisela Sterner, Nore, Ljusdal
 20. Elvy Almström, Kläppa, Ljusdal
 21. Ingrid Höök, Ämbarbo, Ljusdal
 22. Sven-Erik Sundqvist, Ljusdal
 23. Kjerstin Sundqvist, Ljusdal
Ljusdal
0535-15303

LOTTOKRATIN

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

LÅNGEN&CO

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgarresan

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Medborgerlig Samling

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Miljöpartiet de gröna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Miljöpartiet de gröna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Kristoffer Hansson, 37 år, Utbildningsansvarig, Järvsö
 2. Lena Svahn, 41 år, Musiklärare, Järvsö
 3. Kristoffer Kavallin, 35 år, Bonde, Sjövästa
 4. Karin Jansson, 63 år, Regionråd/Undersköterska, Kilbo/Färila
 5. Sune Frost, 64 år, Krögare, Grönås
 6. Olga Ilina, 34 år, Byggnadsingenjör/Jordbrukare, Söromberget
 7. László Gönczi, 73 år, Pensionär, Kilbo/Färila
 8. Ingalill Fahlström, 38 år, Järvsö
 9. Linda Danung, 28 år, Skidvärd, Järvsö
 10. Alexandra Karjel, 30 år, Jordbrukare, Södra Veckebo
 11. Roland Johansson, 67 år, Pensionär, Ljusdal
 12. Margareta Bergkvist, 67 år, Färila
 13. Hans Bergkvist, 68 år, Färila
 14. Anna-Karin (Icka) Cavallin, 62 år, Företagskonsult, Skarpå
Ljusdal
0055-12120

Moderaterna

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Stina Berg, 46 år, arbetsförmedlare, Ljusdal
 2. Lars Molin, 72 år, kommunalråd, Bjart
 3. Pernilla Färlin, 53 år, egenföretagare, Ljusdal
 4. Jonas Wallgren Nordlander, 25 år, kundservice, Järvsö
 5. Helena Brink, 55 år, undersköterska, Färila
 6. Kennet Hedman, 61 år, kanslist, Ljusdal
 7. Allan Cederborg, 74 år, projektledare/ingenjör, Nor Järvsö
 8. Maria Molin, 48 år, leg.sjukgymnast, Ljusdal
 9. Victoria Andersson, 37 år, habiliteringspersonal, Ljusdal
 10. Anders Forselius, 50 år, frilansjournalist, Ljusdal
 11. Malin Berg, 44 år, leg. förskolelärare, Ljusdal
 12. Lennart Brolin, 44 år, stödperson, Järvsö
 13. Christina Sundell, 51 år, konsulent, Ljusdal
 14. Nathalie Häll, 30 år, egenföretagare, Järvsö
 15. Kjell Israelsson, 72 år, pensionär, Järvsö
 16. Desireé Eriksson, 70 år, pensionär, Ljusdal
 17. Erik Nygren, 67 år, ingenjör, Järvsö
 18. Kicki Olsson, 71 år, ekonom, Ljusdal
 19. Peo Persson, 71 år, ingenjör, Järvsö
Ljusdal
0001-13647

Modern Sweden

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nordiska motståndsrörelsen

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Norrlandspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NPP Nya Pensions Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

numen kärlekspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Nya bjornska partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

nya Ny Demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

NY REFORM

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Papepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Partiet Folkomröstning

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Piratpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

POPULISTERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Raggarpartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Reformist Neutral Partiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Rosa Drömmar

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sjöbopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Skolpartiet Göteborg

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SKÅNEPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sociala Partiet (SP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

