Övriga partier EU-val 99


Här visas resultat för ett antal partier som i andra sammanställningar lagts under rubriken "Övriga partier".
Någon ytterligare redovisning kommer inte att göras på denna sida. Den som vill veta mer får vända sig till
respektive länsstyrelse.


Hela riket
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Hela riket

Parti Antal röster
Allianspartiet 75
Crisis 3
Dust 3
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 99
Hej Du Partiet 72
Kommunistiska Förbundet 32
OBEROENDE LIBERALER 24
Partiet för Naturens Lag 435
Republikanerna 33
Rättvisepartiet Socialisterna 1430
SVERIGEDEMOKRATERNA 8568
Strandskyddspartiet 47
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 64
Älta Skol- och Idrottsparti 21
Andra beteckningar 1125


Totalt hela riket 12031
   

Stockholms län

Parti Antal röster
Allianspartiet 11
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 56
Hej Du Partiet 8
Kommunistiska Förbundet 24
OBEROENDE LIBERALER 1
Partiet för Naturens Lag 88
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 447
SVERIGEDEMOKRATERNA 2631
Strandskyddspartiet 46
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 1
Älta Skol- och Idrottsparti 12
Andra beteckningar 344


Totalt hela länet 3669
   

Uppsala län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2
Hej Du Partiet 3
Kommunistiska Förbundet 1
OBEROENDE LIBERALER 1
Partiet för Naturens Lag 41
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 35
SVERIGEDEMOKRATERNA 312
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 52


Totalt hela länet 447
   

Södermanlands län

Parti Antal röster
Allianspartiet 22
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 1
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 6
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 95
SVERIGEDEMOKRATERNA 81
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 12


Totalt hela länet 217
   

Östergötlands län

Parti Antal röster
Allianspartiet 4
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 1
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 14
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 28
SVERIGEDEMOKRATERNA 240
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 2
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 31


Totalt hela länet 320
   

Jönköpings län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 4
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 7
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 6
SVERIGEDEMOKRATERNA 112
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 66


Totalt hela länet 195
   

Kronobergs län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 6
Hej Du Partiet 0
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 2
Partiet för Naturens Lag 7
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 2
SVERIGEDEMOKRATERNA 144
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 59


Totalt hela länet 220
   

Kalmar län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 0
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 11
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 1
SVERIGEDEMOKRATERNA 42
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 16


Totalt hela länet 70
   

Gotlands län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 0
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 5
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 0
SVERIGEDEMOKRATERNA 22
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 1


Totalt hela länet 28
   

Blekinge län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 1
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 4
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 3
Republikanerna 3
Rättvisepartiet Socialisterna 0
SVERIGEDEMOKRATERNA 142
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 6


Totalt hela länet 159
   

Skåne län

Parti Antal röster
Allianspartiet 23
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 7
Hej Du Partiet 30
Kommunistiska Förbundet 4
OBEROENDE LIBERALER 18
Partiet för Naturens Lag 150
Republikanerna 25
Rättvisepartiet Socialisterna 58
SVERIGEDEMOKRATERNA 1592
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 39
Älta Skol- och Idrottsparti 1
Andra beteckningar 119


Totalt hela länet 2066
   

Hallands län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 1
Dust 3
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 4
Hej Du Partiet 4
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 7
Republikanerna 1
Rättvisepartiet Socialisterna 4
SVERIGEDEMOKRATERNA 225
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 31


Totalt hela länet 280
   

Västra Götalands län

Parti Antal röster
Allianspartiet 7
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 22
Hej Du Partiet 7
Kommunistiska Förbundet 1
OBEROENDE LIBERALER 1
Partiet för Naturens Lag 24
Republikanerna 2
Rättvisepartiet Socialisterna 150
SVERIGEDEMOKRATERNA 1666
Strandskyddspartiet 1
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 3
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 152


Totalt hela länet 2036
   

Värmlands län

Parti Antal röster
Allianspartiet 1
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 3
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 1
Partiet för Naturens Lag 15
Republikanerna 1
Rättvisepartiet Socialisterna 10
SVERIGEDEMOKRATERNA 130
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 1
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 108


Totalt hela länet 270
   

Örebro län

Parti Antal röster
Allianspartiet 2
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1
Hej Du Partiet 1
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 5
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 65
SVERIGEDEMOKRATERNA 413
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 1
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 10


Totalt hela länet 498
   

Västmanlands län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 0
Kommunistiska Förbundet 1
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 8
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 5
SVERIGEDEMOKRATERNA 175
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 3
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 16


Totalt hela länet 208
   

Dalarnas län

Parti Antal röster
Allianspartiet 2
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1
Hej Du Partiet 1
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 2
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 0
SVERIGEDEMOKRATERNA 304
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 9
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 13


Totalt hela länet 332
   

Gävleborgs län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 0
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 10
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 7
SVERIGEDEMOKRATERNA 125
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 1
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 20


Totalt hela länet 163
   

Västernorrlands län

Parti Antal röster
Allianspartiet 1
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 1
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 16
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 72
SVERIGEDEMOKRATERNA 127
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 42


Totalt hela länet 259
   

Jämtlands län

Parti Antal röster
Allianspartiet 1
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 1
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 1
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 7
SVERIGEDEMOKRATERNA 12
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 3
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 10


Totalt hela länet 35
   

Västerbottens län

Parti Antal röster
Allianspartiet 1
Crisis 1
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 3
Kommunistiska Förbundet 1
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 9
Republikanerna 1
Rättvisepartiet Socialisterna 344
SVERIGEDEMOKRATERNA 46
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 1
Älta Skol- och Idrottsparti 8
Andra beteckningar 8


Totalt hela länet 423
   

Norrbottens län

Parti Antal röster
Allianspartiet 0
Crisis 0
Dust 0
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 0
Hej Du Partiet 0
Kommunistiska Förbundet 0
OBEROENDE LIBERALER 0
Partiet för Naturens Lag 6
Republikanerna 0
Rättvisepartiet Socialisterna 94
SVERIGEDEMOKRATERNA 27
Strandskyddspartiet 0
VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU 0
Älta Skol- och Idrottsparti 0
Andra beteckningar 9


Totalt hela länet 136
   


valet@val.se