Procent och mandatfördelning kommunfullmäktigvalet 1998


Falun kommun

Hela Kommunen

Parti Röstetal Procent Mandat
MODERATA SAMLINGSPARTIET 5 832 18,11 11
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 10 506 32,63 20
FOLKPARTIET LIBERALERNA 1 523 4,73 3
CENTERPARTIET 2 282 7,08 5
VÄNSTERPARTIET 2 958 9,18 6
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 1 989 6,17 4
KRISTDEMOKRATERNA 2 459 7,63 4
SVERIGES PENSIONÄRERS INTRESSEPARTI-SPI 1 053 3,27 2
FALUPARTIET 3 472 10,78 6
ÖVRIGA PARTIER 117 0,36 .

Summa giltiga röster 32 191
Ogiltiga valsedlar 819
Summa avgivna röster 33 010
Röstberättigade 41 751
Valdeltagande79,06%

Falu Första

Parti Röstetal Procent Mandat
MODERATA SAMLINGSPARTIET 2 560 17,84 5
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 4 572 31,86 9
FOLKPARTIET LIBERALERNA 693 4,83 1
CENTERPARTIET 1 353 9,43 3
VÄNSTERPARTIET 1 302 9,07 3
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 925 6,44 2
KRISTDEMOKRATERNA 1 203 8,38 2
SVERIGES PENSIONÄRERS INTRESSEPARTI-SPI 421 2,93 1
FALUPARTIET 1 262 8,79 2
ÖVRIGA PARTIER 55 0,38 .

Summa giltiga röster 14 346
Ogiltiga valsedlar 392
Summa avgivna röster 14 738
Röstberättigade 18 810
Valdeltagande78,35%

Falu Andra

Parti Röstetal Procent Mandat
MODERATA SAMLINGSPARTIET 3 272 18,33 6
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 5 934 33,25 11
FOLKPARTIET LIBERALERNA 830 4,65 2
CENTERPARTIET 929 5,20 2
VÄNSTERPARTIET 1 656 9,27 3
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 1 064 5,96 2
KRISTDEMOKRATERNA 1 256 7,03 2
SVERIGES PENSIONÄRERS INTRESSEPARTI-SPI 632 3,54 1
FALUPARTIET 2 210 12,38 4
ÖVRIGA PARTIER 62 0,34 .

Summa giltiga röster 17 845
Ogiltiga valsedlar 427
Summa avgivna röster 18 272
Röstberättigade 22 941
Valdeltagande79,65%


valet@val.se