SOCIALLIBERALERNA

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Spektral demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Svensk Jobbdemokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Lars Idon Andersson, 69, f.d. köpman/officer, Ljusdal
 2. Michael Michaelsen, 53, koordinator, Färila
 3. Lars G Eriksson, 69, jord- och skogsägare, Ljusdal
 4. Per Andersson, 43, programmerare, Färila
 5. Tomas Skogstjärn, 63, natur- och miljökonsult, Ljusdal
 6. Charlotte Michaelsen, 35, studerande, Färila
 7. Stefan Andersson, 64, hemmansägare, Korskrogen
 8. Svend-Aage Friis, 55, skogsarbetare, Ljusdal
 9. Mats Markusson, 40, jordbrukare, Söromberget
 10. Johan Wall, 28, habiliterare, Ljusdal
 11. Sven Persson, 58, chaufför, Färila
 12. Jens Elsbøl, 43, IT-support, Ljusdal
 13. Arima Bergstedt, 49, terapeut, Järvsö
 14. Karin Wallin-Hedman, 66, egen företagare, Järvsö
 15. Mats Eriksson, 52, arbetsledare, Ljusdal
Ljusdal
0110-15495
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Michael Michaelsen, 53, koordinator, Färila
 2. Lars G Eriksson, 69, jord- och skogsägare, Ljusdal
 3. Per Andersson, 43, programmerare, Färila
 4. Tomas Skogstjärn, 63, natur- och miljökonsult, Ljusdal
 5. Charlotte Michaelsen, 35, studerande, Färila
 6. Stefan Andersson, 64, hemmansägare, Korskrogen
 7. Svend-Aage Friis, 55, skogsarbetare, Ljusdal
 8. Mats Markusson, 40, jordbrukare, Söromberget
 9. Johan Wall, 28, habiliterare, Ljusdal
 10. Sven Persson, 58, chaufför, Färila
 11. Jens Elsbøl, 43, IT-support, Ljusdal
 12. Arima Bergstedt, 49, terapeut, Järvsö
 13. Karin Wallin-Hedman, 66, företagare, Järvsö
 14. Mats Eriksson, 52, arbetsledare, Ljusdal
 15. Åsa Olsson, 44, gyminstruktör, Ljusdal
 16. Peter Larsson, 47, vd, Ljusdal
 17. Anna Thyrell, 44, företagare, Järvsö
 18. Tobias Hällgren-Ersgård, 19, svetsare, Ljusdal
 19. Bengt Olsson, 69, pensionär, Ljusdal
 20. Magnus Nyholm, 43, verkstadsarbetare, Ljusdal
Ljusdal
0110-15889

Utöver ovanstående har följande kandidater samtyckt till kandidatur:

 • Furuskog, Jens, Ljusdal

Sverigepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Technopartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Tryggare Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

TRYGGHETSPARTIET

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

VALDI2018

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Valsamverkanspartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Visiona

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vi Socialkonservativa

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vårt land - Sverige

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vägvalet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Vänsterpartiet

Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Yvonne Oscarsson, Beroendeterapeut, Ljusdal
 2. Oscar Löfgren, Administrativ assistent, Ljusdal
 3. Ingela Gustavsson, Administrativ samordnare, Järvsö
 4. Ronney Olsson, Processledare, Järvsö
 5. Pia Hedblom, Trädgårdsmästare, Ljusdal
 6. Torbjörn Melkersson, Integrationspedagog/fältsekreterare, Tallåsen
 7. Ramin Maihanparast, Integrationspedagog/fältsekreterare, Ljusdal
 8. Mårten Züchner, Yrkeschaufför, Ljusdal
 9. Ghulam Akbal, Bovärd, Ljusdal
 10. Stig Andersson, Pensionär, Ljusdal
 11. Kanishka Shir Shah, Lärare, Ljusdal
 12. Hans Gustavsson, Pensionär, Järvsö
 13. Jan Anders Eliasson, Pensionär, Fågelsjö
 14. Erik Wiger, Pensionär, Järsvö
 15. Mikael Andersson Sellberg, Automationstekniker, Järvsö
Ljusdal
0005-14780
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
 1. Yvonne Oscarsson, Beroendeterapeut, Ljusdal
 2. Oscar Löfgren, Administrativ assistent, Ljusdal
 3. Ingela Gustavsson, Administrativ samordnare, Järvsö
 4. Ronney Olsson, Processledare, Järvsö
 5. Pia Hedblom, Trädgårdsmästare, Ljusdal
 6. Torbjörn Melkersson, Integrationspedagog/fältsekreterare, Tallåsen
 7. Ramin Maihanparast, Integrationspedagog/fältsekreterare, Ljusdal
 8. Mårten Züchner, Yrkeschaufför, Ljusdal
 9. Ghulam Akbal, Bovärd, Ljusdal
 10. Stig Andersson, Pensionär, Ljusdal
 11. Kanishka Shir Shah, Lärare, Ljusdal
 12. Hans Gustavsson, Pensionär, Järvsö
 13. Jan Anders Eliasson, Pensionär, Fågelsjö
 14. Erik Wiger, Pensionär, Järvsö
 15. Mikael Andersson Sellberg, Automationstekniker, Järvsö
Ljusdal
0005-15860

Äkta demokrati

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

Ändrings partiet revolution

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

20% skattepartiet

Ingen valsedel har beställts.

Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur.

http://www.val.se