Procent och mandatfördelning landstingsfullmäktigvalet 1998


Västernorrlands läns landsting

HELA LANDSTINGET

Partiernas totala antal mandat, dvs fasta och eventuella utjämningsmandat, visas i kolumnen "Mandat". Har ett parti fått utjämningsmandat redovisas detta i kolumnen "Utjämn".

Parti Röstetal Procent Mandat Utjämn
MODERATA SAMLINGSPARTIET 17 811 11,47 9 2
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 66 972 43,12 34 3
FOLKPARTIET LIBERALERNA 6 224 4,00 3 1
CENTERPARTIET 11 669 7,51 6 .
VÄNSTERPARTIET 18 709 12,04 9 1
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 5 884 3,78 3 .
KRISTDEMOKRATERNA 11 767 7,57 6 1
SVERIGES PENSIONÄRERS INTRESSEPARTI-SPI 443 0,28 . .
SVERIGEDEMOKRATERNA 224 0,14 . .
NORRLANDSPARTIET 393 0,25 . .
SJUKVÅRDSPARTIET - VÄSTERNORRLAND 14 688 9,45 7 .
RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA 277 0,17 . .
NORRSKENSPARTIET 0 0,00 . .
ÖVRIGA PARTIER 220 0,14 . .

Summa giltiga röster 155 281
Ogiltiga valsedlar 3 647
Summa avgivna röster 158 928
Röstberättigade 200 134
Valdeltagande79,41%

MEDELPADS FÖRSTA

Parti Röstetal Procent Mandat Utjämn
MODERATA SAMLINGSPARTIET 5 153 12,67 2 .
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 18 042 44,36 9 1
FOLKPARTIET LIBERALERNA 1 784 4,38 1 .
CENTERPARTIET 2 895 7,11 1 .
VÄNSTERPARTIET 5 538 13,61 3 .
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 1 996 4,90 1 .
KRISTDEMOKRATERNA 3 188 7,83 2 1
SVERIGES PENSIONÄRERS INTRESSEPARTI-SPI 164 0,40 . .
SVERIGEDEMOKRATERNA 43 0,10 . .
NORRLANDSPARTIET 61 0,15 . .
SJUKVÅRDSPARTIET - VÄSTERNORRLAND 1 656 4,07 1 .
RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA 62 0,15 . .
NORRSKENSPARTIET 0 0,00 . .
ÖVRIGA PARTIER 84 0,20 . .

Summa giltiga röster 40 666
Ogiltiga valsedlar 1 073
Summa avgivna röster 41 739
Röstberättigade 52 491
Valdeltagande79,52%

MEDELPADS ANDRA

Parti Röstetal Procent Mandat Utjämn
MODERATA SAMLINGSPARTIET 5 161 14,89 3 1
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 14 729 42,51 7 .
FOLKPARTIET LIBERALERNA 1 809 5,22 1 .
CENTERPARTIET 1 675 4,83 1 .
VÄNSTERPARTIET 4 904 14,15 2 .
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 1 489 4,29 1 .
KRISTDEMOKRATERNA 2 871 8,28 1 .
SVERIGES PENSIONÄRERS INTRESSEPARTI-SPI 188 0,54 . .
SVERIGEDEMOKRATERNA 145 0,41 . .
NORRLANDSPARTIET 15 0,04 . .
SJUKVÅRDSPARTIET - VÄSTERNORRLAND 1 561 4,50 1 .
RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA 53 0,15 . .
NORRSKENSPARTIET 0 0,00 . .
ÖVRIGA PARTIER 47 0,13 . .

Summa giltiga röster 34 647
Ogiltiga valsedlar 877
Summa avgivna röster 35 524
Röstberättigade 45 698
Valdeltagande77,74%

ÅNGERMANLANDS FÖRSTA

Parti Röstetal Procent Mandat Utjämn
MODERATA SAMLINGSPARTIET 4 401 9,78 2 .
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 19 024 42,29 10 1
FOLKPARTIET LIBERALERNA 1 197 2,66 . .
CENTERPARTIET 3 677 8,17 2 .
VÄNSTERPARTIET 5 372 11,94 3 1
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 1 617 3,59 1 .
KRISTDEMOKRATERNA 2 251 5,00 1 .
SVERIGES PENSIONÄRERS INTRESSEPARTI-SPI 72 0,16 . .
SVERIGEDEMOKRATERNA 21 0,04 . .
NORRLANDSPARTIET 0 0,00 . .
SJUKVÅRDSPARTIET - VÄSTERNORRLAND 7 260 16,14 3 .
RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA 26 0,05 . .
NORRSKENSPARTIET 0 0,00 . .
ÖVRIGA PARTIER 61 0,13 . .

Summa giltiga röster 44 979
Ogiltiga valsedlar 950
Summa avgivna röster 45 929
Röstberättigade 57 310
Valdeltagande80,14%

ÅNGERMANLANDS ANDRA

Parti Röstetal Procent Mandat Utjämn
MODERATA SAMLINGSPARTIET 3 096 8,84 2 1
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA 15 177 43,37 8 1
FOLKPARTIET LIBERALERNA 1 434 4,09 1 1
CENTERPARTIET 3 422 9,78 2 .
VÄNSTERPARTIET 2 895 8,27 1 .
MILJÖPARTIET DE GRÖNA 782 2,23 . .
KRISTDEMOKRATERNA 3 457 9,88 2 .
SVERIGES PENSIONÄRERS INTRESSEPARTI-SPI 19 0,05 . .
SVERIGEDEMOKRATERNA 15 0,04 . .
NORRLANDSPARTIET 317 0,90 . .
SJUKVÅRDSPARTIET - VÄSTERNORRLAND 4 211 12,03 2 .
RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA 136 0,38 . .
NORRSKENSPARTIET 0 0,00 . .
ÖVRIGA PARTIER 28 0,08 . .

Summa giltiga röster 34 989
Ogiltiga valsedlar 747
Summa avgivna röster 35 736
Röstberättigade 44 635
Valdeltagande80,06%


valet@val.se